Number of found documents: 45
Published from to

Metodika ochrany průmyslového dědictví muzejními prostředky
Mertová, Petra
2018 - Czech
Keywords: muzejnictví; muzejní sbírky; technické památky; památková péče; metody Available in a digital repository NRGL
Metodika ochrany průmyslového dědictví muzejními prostředky

Mertová, Petra
Národní památkový ústav, 2018

Dokumentace kampanologických památek
Vácha, Petr
2018 - Czech
Keywords: zvony; dokumentace; metody Available in a digital repository NRGL
Dokumentace kampanologických památek

Vácha, Petr
Národní památkový ústav, 2018

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Selucká, Alena; Mrázek, Martin; Štěpánek, Ivo; Mazík, Michal; Grossmannová, Hana; Jirásek, Pavel; Holman, Pavel; Jakubec, Petr; Fricová, Jana; Vácha, Zdeněk; Červenák, Jan; Dvořák, Martin; Němec, Václav; Dušková, Markéta; Fogaš, Igor; Bačovský, Jiří
2018 - Czech
Keywords: movité kulturní dědictví; movable cultural heritage; metody; kulturní tradice; požární ochrana; klimatické podmínky; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Selucká, Alena; Mrázek, Martin; Štěpánek, Ivo; Mazík, Michal; Grossmannová, Hana; Jirásek, Pavel; Holman, Pavel; Jakubec, Petr; Fricová, Jana; Vácha, Zdeněk; Červenák, Jan; Dvořák, Martin; Němec, Václav; Dušková, Markéta; Fogaš, Igor; Bačovský, Jiří
Národní památkový ústav, 2018

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR
Černá, Alena
2017 - Czech
Keywords: historické fotografie; historical photography; metody; dokumentární fotografie; dokumentace; evidence dokumentů; zálohování a archivace; oborové informační systémy Available in a digital repository NRGL
Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR

Černá, Alena
Národní památkový ústav, 2017

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Vaverková, Zuzana; Vaňková, Lenka; Czajkowski, Petr
2017 - Czech
Keywords: prezentace památek; movité kulturní dědictví; instalace sbírek; presentation of heritage; movable cultural heritage; installation of collections; zbraně; historická výzbroj; metody; sbírky Available in a digital repository NRGL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Vaverková, Zuzana; Vaňková, Lenka; Czajkowski, Petr
Národní památkový ústav, 2017

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech
Cichrová, Kateřina; Ourodová, Ludmila; Troupová, Ivana; Vaverková, Zuzana
2017 - Czech
Keywords: movité kulturní dědictví; movable cultural heritage; památková péče; kulturní tradice; metody; klimatické podmínky Available in a digital repository NRGL
Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech

Cichrová, Kateřina; Ourodová, Ludmila; Troupová, Ivana; Vaverková, Zuzana
Národní památkový ústav, 2017

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací
Wittlich, Filip a kol.
2017 - Czech
Keywords: historické fotografie; historic photography; dokumentární fotografie; metody; historické metody Available in a digital repository NRGL
Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací

Wittlich, Filip a kol.
Národní památkový ústav, 2017

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Gronský, Roman; Kočan, Vladimír; Czajkowski, Petr
2017 - Czech
Keywords: movité kulturní dědictví; movable cultural heritage; metody; zbraně; historická výzbroj; třídění; sbírky Available in a digital repository NRGL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Gronský, Roman; Kočan, Vladimír; Czajkowski, Petr
Národní památkový ústav, 2017

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Protiva, Rudolf; Czajkowski, Petr
2016 - Czech
Keywords: degradace materiálů; materials degradation; zbraně; historická výzbroj; památková péče; metody Available in a digital repository NRGL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Protiva, Rudolf; Czajkowski, Petr
Národní památkový ústav, 2016

Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
2016 - Czech
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ. Keywords: zahradní umění; pasportizace; památky; památková péče; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika pasportizace památky zahradního umění

Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby ...

Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
Národní památkový ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases