Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 5088
Published from to

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla
Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita.
2014 - Czech
Keywords: biologie; onkologie; gynekologie a porodnictví; nádory děložního čípku; cervikální intraepiteliální neoplazie; geny myc; amplifikace genu; cytogenetické vyšetření; srovnávací genomová hybridizace; časná detekce nádoru; prekancerózy; progrese nemoci; biologie Available in a digital repository NRGL
Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2014

Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci
Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: diabetologie; obezitologie; inzulinová rezistence; metabolický syndrom; adiponektin; proteiny vázající mastné kyseliny; epidemiologické studie; časná diagnóza; primární prevence; lékařství Available in a digital repository NRGL
Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci

Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu ß s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině
Krištofiková, Zdena; Homola, Jiří; Psychiatrické centrum Praha.
2014 - Czech
Keywords: neurologie; biologie; Alzheimerova nemoc; amyloidní beta-protein; biologické markery; 17-hydroxysteroiddehydrogenasy; ELISA; biosenzitivní techniky; mezioborová komunikace; výzkum; časná diagnóza; ekonomika lékařská; biologie Available in a digital repository NRGL
Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu ß s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině

Krištofiková, Zdena; Homola, Jiří; Psychiatrické centrum Praha.
Národní lékařská knihovna, 2014

Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch
Kožich, Viktor; Chrastina, Petr; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: vrozené poruchy metabolismu; prenatální diagnóza; tandemová hmotnostní spektrometrie; chromatografie kapalinová; klinické laboratorní techniky; novorozenecký screening; perinatologie a neonatologie; genetika, lékařská genetika; pediatrie Available in a digital repository NRGL
Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch

Kožich, Viktor; Chrastina, Petr; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: neurologie; neurochirurgie; elektroencefalografie; intrakraniální tlak; záchvaty; epilepsie parciální; léková rezistence; neurochirurgické výkony; signály - zpracování pomocí počítače; magnetická rezonanční tomografie; výsledek terapie; kvalita života; lékařství Available in a digital repository NRGL
Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií

Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce
Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
2014 - Czech
Keywords: infekční lékařství; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; epidemiologie; Influenzavirus A; virus chřipky A - podtyp H3N2; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; virus chřipky A - podtyp H1N1; hemaglutinačně inhibiční test; prospektivní studie; epidemiologické studie; kalcitonin; mutace; genotypizační techniky; C-reaktivní protein; diagnostické techniky molekulární; sekvenční analýza DNA; virologie; antivirové látky; mikrobiologie Available in a digital repository NRGL
Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce

Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi
Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2014 - Czech
Keywords: psychiatrie; psychoterapie; bipolární porucha; kognitivně behaviorální terapie; internet; vyučování; výsledek terapie; karbamazepin; lithium; kyselina valproová; srovnávací výzkum účinnosti; interview psychologický; průzkumy a dotazníky; psychiatrie Available in a digital repository NRGL
Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi

Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení
Smrčka, Martin; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
2014 - Czech
Keywords: neurologie; ischemie mozku; mozek - krevní oběh; subarachnoidální krvácení; monitorování fyziologických funkcí; ultrasonografie dopplerovská transkraniální; parciální tlak; lékařství Available in a digital repository NRGL
Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

Smrčka, Martin; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty
Válek, Vlastimil; Svobodová, Iva; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
2014 - Czech
Keywords: hepatologie; onkologie; nádory žlučového ústrojí; katetrizační ablace; angioplastika; stenty; prospektivní studie; randomizované kontrolované studie jako téma; lékařství Available in a digital repository NRGL
Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty

Válek, Vlastimil; Svobodová, Iva; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrof
Hess, Ladislav; Málek, Jiří; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - Czech
Keywords: urgentní lékařství; anesteziologie a intenzivní lékařství; farmacie a farmakologie; farmakoterapie; medicína katastrof; anestetika; způsoby aplikace léků; analgosedace; analgezie; trankvilizéry; experimenty na zvířatech; plazma; ergometrie; fixní kombinace léků; klinické zkoušky jako téma; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrof

Hess, Ladislav; Málek, Jiří; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases