Number of found documents: 593
Published from to

Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas
Novotná, Kateřina; Načeradská, Jana; Barešová, Magdalena; Janda, V.; Pivokonský, Martin
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky byly získány z celulárního organického materiálu zelené řasy Chlorella vulgaris. Při koagulaci neproteinových AOM byla testována dvě různá koagulační činidla na bázi hliníku (síran hlinitý - SH a polyaluminiumchlorid - PACI). Nejúčinnější koagulace bylo v obou případech dosaženo v oblasti kolem neutrálního pH (7,1-7,5 a 7,6-8,0 při použití SH a PACI, resp.), přičemž byly zapotřebí poměrně vysoké dávky činidla (8 a 10 mg.L-1 Al, resp.). I při optimalizovaných podmínkách koagulace však bylo odstraněno max. cca 20% neproteinových AOM. Vhodné podmínky, účinnost i mechanismy koagulace neproteinové složky se značně liší od těch pro AOM peptidy/proteiny, což souvisí s rozdílnými vlastnostmi daných skupin látek (distribuce molekulových hmotností, množství a charakter povrchových funkčních skupin atd.). Pro účinnou optimalizaci koagulace je tedy rozhodující nejen koncentrace, ale právě i charakter AOM. This study focused on coagulation of different algal organic matter (AOM) fractions, especially on its non-proteinaceous fraction. It was derived from cellular organic matter of Chlorella vulgaris, a freshwater algae. Two different Al-based coagulants were employed, i.e. alum and pre-hydrolyzed polyaluminim chloride (PACl). The highest coagulation efficiency was obtained at pH around neutral (pH 7.1-7.5 for alum and pH 7.6-8.0 for PACl) at relatively high dosages of coagulant (8 and 10 mg·L-1 as Al for alum and PACl, resp.). However, the maximum removal reached under the optimized conditions was only approximately 20%. The coagulation behaviour and efficiency of non-proteinaceous matter greatly differ from AOM peptide-proteins, which is discussed in the study. Keywords: algal organic matter; Chlorella vulgaris; coagulation; water treatment Available at various institutes of the ASCR
Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas

Příspěvek se zabývá charakterizací a koagulací rozdílných typů látek produkovaných fytoplanktonem (algal organic matter - AOM), zejména jejich neproteinovou složkou, tvořenou sacharidy aj. Tyto látky ...

Novotná, Kateřina; Načeradská, Jana; Barešová, Magdalena; Janda, V.; Pivokonský, Martin
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Image analysis of particle size: effect of light source type
Formánek, R.; Kysela, Bohuš; Šulc, R.
2018 - English
Agitation of two immiscible liquids or solid-liquid suspension is a frequent operation in chemical and metallurgical industries. The sizes of particles, bubbles or droplets can be determined by the Image Analysis Technique. It is known that the quality of captured images depends significantly on the original image background that is mainly affected by the type of the light source. The aim of this contribution is to investigate the effect of light source type on image quality. The four types of light sources were tested: 1) 1000 W halogen lamp, 2) 72 W LED bar panel, 3) 60 W LED chip, and 4) 90 W LED chip. The illumination intensity and image background quality were investigated for each tested light sources. The effect of the shutter speed on evaluated particle sizes was tested using monodisperse spherical calibration particles having diameter of 1.19 mm. The difference observed between particle sizes evaluated by image analysis for given light source and declared calibration particle diameter was used as a measure of light source quality. Available at various institutes of the ASCR
Image analysis of particle size: effect of light source type

Agitation of two immiscible liquids or solid-liquid suspension is a frequent operation in chemical and metallurgical industries. The sizes of particles, bubbles or droplets can be determined by the ...

Formánek, R.; Kysela, Bohuš; Šulc, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Settling slurry flow near deposition velocity in inclined pipe of negative slope
Kesely, Mikoláš; Matoušek, Václav; Vlasák, Pavel
2018 - English
Pipe flow of sand-water slurry (settling slurry) is sensitive to pipe inclination. The effect of the angle to which the partially stratified flow is inclined from the horizontal has been subject to investigation in numerous studies. However, almost all of them focus on ascending flows, i.e. flows inclined to positive angles of inclination. It is well known that settling slurry flows inclined to negative slopes (descending flows) differ from those inclined to positive slopes, particularly at velocities near the deposition limit. The deposition limit velocity is the flow velocity at which stationary deposit starts to be formed at the bottom of the pipe. We investigate the effect of the negative slope on pipe flow near deposition limit velocity in the broad range of inclination angles. Besides the deposition limit, we focus on the distribution of solids across the pipe cross section. We combine experimental approach with mathematical modelling. Our new experiments with medium-to-coarse sand (mass-medium grain size 0.87 mm) in a 100-mm pipe inclined from 0 to -45 degree provide suitable data for a validation of predictions of our layered model for partially stratified flows in inclined pipes. Available at various institutes of the ASCR
Settling slurry flow near deposition velocity in inclined pipe of negative slope

Pipe flow of sand-water slurry (settling slurry) is sensitive to pipe inclination. The effect of the angle to which the partially stratified flow is inclined from the horizontal has been subject to ...

Kesely, Mikoláš; Matoušek, Václav; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Sucho v oblastech přirozené akumulace vod
Tesař, Miroslav
2018 - Czech
Fulltext is available at external website.
Sucho v oblastech přirozené akumulace vod

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Experimental investigation of settling slurry flow in inclined pipe sections
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Matoušek, Václav; Kesely, Mikoláš; Konfršt, Jiří
2018 - English
Narrow particle size distribution glass beads-water slurry flow in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The study refers to the effect of pipe inclination and slurry velicity on local concentration distribution, pressure drop-velocity relationship, and deposition limit. The study revealed that the glass beads-water mixtures in the inclined pipe sections were significantly stratified: the solid particles moved principally close to the pipe invert, and for flow velocities close to the deposition limit sliding bed or stationary deposit is created even in inclined pipe sections. Keywords: settling slurry; inclined pipe; pressure drops; concentration distribution; radiometry Available at various institutes of the ASCR
Experimental investigation of settling slurry flow in inclined pipe sections

Narrow particle size distribution glass beads-water slurry flow in the pipe sections of different inclination were investigated on an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm. The study ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Matoušek, Václav; Kesely, Mikoláš; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Voda pro život – strategie AV 21
Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka
2018 - Czech
Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Zaměřuje se na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu je komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji. Konference Pitná voda v Táboře je největší a nejvýznamnější konferencí týkající se pitné vody v České republice. Vždy jednou za dva roky se zde setkávající odborníci, technologové a provozovatelé vodáren a diskutují o nových poznatcích a problémech týkajících se dané oblasti. Právě na tomto místě je vhodné představit nově vzniklý projekt „Voda pro život“, a dostat ho tak do povědomí širší odborné veřejnosti působící v oblasti pitné vody a hospodaření s vodou. Theme of Water for Life was newly added to the research program Natural Hazards of Strategy AV 21 in 2018 thanks to the Institute of Hydrodynamics of the Czech Academy of Science. It focuses on comprehensive and systematic research and cooperation between experts and stakeholders in the field of water resource protection, water supply and water quality. Important part of the project is communication with the public. The Drinking Water Conference in Tábor is the largest and the most important conference on drinking water in the Czech Republic. Experts, technologists and water managers are meeting every two years and discussing new knowledge and issues related to the water treatment. Keywords: strategy AV 21; Water for life; water treatment; water sources; research Available at various institutes of the ASCR
Voda pro život – strategie AV 21

Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Zaměřuje se na komplexní a ...

Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Effect of pipe inclination on flow behaviour of fine-grained settling slurry
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Matoušek, Václav; Konfršt, Jiří; Kesely, Mikoláš
2018 - English
The effect of flow parameters of fine-grained settling slurry on the pressure drop-velocity relationship, deposition limit velocity and local concentration distribution was studied in an experimental pipe loop of inner diameter D = 100 mm with inclinable pipe sections for pipe inclination ranging from – 45° to +45°. The slurry consisted from water and narrow particle size distribution glass beads of mean diameter d50 = 0.18 mm. The concentration distribution was studied with application of a gamma-ray densitometry. The deposition velocity was defined as the flow velocity at which stationary deposit started to be formed at the pipe invert. The study revealed the stratified flow pattern of the studied slurry in inclined pipe sections, for slurry velocities below to the deposition limit sliding or stationary bed were created in ascending pipe sections. For low pipe inclination (􀄮 < ± 25°) the effect of inclination on local concentration distribution was not significant. Mean transport concentration for descending flow was lower than that for the ascending flow Deposition limit in inclined pipe was slightly lower than that in horizontal pipe. Frictional pressure drops in ascending pipe were higher than that in descending pipe, the difference decreased with increasing velocity and inclination. Available at various institutes of the ASCR
Effect of pipe inclination on flow behaviour of fine-grained settling slurry

The effect of flow parameters of fine-grained settling slurry on the pressure drop-velocity relationship, deposition limit velocity and local concentration distribution was studied in an experimental ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Matoušek, Václav; Konfršt, Jiří; Kesely, Mikoláš
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Turbulence characteristics scaling in Rushton turbine impeller discharge flow: effect of PIV system setup
Šulc, R.; Ditl, P.; Fořt, I.; Jašíková, D.; Kotek, M.; Kopecký, V.; Kysela, Bohuš
2018 - English
Study of mechanism of turbulent energy dissipation rate in the impeller discharge stream from a standard Rushhton turbine impeler in a model cylyndrical vessel with radial baffles. Available at various institutes of the ASCR
Turbulence characteristics scaling in Rushton turbine impeller discharge flow: effect of PIV system setup

Study of mechanism of turbulent energy dissipation rate in the impeller discharge stream from a standard Rushhton turbine impeler in a model cylyndrical vessel with radial baffles.

Šulc, R.; Ditl, P.; Fořt, I.; Jašíková, D.; Kotek, M.; Kopecký, V.; Kysela, Bohuš
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací
Pivokonský, Martin; Vašatová, Petra; Pivokonská, Lenka; Petříček, Radim; Filipenská, Monika
2018 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na separační kroky (sedimentace, filtrace) při úpravě vody. Zpráva bude sloužit jako podklad pro řízení provozu úpravny vody s technologií vysokoúčinné flokulace. A summary research report on the influence of hydrodynamic conditions of flocculation (the intensity of mixing, residence time, etc.) on the property of the aggregates (size, shape, structure, etc.), that have a major impact on the separation steps (sedimentation, filtration) during water treatment. The report will be used by the water treatment plants with the technology of high intensity flocculation. Keywords: water treatment; coagulation; flocculation; aggregation; mixing; velocity gradient; filtration; sedimentation Available at various institutes of the ASCR
Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací

Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na ...

Pivokonský, Martin; Vašatová, Petra; Pivokonská, Lenka; Petříček, Radim; Filipenská, Monika
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Evaluation of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Sulc, R.; Jašíková, D.
2017 - English
The design of agitated tanks depends on operating conditions and processes for that are used for. An important parameter for the scale-up modelling is the dissipation rate of the turbulent kinetic energy. The dissipation rate is commonly assumed to be a function of the impeller power input. But this approach gives no information about distribution of the dissipation rate inside the agitated volume. In this paper the distributions of the dissipation rate inside the agitated vessels are estimated by evaluations of the CFD (Computational Fluid Dynamics). The results obtained from RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) k-epsilon turbulent model and LES (Large Eddy Simulations) with Smagorinsky SGS (Sub Grid Scale) model are compared. The agitated vessels with standard geometry equipped with four baffles and stirred by either a standard Rushton turbine or a high shear impeller were investigated. The results are compared with mean dissipation rate estimated from the total impeller power input. Keywords: flow; large-eddy simulation Fulltext is available at external website.
Evaluation of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel

The design of agitated tanks depends on operating conditions and processes for that are used for. An important parameter for the scale-up modelling is the dissipation rate of the turbulent kinetic ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Sulc, R.; Jašíková, D.
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases