Number of found documents: 55
Published from to

Výzkum Vázané vklady - 19/1949 prosinec ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum byl zaměřen na téma vázaných vkladů. Respodenti odpovídali na otázky zjišťující jaké jsou jejich vlastní zkušenosti s vázanými vklady a jaké jsou jejich postoje k této otázce. The research was focused on the topic of bounded deposits. Informants answered questions ascertaining what is their own experience with a bounded deposits and what are their attitudes on this issue. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; vázané vklady; public opinion; sociological research; sociology; bounded deposits; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Vázané vklady - 19/1949 prosinec ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum byl zaměřen na téma vázaných vkladů. Respodenti odpovídali na otázky zjišťující jaké jsou jejich vlastní zkušenosti s vázanými vklady a jaké jsou jejich postoje k této otázce....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Národní pojištění - 2/1949 září ÚVVM/CVVM (Zdravotnictví)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum byl vypracován z podnětu Ústřední národní pojišťovny a týkal se využívání zdravotní péče respodenty a jejich znalostí i postojů týkajících se zdravotního pojištění. Keywords: veřejné mínění; sociologický výzkum; sociologie; zdraví; zdravotnictví; zdravotní pojištění; public opinion; sociology; sociological research; health; health care; health insurance; zdravotní pojištění; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Národní pojištění - 2/1949 září ÚVVM/CVVM (Zdravotnictví)

Výzkum byl vypracován z podnětu Ústřední národní pojišťovny a týkal se využívání zdravotní péče respodenty a jejich znalostí i postojů týkajících se zdravotního pojištění.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Smíšený - 6/1949 duben ÚVVM/CVVM (Smíšený)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil zejména na téma způsobu trávení dovolené. Vedlejšími tématy pak byl příjem domácností, potravinové balíčky a nákup pokrývek hlavy. The research focused mainly on how respondents spend their holidays. Secondary themes then were household income, food packages and usual mode of purchase of headgear. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; dovolená; chování na trhu; potravinové balíčky; příjem domácnosti; public opinion; sociological research; sociology; market behavior; household income; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Smíšený - 6/1949 duben ÚVVM/CVVM (Smíšený)

Výzkum se zaměřil zejména na téma způsobu trávení dovolené. Vedlejšími tématy pak byl příjem domácností, potravinové balíčky a nákup pokrývek hlavy....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Strava - nasycení - 10/1949 červen ÚVVM/CVVM (Výživa)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na stravovací zvyklosti a preference obyvatel, na to kdy, jak často a co jedí. The research focused on the eating habits and preferences of the population. Keywords: stravovací preference; stravovací zvyklosti; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; eating habits; eating preferences; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Strava - nasycení - 10/1949 červen ÚVVM/CVVM (Výživa)

Výzkum se zaměřil na stravovací zvyklosti a preference obyvatel, na to kdy, jak často a co jedí.


The research focused on the eating habits and preferences of the population.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Volný obchod - 14/1949 září ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na postoje k trhu - volnému i regulovanému - v oblasti nákupu textilu. The research focused on citizens' behavior in the market and attitudes towards the market - both free and regulated market - especially in purchasing textiles. Keywords: chování na trhu; nákup textilu; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; market behavior; purchasing textiles; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Volný obchod - 14/1949 září ÚVVM/CVVM (Ekonomika)

Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na postoje k trhu - volnému i regulovanému - v oblasti nákupu textilu....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Právní otázky - 15/1949 říjen ÚVVM/CVVM (Justice)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum byl zaměřen na zjištění postojů veřejnosti k soudnímu systému a k jeho nově zavedené instituci "soudců z lidu". Byly zjišťovány i názory na potrestání pachatelů různých modelových trestných činů. The research was aimed to analyse public attitudes to the judicial system and the newly established institution of " people´s judges." Views on punishment of offenders of different model crimes were identified as well. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; trestní právo; právní systém; sociological research; sociology; public opinion; criminal law; judicial system; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Právní otázky - 15/1949 říjen ÚVVM/CVVM (Justice)

Výzkum byl zaměřen na zjištění postojů veřejnosti k soudnímu systému a k jeho nově zavedené instituci "soudců z lidu". Byly zjišťovány i názory na potrestání pachatelů různých modelových trestných ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Smíšený - 20/1949 prosinec ÚVVM/CVVM (Smíšený)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum byl zaměřen především na názory občanů na některé instituty občanského práva (dědictví, exekuce)a na mediální chování občanů. Research was focused on citizens' opinions on certain institutions of civil law (inheritance, execution) and the media behavior of citizens. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; užívání médií; občanské právo; public opinion; sociological research; sociology; media consumption; civil law; sociologický výzkum; občanské právo Available in a digital repository NRGL
Výzkum Smíšený - 20/1949 prosinec ÚVVM/CVVM (Smíšený)

Výzkum byl zaměřen především na názory občanů na některé instituty občanského práva (dědictví, exekuce)a na mediální chování občanů....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Abstinence - 12/1949 srpen ÚVVM/CVVM (Životní styl)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Výzkum zjišťoval, jaké jsou postoje respondentů k pití alkoholu a k alkoholismu, jak často alkohol pijí a o jaký druh alkoholu jde. The research investigated what are the attitudes of respondents to drinking of alcohol and to alcoholism, how often they drink alcohol and what kind of alcohol. Keywords: konzumace alkoholu; alkoholismus; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; alcohol drinking; alcoholism; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Abstinence - 12/1949 srpen ÚVVM/CVVM (Životní styl)

Výzkum zjišťoval, jaké jsou postoje respondentů k pití alkoholu a k alkoholismu, jak často alkohol pijí a o jaký druh alkoholu jde....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Výzkum Výzkum vesnice - 16/1949 říjen ÚVVM/CVVM (Zemědělství)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Vyýzkum byl prováděn na vzorku populace samostatných zemědělců a jejich rodin. Zjišťováno bylo povědomí soukromých zemědělců o jednotných zemědělských družstvech a postoje k jednotným zemědělským družstvům a ke kolektivizaci zemědělství obecně. Vyýzkum was conducted on a sample population of individual farmers and their families. Awareness of farmers about agricultural cooperatives and uniform approach to single farms and the collectivization of agriculture in general was surveyed. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; kolektivizace zemědělství; public opinion; sociological research; sociology; collective farming; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Výzkum vesnice - 16/1949 říjen ÚVVM/CVVM (Zemědělství)

Vyýzkum byl prováděn na vzorku populace samostatných zemědělců a jejich rodin. Zjišťováno bylo povědomí soukromých zemědělců o jednotných zemědělských družstvech a postoje k jednotným zemědělským ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Smíšený výzkum XVIII - 3/1948 květen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1948 - Czech
Dotazník obsahuje otázky týkající se vhodné délky sukní, nošení brýlí, orientace v evropském zeměpisu, příjmů a obdělávané půdy, sběru papíru apod.. Několik otázek zjišťuje, jakou věc by si respondent rád koupil. The questionnaire includes questions concerning suitable length of skirts, wearing glasses, knowledge of geography of Europe, incomes and arable land, scrap paper etc. Some questions deals with thing which respondent want to buy. Keywords: Délka sukní; Brýle; Orientace v evropském zeměpisu; Sběr; Vytoužená věc; Co bychom chtěli; Příjmy; Půda; Length of skirt; Glasses; Geography of Europe; Scrap; Longed-for object; What we want; Income; Arable land; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum XVIII - 3/1948 květen ÚVVM/CVVM

Dotazník obsahuje otázky týkající se vhodné délky sukní, nošení brýlí, orientace v evropském zeměpisu, příjmů a obdělávané půdy, sběru papíru apod.. Několik otázek zjišťuje, jakou věc by si respondent ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1948

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases