Number of found documents: 6
Published from to

Tematická a strukturální proměna zdravotnických periodik v ČR v letech 1993-2003
Kováčová, Petra; Univerzita Karlova.
2005 - Czech
Keywords: knihovnictví, informační věda a muzeologie; lékařství; periodika jako téma; publikování; žurnalistika lékařská (masmédia); noviny; seriály; Česká republika; knihovnictví Available in a digital repository NRGL
Tematická a strukturální proměna zdravotnických periodik v ČR v letech 1993-2003

Kováčová, Petra; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2005

Projektování a implementace virtuálních knihoven v oblasti medicíny a zdravotnictví :
Kříž, Filip; Univerzita Karlova.
2004 - Czech
Keywords: lékařská informatika; knihovnictví, informační věda a muzeologie; lékařské knihovny; digitální knihovny; automatizace knihoven; informační systémy; integrované informační systémy; katalogy souborné; systémová integrace; software - navrhování; informační služby; internet; knihovnictví Available in a digital repository NRGL
Projektování a implementace virtuálních knihoven v oblasti medicíny a zdravotnictví :

Kříž, Filip; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2004

Hepatocyty potkana jako relevantní model v genetické toxikologii
Topinka, Jan; Akademie věd České republiky
2004 - Czech
Keywords: biologie; toxikologie; mutageny; karcinogeny; hepatocyty; krysy; toxikogenetika; genetika, lékařská genetika; genetika Available in a digital repository NRGL
Hepatocyty potkana jako relevantní model v genetické toxikologii

Topinka, Jan; Akademie věd České republiky
Národní lékařská knihovna, 2004

Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí
Kratochvíl, Bohumil; Akademie věd České republiky
2004 - Czech
Keywords: přírodní vědy; farmacie a farmakologie; chemie farmaceutická; farmakologické a toxikologické jevy a procesy; lékové formy; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí

Kratochvíl, Bohumil; Akademie věd České republiky
Národní lékařská knihovna, 2004

Využití cytogenetické analýzy periferních lymfocytů pro hodnocení expozice genotoxickým látkám v prostředí :
Rössner, Pavel; Akademie věd České republiky
2004 - Czech
Keywords: biologie; genetika, lékařská genetika; toxikologie; cytologie, klinická cytologie; lymfocyty; chromozomální aberace; toxikogenetika; cytogenetické vyšetření; genetické testování; biologie Available in a digital repository NRGL
Využití cytogenetické analýzy periferních lymfocytů pro hodnocení expozice genotoxickým látkám v prostředí :

Rössner, Pavel; Akademie věd České republiky
Národní lékařská knihovna, 2004

Vybrané kapitoly ze srovnávací pedagogiky, kulturní osvěty a lingvistiky :
Helena Jodasová
1999 - Czech
Keywords: srovnávací pedagogika Available in the NTK library.
Vybrané kapitoly ze srovnávací pedagogiky, kulturní osvěty a lingvistiky :

Helena Jodasová
Národní technická knihovna, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases