Number of found documents: 468
Published from to

Město v klauzuře aneb Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové v 19. století
Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
2019 - Czech
Liberalizační politicko-společenská transformace v 60. letech 19. století s sebou přinesla zrod struktur a institucí, které v mnoha případech tvoří rámec občanské společnosti dodnes. V habsburské monarchii a tudíž i v českých zemích se tehdy utvářely společenské vztahy a vazby nejen na státní a národní úrovni, ale i v rámci obecních komunit. V našem příspěvku bychom se rádi na příkladu Hradce Králové zaměřili na omezující, nebo naopak aktivizační rámce, v nichž vznikal sociální komplex měst, která byla současně vojenskými objekty, tj. pevnostmi. Třecí plochy mezi správními kompetencemi vojenské a samosprávné instituce zde získávaly na brizanci zejména v souvislosti s postupným ústupem dominantní role pevnostního velitelství a naopak ziskem sebevědomí městské samosprávy tváří v tvář válečným událostem prusko-rakouského konfliktu. The liberalisation political-social transformation in the 1860s marked the birth of structures and institutions which in many cases form the framework of civil society up to this day. In the Hapsburg monarchy (including the Czech Lands) at that time, social relationships and connections were formed not only on the state and national level, but also within municipal communities. Working with the example of Hradec Králové, the article focusses on the limiting or, on the contrary, activation frameworks that served for the creation of the social complex of towns, which were simultaneously military objects, i.e., fortresses. Friction grew between military authorities and local government institutions primarily in connection with the gradual decline in the dominant role of the fortress command and, in contrast, the rising confidence of the town government face to face with military events in the Austro-Prussian conflict. Keywords: 19th century; Hradec Králové; bastion fortress; urbanism; modernisation; self-government; Austro-Prussian War of 1866 Available at various institutes of the ASCR
Město v klauzuře aneb Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové v 19. století

Liberalizační politicko-společenská transformace v 60. letech 19. století s sebou přinesla zrod struktur a institucí, které v mnoha případech tvoří rámec občanské společnosti dodnes. V habsburské ...

Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
Historický ústav, 2019

Potenciál historických vodohospodářských objektů pro turismus
Havlíček, M.; Svoboda, J.; Skokanová, H.; Dzuráková, M.; Pavelková, R.; Vyskočil, Aleš
2019 - English
Historic water management facilities may have various uses in the field of tourism. Some water management facilities can be adapted for purposes of board and/or lodging of visitors, which is a common alternative use of former water mills, sawmills or hammermills (workshops for processing of iron by mechanical hammer). A smaller part of water management facilities serves within tourism as attractive goals for visitors, e.g. expositions in old water mills, hammermills, paper mills, sawmills, stamping mills, hydroelectric power plants, waterworks facilities. In addition to the above examples, the preserved water management structures can also become attractive if they become part of hiking and biking trails. These include aqueducts, remains of navigation canals, old wells, preserved and extinct old weirs and dikes. Some water management objects have cultural and historical significance and are protected as cultural monuments. An evaluation of the potential of historic water management facilities in all aspects of tourism was performed in selected river basins in the Czech Republic. Keywords: water management; cultural heritage; potential of tourism; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Potenciál historických vodohospodářských objektů pro turismus

Historic water management facilities may have various uses in the field of tourism. Some water management facilities can be adapted for purposes of board and/or lodging of visitors, which is a common ...

Havlíček, M.; Svoboda, J.; Skokanová, H.; Dzuráková, M.; Pavelková, R.; Vyskočil, Aleš
Historický ústav, 2019

O obrněných vážkách a opilých tyranech. Třicetiletá válka v soudobých žitavských městských kronikách
Hrachovec, Petr
2018 - Czech
Studie se zabývá vnímáním ranější fáze třicetileté války v soudobých městských kronikách Žitavy s přihlédnutím s tehdejší hornolužické nábožensko-politické situaci. The study deals with the perception of the earlier stage of the Thirty Years' War in the contemporaneous Zittau town chronicles with regard to the religious-political situation in Upper Lusatia at that time. Keywords: Upper Lusatia; Bohemian Revolt 1618; Thirty Years' War; Town Chronicles Available at various institutes of the ASCR
O obrněných vážkách a opilých tyranech. Třicetiletá válka v soudobých žitavských městských kronikách

Studie se zabývá vnímáním ranější fáze třicetileté války v soudobých městských kronikách Žitavy s přihlédnutím s tehdejší hornolužické nábožensko-politické situaci....

Hrachovec, Petr
Historický ústav, 2018

Zlatý a vždy vítězný. Přemysl Otakar II. v historické tradici
Kofránková, Václava
2018 - Czech
Keywords: Přemysl Otakar II.; historical tradition; Czech-Austrian relationships Available at various institutes of the ASCR
Zlatý a vždy vítězný. Přemysl Otakar II. v historické tradici

Kofránková, Václava
Historický ústav, 2018

Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.
Žemlička, Josef
2018 - Czech
Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst. The study is concerning to the political and economic activity of Přemysl Otakar II. (1253-1278), especialy to the founding of the cities. Keywords: Přemysl Otakar II.; middle ages; history Available at various institutes of the ASCR
Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.

Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst....

Žemlička, Josef
Historický ústav, 2018

Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?
Hlavačka, Milan
2018 - English
The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline closely related to public relation of companies. It discusses also family history and the parameters of an established discipline and research subjects in family business history. This paper also consider topics and future way of research. Keywords: economic history; family business history; new approaches Available at various institutes of the ASCR
Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?

The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2018

Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?
Hlavačka, Milan
2018 - English
The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline closely related to public relation of companies. It discusses also family history and the parameters of an established discipline and research subjects in family business history. This paper also consider topics and future way of research. Keywords: economic history; family business history; new approaches Available at various institutes of the ASCR
Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?

The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2018

Pražská univerzita od založení do husitství (Naplněný sen Václava II.)
Čornej, Petr
2018 - Czech
Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím. This summary follows the development of the Prague university from its founding in 1348, through the split into the university consisting of three faculties and the law university, up to the shock caused by Hussitism. Keywords: Charles IV.; pope Clemens VI.; education; faculties; students teaching; Jan Hus; Decree of Kutná Hora; Hussitism Available at various institutes of the ASCR
Pražská univerzita od založení do husitství (Naplněný sen Václava II.)

Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím....

Čornej, Petr
Historický ústav, 2018

The joyous lamentation over the decaying discipline or the development of economic history in recent decades
Hlavačka, Milan
2018 - English
This paper deals with the development of economic history in recent decades. It shows that there is no other historical discipline that would develop as disparately as economic history. It is a field that constantly oscillates on all sides. The author discusses previous development of the economic history, its changes and its impact on other research fields. He also tries to present modern approach and trend to economic history and its use in Czech economic history research. Keywords: economic history; development; the Czech lands Available at various institutes of the ASCR
The joyous lamentation over the decaying discipline or the development of economic history in recent decades

This paper deals with the development of economic history in recent decades. It shows that there is no other historical discipline that would develop as disparately as economic history. It is a field ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2018

Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání
Šimůnek, Robert; Tresp, U.
2017 - Czech
Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku. Zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, především v Bavorsku, a formování obrazu Čechů v tomto regionu. The study is based on a comparative perspective on the current situation and study opportunities Czech-Bavarian cultural history of the late Middle Ages. Special part is the phenomenon of Czech mercenary abroad, mainly in Bavaria, and shaping the image of the Czechs in this region. Keywords: Mercenary warriors; Nobility; Late Middle Ages; Bohemia; Bavaria Available at various institutes of the ASCR
Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání

Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku. Zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, ...

Šimůnek, Robert; Tresp, U.
Historický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases