Number of found documents: 1946
Published from to

1H NMR Metabolomic Blood Plasma Analysis for Early Detection of Pancreatic Cancer.
Michálková, Lenka
2019 - English
In our study, 1H NMR metabolomics was used to identify changes in the concentration of low molecular metabolites in the blood plasma of healthy controls, pancreatic cancer patients, long term type 2 diabetes mellitus patients and individuals with new-onset diabetes. Using ChenomX software, it was possible to quantify 65 metabolites across all samples. Keywords: pancreatic cancer; PC diagnostic; 1H NMR metabolomics Available in a digital repository NRGL
1H NMR Metabolomic Blood Plasma Analysis for Early Detection of Pancreatic Cancer.

In our study, 1H NMR metabolomics was used to identify changes in the concentration of low molecular metabolites in the blood plasma of healthy controls, pancreatic cancer patients, long term type 2 ...

Michálková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2019

Verification of Electrical and Gravimetric Measurement of ELPI.
Ondráček, Jakub; Roztočil, Petr; Ondráčková, Lucie; Vlčková, Lucia; Benešová-Ševčíková, Irena; Procházková, Věra; Kugler, Josef; Otáhal, P.
2019 - English
This contribution compares the gravimetric and electrical measurement of ELPI impactor with traditional and very well-established aerosol spectrometers (SMPS, APS and CPC)\non set of well-defined aerosols (different composition, sizes and morphology). Keywords: ELPI; gravimetric and electrical measurement; aerosol spectrometers Available in a digital repository NRGL
Verification of Electrical and Gravimetric Measurement of ELPI.

This contribution compares the gravimetric and electrical measurement of ELPI impactor with traditional and very well-established aerosol spectrometers (SMPS, APS and CPC)\non set of well-defined ...

Ondráček, Jakub; Roztočil, Petr; Ondráčková, Lucie; Vlčková, Lucia; Benešová-Ševčíková, Irena; Procházková, Věra; Kugler, Josef; Otáhal, P.
Ústav chemických procesů, 2019

Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael; Beňo, Z.
2019 - Czech
Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou. Utilization of waste biomass for production of carbonaceous adsorbents would be a suitable substitution of comercially available activated carbon. This work focuses on a two step preparation in two separate apparatus of own construction operated at UCT Prague. The first step involves pyrolysis of the hemp hurd at temperature range 450–850 °C and the second step is based on activation of the pyrolysis residue via steam at temperatures 740 and 800 °C. The prepared activated material was examined for key sorption parameters: specific surface are by BET equation, total specific pore volume and pore size distribution. The results were compared to comercially available activated carbon produced also via the steam activation. Keywords: carbonization; pyrolysis; activated carbon Available in a digital repository NRGL
Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.

Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou ...

Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2019

Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO
Korotenko, Ekaterina; Šyc, Michal; Jadrný, J.; Mašín, J.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr
2019 - Czech
Současné hospodářství je charakterizováno bezprecedentně rostoucí spotřebou surovin a produktů. Těžké kovy představují pouze 10 % spotřeby anorganických komodit, ale díky svým specifickým fyzikálním a chemickým vlastnostem jsou nesmírně důležité v každodenním životě. Zinek je čtvrtým celosvětově nejčastěji používaným kovem. Vzhledem ke zmenšování snadno dostupných přírodních zdrojů a rostoucímu nedostatku Zn je potřeba najít sekundární suroviny a způsoby recyklace kovu z nich. Popílek z energetického využití odpadů se díky produkovanému množství a obsahu Zn jako v chudé rudě jeví jako vhodná surovina pro recyklaci Zn. Příspěvek je věnován problematice recyklace Zn z popílku v reálných provozních podmínkách na ZEVO v ČR. Bylo provedeno ověření možností získávání Zn z popílku pomocí kyselé extrakce technologickou vodou z 1. stupně mokré pračky spalin. Výsledky byly porovnány s publikovanými výsledky získávání Zn pomocí švýcarské technologie FLUWA/FLUREC a švédské technologie HALO SEP. Průměrná účinnost extrakce Zn na reálném zařízení se blíží 60 %, což je srovnatelné s výše uvedenými technologiemi. Dalšími přínosy kyselé extrakce jsou především neutralizace dvou nebezpečných odpadních proudů ze ZEVO (popílku a technologické vody z pračky spalin), snížení spotřeby chemikálií a nákladů na čištění pevných a kapalných proudů ze spalování odpadu, produkce stabilních anorganických zbytků a posun procesu v hierarchii nakládání s odpady od skládkování k recyklaci kovů. Modern economy is characterized by unprecedented increase in the consumption of raw materials and products. Heavy metals represent only 10% of all inorganic goods consumed, but due to their specific physical and chemical properties they are extremely important in everyday life. Zinc is the world's 4th most widely used metal. Due to the reduction of easily accessible natural resources and the growing shortage ofZn, it is necessary to find secondary raw materials and methods to recover metal from them. Fly ash from municipal solid waste incinerators (MSWI) is a suitable raw material for Zn recovery, because of the production quantity and the same content of Zn as in poor ore. Thereby, this paper is aimed to the recovery of Zn from fly ash on the real scale from data obtained from MSWI in the Czech Republic. Verification of the possibility of Zn recovery from fly ash through acid extraction with flue gas treatment system scrubber liquid has been carried out. The results were compared with the published results of Zn recovery using the Swiss technology FLUWA/FLUREC and the Swedish HALOSEP. The average efficiency of Zn extraction in the real MSWI is close to 60%, which is comparable to the efficiency of the technologies mentioned above. Other benefits of acid extraction are above all the neutralization of two hazardous waste streams from the MSWI (fly ash and scrubber liquid), the reduction of chemicals consumption and the total costs for treatment of fly ash and scrubber liquid, production of stabilized inorganic residues and shifting the process in the waste management hierarchy from landfilling towards metals recovery. Keywords: MSWI fly ash; waste incineration residues; Zn recovery Available in a digital repository NRGL
Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO

Současné hospodářství je charakterizováno bezprecedentně rostoucí spotřebou surovin a produktů. Těžké kovy představují pouze 10 % spotřeby anorganických komodit, ale díky svým specifickým fyzikálním a ...

Korotenko, Ekaterina; Šyc, Michal; Jadrný, J.; Mašín, J.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr
Ústav chemických procesů, 2019

Sorption Materials with Specific Properties for Water Cleaning.
Spáčilová, Markéta
2019 - English
This study is focused on preparation of materials with special sorption properties and their application. Keywords: sorption materials; water cleaning; testing Available in a digital repository NRGL
Sorption Materials with Specific Properties for Water Cleaning.

This study is focused on preparation of materials with special sorption properties and their application.

Spáčilová, Markéta
Ústav chemických procesů, 2019

Comparison of Experimental Heat Capacity Data of Ionic Liquids with Prediction Methods and Advanced Data Analysis
Čanji, Maja
2019 - English
The aim of this work is a comparison of experimental heat capacity data for a series of 1-alkyl-3-methylimidazolium saccharinate ionic liquids (alkyl=butyl, hexyl, octyl, and decyl) obtained by differential scanning calorimetry with heat capacity calculated by several group contribution methods and an in silico method based on COSMO-RS1–4. Keywords: ionic liquids; comparison; thermodynamics of data Available in a digital repository NRGL
Comparison of Experimental Heat Capacity Data of Ionic Liquids with Prediction Methods and Advanced Data Analysis

The aim of this work is a comparison of experimental heat capacity data for a series of 1-alkyl-3-methylimidazolium saccharinate ionic liquids (alkyl=butyl, hexyl, octyl, and decyl) obtained by ...

Čanji, Maja
Ústav chemických procesů, 2019

Amphiphilic Dendritic Compounds as Drug Delivery Systems.
Edr, Antonín
2019 - English
To enable an easy detection of supramolecular objects assembled from 1 or 2, I am currently working on preparation of their unsymmetrical analogues 3 and 4 bearing a fluorescent tag. Final liposomes or micelles will be prepared from mixtures of fluorescent and nonfluorescent analogues.\n Keywords: drug delivery system; phosphonium dendrimers; reactions Available in a digital repository NRGL
Amphiphilic Dendritic Compounds as Drug Delivery Systems.

To enable an easy detection of supramolecular objects assembled from 1 or 2, I am currently working on preparation of their unsymmetrical analogues 3 and 4 bearing a fluorescent tag. Final liposomes ...

Edr, Antonín
Ústav chemických procesů, 2019

Zinc Recovery Potential of MSWI Fly Ash Acid Extraction.
Korotenko, Ekaterina
2019 - English
The aim of the project was to determine the recovery potential of the fly ash acid extraction on the real scale from data obtained from MSWI in the Czech Republic. For this purpose, the composition and properties of solid and liquid streams, including their short- and longterm variability, were examined. Verification of the possibility of Zn recovery from fly ash through acid extraction with flue gas treatment system scrubber liquid has been carried out. The results were compared with the published results of Zn recovery using the Swiss technology FLUWA/FLUREC and the Swedish HALOSEP. Keywords: fly ash acid extraction; waste management strategies; municipal solid Available in a digital repository NRGL
Zinc Recovery Potential of MSWI Fly Ash Acid Extraction.

The aim of the project was to determine the recovery potential of the fly ash acid extraction on the real scale from data obtained from MSWI in the Czech Republic. For this purpose, the composition ...

Korotenko, Ekaterina
Ústav chemických procesů, 2019

On-line Measurements of Very Low Concentrations of EC/OC Aerosols at a Finish Sub-Arctic Backround Station.
Vodička, Petr; Schwarz, Jaroslav; Brus, David; Ždímal, Vladimír
2019 - English
In this work, we tested the possibilities of an on-line Sunset Lab. EC/OC analyser during measurements when aerosol concentrations were close to detection limits declared by the manufacturer. Keywords: carbonaceous aerosols; elemental carbon; organic carbon Available in a digital repository NRGL
On-line Measurements of Very Low Concentrations of EC/OC Aerosols at a Finish Sub-Arctic Backround Station.

In this work, we tested the possibilities of an on-line Sunset Lab. EC/OC analyser during measurements when aerosol concentrations were close to detection limits declared by the manufacturer.

Vodička, Petr; Schwarz, Jaroslav; Brus, David; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2019

Indoor Particles of Outdoor Origin in Depositories.
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Trávníčková, Tereza; Havlica, Jaromír; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie
2019 - English
Pollution in indoor environment can cause irreversible degradation of materials stored there. The air quality in depositories housed in historical buildings depends mainly on outdoor pollution infiltrated through the building envelope. There are several strategies to control the indoor air pollution. However, most of them including reconstruction, which is problematic in historical monuments. Thus detailed information about indoor air quality and factors influencing it is needed. Keywords: indoor air quality; indoor/outdoor ratio; infiltration factor Available in a digital repository NRGL
Indoor Particles of Outdoor Origin in Depositories.

Pollution in indoor environment can cause irreversible degradation of materials stored there. The air quality in depositories housed in historical buildings depends mainly on outdoor pollution ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Trávníčková, Tereza; Havlica, Jaromír; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie
Ústav chemických procesů, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases