Number of found documents: 10
Published from to

21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2013 - Czech
Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných a týraných dětí. Keywords: surrogate maternity; moral philosophy; family law Available at various institutes of the ASCR
21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů

Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných ...

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2013

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk
Černý, David; Doležal, Adam
2013 - Czech
Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení využívání raných lidských embryí a analyzuje základní přístupy k výzkumu na kmenových buňkách v legislativě ČR. Keywords: stem cell research; medical law; Bioethics Conference Available at various institutes of the ASCR
Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk

Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení ...

Černý, David; Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III
Jermanová, H.; Cvrček, František
2012 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem konference byla otázka, zda země visegrádské skupiny směřují skutečně k pevné integraci s EU. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují okolo určitých témat, jako např. tvorba práva, role ústavních soudů, volební zákonodárství, rekodifikace či právnické vzdělávání. Keywords: Visegrad countries; European Union; basic problems of law Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem ...

Jermanová, H.; Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2010 - Czech
Keywords: sexuální výchova; republika Available at various institutes of the ASCR
18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2010

Územní samospráva v České republice a Evropě
Grospič, Jiří; Louda, Tomáš; Vostrá, Lenka
2007 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva a v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století", která se konala v Třešti, ve dnech 21.-22.11.2006. The collection of papers from the international conference on “Territorial Self-Government in the Czech Republic and in Europe, Its Problems and Perspectives in the 21st Century“ which took place in Třešť (Czech Republic) on 21-22 November 2006. Keywords: self-government; conferences; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Územní samospráva v České republice a Evropě

Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva a v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století", která se konala v Třešti, ve dnech 21.-22.11.2006....

Grospič, Jiří; Louda, Tomáš; Vostrá, Lenka
Ústav státu a práva, 2007

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice
Vostrá, Lenka; Čermáková, Jarmila
2005 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia, zabývajícího se základními problémy tvorby práva spojenými s reformou a modernizací veřejné správy a rekodifikací právního řádu některých středoevropských zemí. Collection of papers of an international scientific symposium concerned with the fundamental problems of law-making related to the reform and modernization of public administration and recodification of the legal system of some Central European countries. Keywords: law-making; public administration; recodification Available at various institutes of the ASCR
Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice

Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia, zabývajícího se základními problémy tvorby práva spojenými s reformou a modernizací veřejné správy a rekodifikací právního řádu některých ...

Vostrá, Lenka; Čermáková, Jarmila
Ústav státu a práva, 2005

12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice
Mitlöhner, Miroslav
2004 - Czech
V říjnu 2004 se v Pardubicích konal 12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. The Congress took place in October 2004 on Pardubice, Czech republic. Keywords: congress; sexual education; Czech republic; sexuální výchova Available at various institutes of the ASCR
12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice

V říjnu 2004 se v Pardubicích konal 12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice.


The Congress took place in October 2004 on Pardubice, Czech republic.

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2004

Reforma veřejné správy v teorii a praxi
Grospič, Jiří; Vostrá, Lenka
2004 - Czech
Sborník z mezinárodní konference, která se zabývala řešením problémů reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice. Collection of papers presented at the international conference concerned with thw solution of the problems of public administration reform in the Czech Republic, Hungarian Republic, Polish republic and Slovak Republic. Keywords: administration law; public administration reform Available at various institutes of the ASCR
Reforma veřejné správy v teorii a praxi

Sborník z mezinárodní konference, která se zabývala řešením problémů reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice....

Grospič, Jiří; Vostrá, Lenka
Ústav státu a práva, 2004

Právní argumentace Evropským soudním dvorem
Šejvl, Michal
2003 - Czech
Tento příspěvek se snaží postihnout racionalitu argumentace Evropským soudním dvorem. Zabývá se otázkou toho, jak argumentaci zkoumat, a snaží se najít typické postupy argumentace, které dle názoru autora Soud prožívá. Autor vychází ze svých osobních zkušeností s judikaturou soudu. the article endeavours to fathom the rationality of argumentation of the European Court of Justice. The authors investigates the methods of analyzing the argumentation and endeavours to find typical procedures of argumentation applied, in the author´s opinion, by the Court. His deliberations are based on the author´s personal experience with the argumentation of the Court. Keywords: European Court of Justice; law Available at various institutes of the ASCR
Právní argumentace Evropským soudním dvorem

Tento příspěvek se snaží postihnout racionalitu argumentace Evropským soudním dvorem. Zabývá se otázkou toho, jak argumentaci zkoumat, a snaží se najít typické postupy argumentace, které dle názoru ...

Šejvl, Michal
Ústav státu a práva, 2003

Komerční sexuální zneužívání dětí
Mitlöhner, Miroslav
2003 - Czech
Aktivní účast autorů angažovaných v oboru kriminalistiky, trestního práva, psychologie, umění, psychodiagnostiky, psychoterapie i teologie - vedle početných lékařů - poukazuje na důstojné postavení, které si Bohnické sexuologické dny úrovní svých předchozích patnácti ročníků postupně vybudovaly v podvědomí odborné veřejnosti. Active participation of authors from the field of criminality, criminal law, psychology, art, psychodiagnostics, psychotherapy and theology as well as numerous doctors characterizes the reputation acquired by the Bohnice Sexuological Days during the 15 years of their existence in the professional public. Keywords: sexual abuse; children; pohlavní zneužívání; děti Available at various institutes of the ASCR
Komerční sexuální zneužívání dětí

Aktivní účast autorů angažovaných v oboru kriminalistiky, trestního práva, psychologie, umění, psychodiagnostiky, psychoterapie i teologie - vedle početných lékařů - poukazuje na důstojné postavení, ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases