Number of found documents: 55
Published from to

Výzkum Automobily I. - 8/1946 září ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Výzkum iniciovaný ministerstvem průmyslu, Autoklubem a Ústředním ředitelstvím Národního podniku čs. závodů kovodělných a strojírenských. Téma se týká zájmu o koupi auta. Research was initiated by the Ministry of Industry, Automobile club and the Central Directorate of the National Czechoslovak company of metal-working and engineering enterprise. Theme deals with interest in automobile buying. Keywords: Auto; car; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Automobily I. - 8/1946 září ÚVVM/CVVM

Výzkum iniciovaný ministerstvem průmyslu, Autoklubem a Ústředním ředitelstvím Národního podniku čs. závodů kovodělných a strojírenských. Téma se týká zájmu o koupi auta....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Smíšený výzkum V. - 13/1946 prosinec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Výzkum se věnuje vztahu Čechů ke Slovensku, ptá se na znalost projevů Zápotockého, četbu Rodokapsů a zřízení závodních rad. The research focuses on relation of Czechs to Slovakia, asks about knowledge of speeches of president Zápotocký, reading blood-and-thunder literature and the constitution of works councils. Keywords: Slovensko; Antonín Zápotocký; Rodokaps; Závodní rady; Slovakia; Antonín Zápotocký; Blood and Tunder; Employees‘ council; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum V. - 13/1946 prosinec ÚVVM/CVVM

Výzkum se věnuje vztahu Čechů ke Slovensku, ptá se na znalost projevů Zápotockého, četbu Rodokapsů a zřízení závodních rad....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Smíšený výzkum VI. – 14/1946 prosinec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Výzkum se zabývá poměrem obyvatel jak k historii obecně, tak k českým dějinám a osobní (rodinné) historii. Další otázky se týkají zájmu o elektrospotřebiče a povědomí o černém trhu. The research deals with relationship of population to the history, both generally and Czech and personal (family) history. Other questions relate to the concern about electrical appliances and awareness of the black market. Keywords: Historie; Památky; Kronika; Mistr Jan Hus; Sv. Václav; Elektrospotřebiče; Černý trh; History; Historical monuments; Chronicle; John Hus; St. Wenceslas; Electro; Black market; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum VI. – 14/1946 prosinec ÚVVM/CVVM

Výzkum se zabývá poměrem obyvatel jak k historii obecně, tak k českým dějinám a osobní (rodinné) historii. Další otázky se týkají zájmu o elektrospotřebiče a povědomí o černém trhu....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Smíšený výzkum III. - 9/1946 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Smíšený říjnový výzkum se týká tématu opilství, cen alkoholu a trestání přestupků z opilosti, dále se dotazuje na počet a oblíbenost knih, poslech vysílání E. F. Buriana, postoje k Churchillovi a nakonec se ptá na pracovní morálku. The research deals with several issues at once. Research relates to the theme of drunkenness, alcohol prices and punishment for offences in drunk, then inquire about the number and popularity of books, listening to broadcasts of E.F. Burian, attitudes to Churchill and at last asks about the employee moral. Keywords: Alkohol; Kniha; E. F. Burian; Churchill; Pracovní morálka; Alkohol; Book; E.F.Burian; Churchill; Working morals; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum III. - 9/1946 říjen ÚVVM/CVVM

Smíšený říjnový výzkum se týká tématu opilství, cen alkoholu a trestání přestupků z opilosti, dále se dotazuje na počet a oblíbenost knih, poslech vysílání E. F. Buriana, postoje k Churchillovi a ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Výzkum MNV - 2/1946 březen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Výzkum se zajímá, zda MNV jsou lepší než obecní zastupitelstva, zda jsou s nimi občané spokojeni, co by se mělo zlepšit a zda a jaké noviny čtou. The research takes interest whether Local Governments (MNV) are better than Local Councils, whether citizens are satisfied with them, what should be improved and whether and what newspapers they read. Keywords: Místní národní výbor; MNV; Obecní zastupitelstvo; Noviny; Local Government; MNV; Newspapers; výzkum veřejného mínění; veřejná správa; periodika Available in a digital repository NRGL
Výzkum MNV - 2/1946 březen ÚVVM/CVVM

Výzkum se zajímá, zda MNV jsou lepší než obecní zastupitelstva, zda jsou s nimi občané spokojeni, co by se mělo zlepšit a zda a jaké noviny čtou....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases