Number of found documents: 114
Published from to

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Slovanský ústav AV ČR
Ulbrechtová, Helena
2010 - Czech
Keywords: philology Available at various institutes of the ASCR
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Slovanský ústav AV ČR

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2010

Užívání jazyka jako kreativní proces
Savický, Nikolaj
2010 - Czech
Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích. Close attention paid to dynamic processes proceeding in languages conduces systematic revealing of language innovations, in which language users´ creative potencies are evident. Keywords: language usage; linguistics Available at various institutes of the ASCR
Užívání jazyka jako kreativní proces

Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích....

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2010

K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii
Čajka, František
2009 - Czech
Studie hodnotí lexikální charakter církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. Analýza ukázala enormní shodu s památkami českocírkevněslovanskými. Závěry studie jsou podstatné pro řešení otázky místa a doby vzniku původního překladu legendy. This study evaluates the lexical character of the Church Slavonic Legend of Saint Anastasia. The analysis of the text results in discovering a high affinity (concordances) of lexical items of this legend with Old Church Slavonic texts of the Czech origin. The conclusions submitted by this paper are important for answering questions concerning the origin of this legend (the place and the time of birth). Keywords: hagiography; Saint Anastasia Available at various institutes of the ASCR
K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii

Studie hodnotí lexikální charakter církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. Analýza ukázala enormní shodu s památkami českocírkevněslovanskými. Závěry studie jsou podstatné pro řešení otázky místa ...

Čajka, František
Slovanský ústav, 2009

Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945
Jančárková, Julie
2009 - Czech
Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i belgradskogo otdelenij. V tjaželyje gody Vtoroj mirovoj vojny Institu smog izdat´tri naučnych sbornika, zančitelńo popolnit´ biblioteku, sobranije ikon, sobranie monet i provesti restavraciju ikon. V lekcijach i diskussijach prinjali učastije K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. The article is devoted to scientific work of Kondakov’s Institute in Prague in the period of 1938–1945. The question is a removal of the Institute to Belgrad and foundation of a filial there, a controversy between Prague’s department and Belgrad’s filial. In the course hard times of WWII the Institute was able to publish 3 collections of scientific articles, to supplement considerable its librery, its collections of icons and coins and to accomplish a restoration of icons. Such scientists as K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. were partisipants of lections and discusions. Keywords: Kondakov Archaeological Institute; Seminarium Kondakovianum; Kondakov, N. P.; Schwarzenberg, Karl Available at various institutes of the ASCR
Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945

Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2009

Mozaiky v Apamei - mozaika jako text
Drbal, Vlastimil
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky. The contribution deals with some mosaics from Apamea in Syria and tries to interpret them in the context of Late Antiquity. Keywords: mosaics; linguistics; Syria Available at various institutes of the ASCR
Mozaiky v Apamei - mozaika jako text

Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky....

Drbal, Vlastimil
Slovanský ústav, 2008

Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi
Černý, Marcel; Grigorov, D.
2008 - Czech
Keywords: Czech-Bulgarian cultural, literary and economic relations; Czech-Bulgarian reciprocity Available at various institutes of the ASCR
Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi

Černý, Marcel; Grigorov, D.
Slovanský ústav, 2008

Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)
Černý, Marcel
2008 - Czech
Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu (překládal Ch. Boteva, I. Vazova, K. Christova, E. Bagrjanu, K. Veličkova aj.; napsal mj. sbírku sonetů Pod Vitoší, 1905; Bulharsko-český slovník, 1910-1913; Knihu bulharsko-české konversace, 1913; Česko-bulharský slovník, 1926) na základě dostupné literatury i doposud badatelsky nevyužitých archivních pramenů (např. Šakovy autobiografie, jejíž edice je součástí studie, či jediného rozsáhlejšího souboru jeho korespondence, Šakových listů Adolfu Černému, hlavnímu redaktorovi Slovanského přehledu, do něhož Šak přispíval; částečně pod pseudonymem Martin Prentov). Zcela nově jsou zpracovány Šakovy osobní a pracovní styky s K. Veličkovem. The study puts emphasis on the Czech-Bulgarian cross cultural works of a mathematician, journalist and translator Vladislav Šak (1860-1941). The study aspires to merge knowledge regarding Šak’s bulgarian studies contribution (he has translated Ch. Botev, I. Vazov, K. Christov, E. Bagrjana, K. Veličkov and others; among others he has written set of sonnets "Pod Vitoší", 1905; "Bulharsko-český slovník", 1910-1913; "Kniha bulharsko-české konversace", 1913; "Česko-bulharský slovník", 1926) on the basis of available literature as well as so far unexplored sources (e.g. Šak’s autobiography that has been published within this study, or the only broader correspondence collection, Šak’s letters addressed to Adolf Černy, the main editor of "Slovanský přehled", into which Šak used to regularly contribute partly under the pen-name Martin Prentov). Both Šak’s personal and professional relationships with K. Veličkov have been described for the first time. Keywords: Czech-Bulgarian literary relations; Czech interpreters; Šak, Vladislav, 1860-1941; Černý,Adolf, 1864-1952 Available at various institutes of the ASCR
Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)

Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2008

Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození
Černý, Marcel; Grigorov, D.
2008 - Czech
Keywords: Czech-Bulgarian cultural and economic relations; Czech-Bulgarian reciprocity Available at various institutes of the ASCR
Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození

Černý, Marcel; Grigorov, D.
Slovanský ústav, 2008

K rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii
Čajka, František
2008 - Czech
Pojednání je věnováno čtyřem rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. The study evaluates a textological character four manuscipts of the Church Slavonic Life of saint Anastasia. Keywords: hagiography; manuscripts; Old Church Slavonic; Church Slavonic Available at various institutes of the ASCR
K rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii

Pojednání je věnováno čtyřem rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii....

Čajka, František
Slovanský ústav, 2008

Řecko-staroslověnský index - možnosti a limity
Zábranský, Lukáš
2008 - Czech
Možnosti a limity Řecko-staroslověnského indexu. Greek-Old Church Slavonic index - possibilities and limitations. Keywords: Greek; Old Church Slavonic; linguistics Available at various institutes of the ASCR
Řecko-staroslověnský index - možnosti a limity

Možnosti a limity Řecko-staroslověnského indexu.


Greek-Old Church Slavonic index - possibilities and limitations.

Zábranský, Lukáš
Slovanský ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases