Number of found documents: 1
Published from to

Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech
Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
2013 - English
Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého práva UNIDROIT. The study describing legal regulation of franchising in selected countries of EU and thereinafter international regulation on EU level, European Franchese Federation and UNIDROIT Keywords: Franchising; podnikatel; podnikání; podnikatelský nápad; právní úprava; EU; businessman; business; franchise; law regulation; EU; podnikání; podnikatelé Available in a digital repository NRGL
Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech

Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého ...

Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
Parlamentní institut, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases