Number of found documents: 1342
Published from to

Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu
Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - Slovak
Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních jevech a veličinách, působení elektromagnetického záření na lidský organizmus a ochrana před elektromagnetickým smogem, která je zaměřená na stínící textilie, elektrickou vodivost vláken, používané materiály a jejich vlastnosti. V další části je popsán průzkum trhu bytových a oděvních textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Dále je pojednáno o užitných a zpracovatelských vlastnostech zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V praktické části bylo provedené měření a vyhodnocení elektromagnetické účinnosti stínění před údržbou a po údržbě. Byli popsány měření a vyhodnocení třech vybraných užitných vlastností: splývavost, pevnost a tažnost, nehořlavost na závěsových tkaninách, zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Keywords: bytové textilie; elektromagnetické pole; elektromagnetické emise; oděvní materiály; textil; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu

Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních ...

Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Študentské centrum TUL
Zuzana Tomková; vedoucí práce Jiří Suchomel
2014 - Slovak
Stále větší počet zahraničných univerzit ( Laussane, Víde¨, Toronto, Tillburg, Vancouver, Nottingham, Helsinky, East London, Hatfield a další) má nebo chystá studijní centra ( learning centres ) jako prostředí pro samostatné studium. Tato centra obvykle obsahují knihovnu, ale i řadu dalších zařízení pro studenty. Cílem práce je najít pro takové centrum naší univerzity vhodné umístnění, formulovat jeho stavební program a zpracovat jeho architektonický návrh. Keywords: architektonické projekty; univerzitní knihovny Available to registered users in the Library of TUL
Študentské centrum TUL

Stále větší počet zahraničných univerzit ( Laussane, Víde¨, Toronto, Tillburg, Vancouver, Nottingham, Helsinky, East London, Hatfield a další) má nebo chystá studijní centra ( learning centres ) jako ...

Zuzana Tomková; vedoucí práce Jiří Suchomel
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv účelové úpravy reklamním tiskem na tepelně-izolační vlastnosti textilie
Filip Olbricht; vedoucí práce Rudolf Třešňák
2014 - Slovak
Témou tejto diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má účelová reklamná tlač na tepelno-izolačné vlastnosti moderných funkčných materiálov pre športové dresy. Cieľom je zamerať sa na to, akou mierou ovplyvňuje reklamná tlač dané vlastnosti materiálov. V prvej časti tejto diplomovej práce je popísaný odevný komfort, fyziologické vlastnosti materiálov. Ďalej sa zaoberá druhmi potlačí, materiálmi na výrobu športových dresov a meracími prístrojmi. Experimentálna časť je zameraná na popis postupu skúšania na jednotlivých prístrojoch, vyhodnotenie meraných hodnôt a grafické znázornenie výsledkov. Záver práce následne zhrňuje a hodnotí výsledky meraní. Keywords: vlastnosti textilních materiálů; vlastnosti materiálů; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Vliv účelové úpravy reklamním tiskem na tepelně-izolační vlastnosti textilie

Témou tejto diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má účelová reklamná tlač na tepelno-izolačné vlastnosti moderných funkčných materiálov pre športové dresy. Cieľom je zamerať sa na to, akou mierou ...

Filip Olbricht; vedoucí práce Rudolf Třešňák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vnitřní a vnejší svět muže-kolekce pánských kabátů
Veronika Serafínová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2014 - Slovak
Dlouhodobé pozorování módy a módních trendů mě vede k zamyšlení se nad tím, jaký má móda vliv na lidskou mentalitu. Práce se konkrétně zaměřuje na pánskou módu, její historii a fakt, že se čím dál tím víc přibližuje módě dámské. Myšlenkou této práce je pak snaha o zachování rozdílnosti módní tvorby pro muže a ženy. Cílem práce je zachovat pánský oděv v duchu mužské přirozenosti a zvýraznit jeho dominantnost. Čerpáním z historie módy a výtvarného umění byla vytvořena pánská kolekce kabátů a plášťů, která je volně inspirována obdobím 60. let 20. století. Za použití znalostí z historie pánského oděvu je vytvořena kolekce, kterou je možné porovnat s trendy současné módy. Typické prvky oděvu z dob minulých byly zachovány, ovšem jedna část kolekce byla redesignována a druhá část kolekce nově zpracovaná za pomoci moderní technologie laseru. Keywords: oděvní kolekce; kabáty; pánské oděvy; textilní design Available to registered users in the Library of TUL
Vnitřní a vnejší svět muže-kolekce pánských kabátů

Dlouhodobé pozorování módy a módních trendů mě vede k zamyšlení se nad tím, jaký má móda vliv na lidskou mentalitu. Práce se konkrétně zaměřuje na pánskou módu, její historii a fakt, že se čím dál tím ...

Veronika Serafínová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2014

Pevnost a modul bavlněných přízí
Mária Zimová; vedoucí práce Dana Křemenáková
2014 - Slovak
Cílem této práce je posoudit vliv zákrutů na vybrané vlastnosti bavlněných přízí a zhodnotit použití vybraných modelů pro predikci pevnosti příze s využitím stupně orientace vláken v přízi. Úvodem rešeršní částí je problematiky geometrických a mechanických vlastností vláken, vlákenných svazků a přízi. Kromě toho jsou uvedené modely predikce pevnosti přízí. V experimentální části jsou hodnoceny vybrané vlastnosti bavlněných přízí, ve většině případů v závislosti na zatáčkovitém koeficientu. V závěru experimentální části je zhodnocení použitých modelů pro predikci pevnosti a výsledné hodnoty jsou porovnány s PP a PES. Keywords: vlastnosti příze; příze; bavlna; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Pevnost a modul bavlněných přízí

Cílem této práce je posoudit vliv zákrutů na vybrané vlastnosti bavlněných přízí a zhodnotit použití vybraných modelů pro predikci pevnosti příze s využitím stupně orientace vláken v přízi. Úvodem ...

Mária Zimová; vedoucí práce Dana Křemenáková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o.
Simona Valkučáková; vedoucí práce Vladimír Bajzík
2014 - Slovak
Předmětem diplomové práce je řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o. je analýza a následná optimalizace současného stavu skladového hospodářství, vedoucí ke snížení skladových zásob. V teoretické části práce, v systematickém přehledu, prezentuji poznatky z logistiky se zaměřením na logistiku zásobování, řízení a optimalizace zásob. V praktické části je hodnocené a optimalizované způsob řízení zásob. Hlavním cílem diplomové práce je předložení vhodných návrhu, které povedou ke snížení podnikových nákladu, spojených se zásobami a jejich skladováním. Keywords: řízení zásob; logistika (management) Available to registered users in the Library of TUL
Řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o.

Předmětem diplomové práce je řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o. je analýza a následná optimalizace současného stavu skladového hospodářství, vedoucí ke ...

Simona Valkučáková; vedoucí práce Vladimír Bajzík
Technická univerzita v Liberci, 2014

Materiálové charakteristiky vysokopevných oceľových plechov v dynamických podmienkach
Stanislava Hlebová; školitel Ladislav Pešek
2014 - Slovak
The experimental testing is focused on study of material characteristics of UHSS in static and dynamic conditions Práce se zaměřuje na studium materiálových charakteristik vysokopevnostních ocelí v statických a v dynamických podmínkách Keywords: ocelové plechy; vysokopevnostní oceli; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Materiálové charakteristiky vysokopevných oceľových plechov v dynamických podmienkach

The experimental testing is focused on study of material characteristics of UHSS in static and dynamic conditions...

Stanislava Hlebová; školitel Ladislav Pešek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Interpretace přírodního a kulturního dědictví na školách :
Silvia Kováčiková; vedoucí práce Jan Činčera
2014 - Slovak
Moja bakalárska práca sa zaoberá otázkou interpretácie prírodného a kultúrneho dedičstva na školách. Konkrétne som evaluovala školskú projektovú fázu programu "Kořeny jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo?", ktorý prebieha od jari 2013 v osade Jizerka v Jizerských horách. Cieľom práce bolo zistiť ako žiaci zapojení do tohto programu spracujú svoje projekty zamerané na interpretáciu svojho bezprostredného okolia miesta, kde žijú a aký význam prisudzujú zúčastnení žiaci pobytovej i školskej časti programu. V prvej (teoretickej) časti sa dozvieme, ako môžeme nahliadať na miesto a krajinu, čo je Genius loci a ako ho vnímajú odborníci i laici. Ukážeme si, aké dôležité je vedieť, kde máme korene a navracať sa k nim. Dostaneme sa k vysvetleniu čo je environmentálna výchova, ako pracuje s miestom, čo znamená interpretovať a aké príklady interpretácie nájdeme v Libereckom kraji. Ďalej vám predstavím už spomínaný program, jeho fungovanie a princípy, z ktorých čerpá a rešpektuje ich. V druhej časti (praktickej) sa zaoberám samotnou analýzou programu, ktorej výsledkom je komplexná správa so záverečnými zisteniami a odporúčaniami. Keywords: environmentální výchova a vzdělávání Available to registered users in the Library of TUL
Interpretace přírodního a kulturního dědictví na školách :

Moja bakalárska práca sa zaoberá otázkou interpretácie prírodného a kultúrneho dedičstva na školách. Konkrétne som evaluovala školskú projektovú fázu programu "Kořeny jak číst krajinu kolem sebe a ...

Silvia Kováčiková; vedoucí práce Jan Činčera
Technická univerzita v Liberci, 2014

Smím prosit?-kolekce dámských oděvů
Katarína Paľová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2014 - Slovak
Tanec dokonalá souhra mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. Tanec je příjemná a lehká forma fyzické aktivity spojená s duševním odpočinkem. Tělo a mysl se dostávají do souladu. Tato společenská zábava obstála v souboji s časem a nyní je pevnou součástí mnohých národních kultur. Na téma "Smím prosit" - bylo zpracováno sedm kusů oděvů, které tvoří výtvarnou dámskou oděvní kolekci. Jedná se převážně o šifónové kusy oděvů s inspirací v tanečních krocích. Tato myšlenka se stala východiskem celé práce. Taneční cesty se staly podkladem pro tvorbu střihů a z aranžování vznikaly samotné oděvní formy. Cílem této práce bylo převést tvarosloví tanečních kroků a stop, které pár pomyslně zanechává za svým pohybem a propojit je do výrazně prolínajících se pruhů látek. Jde tu spíše o experimentování a hledání formy. Konečný výsledek se přetransformoval do podoby večerních společenských šatů. Keywords: oděvní kolekce; dámské šaty; textilní design; dámské oděvy; tanec; módní návrhářství Available to registered users in the Library of TUL
Smím prosit?-kolekce dámských oděvů

Tanec dokonalá souhra mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. Tanec je příjemná a lehká forma fyzické aktivity spojená s duševním odpočinkem. Tělo a mysl se dostávají do souladu. Tato ...

Katarína Paľová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2014

Archetypy-pánská oděvní kolekce
Kristína Púčaťová; vedoucí práce Emilie Frydecká
2014 - Slovak
Zadáním bylo vytvořit pánskou oděvní kolekci inspirovanou archetypem stínu. Archetyp stínu definoval CG Jung ve vědní disciplíně zvané analytická psychologie, jejímž je zakladatelem. Teoretická část práce popisuje archetyp stínu a začleňuje ho do kontextu analytické psychologie. Archetyp stínu představuje negativní stránku lidské osobnosti. Celá kolekce proto působí temně až hrozivě a agresivně. Keywords: oděvní kolekce; archetypy; textilní design; pánské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Archetypy-pánská oděvní kolekce

Zadáním bylo vytvořit pánskou oděvní kolekci inspirovanou archetypem stínu. Archetyp stínu definoval CG Jung ve vědní disciplíně zvané analytická psychologie, jejímž je zakladatelem. Teoretická část ...

Kristína Púčaťová; vedoucí práce Emilie Frydecká
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases