Number of found documents: 30
Published from to

Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - Czech
Leták seznamuje s hlavním posláním agentury CENIA v oblasti životního prostředí a s činností jejích jednotlivých oddělení. Available in a digital repository NRGL
Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí

Leták seznamuje s hlavním posláním agentury CENIA v oblasti životního prostředí a s činností jejích jednotlivých oddělení.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Zpráva o životním prostředí České republiky 2015, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2015, Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - Czech
Leták přináší informaci o hlavních publikačních výstupech CENIA, kterými jsou Zpráva o životním prostředí České republiky, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky a Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Leták shrnuje nejdůležitější zjištění za rok 2015 v rámci problematiky jednotlivých oblastí životního prostředí. The leaflet brings information about main CENIA publications, i.e. Report on the Environment of the Czech Republic, Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic and Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic. The leaflet sums up the most important findings for the year 2015 within the environmental issues. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí České republiky 2015, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2015, Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Leták přináší informaci o hlavních publikačních výstupech CENIA, kterými jsou Zpráva o životním prostředí České republiky, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky a Statistická ročenka ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2014 - Czech
Leták seznamuje s hlavními činnostmi agentury CENIA v oblasti životního prostředí. Available in a digital repository NRGL
Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí

Leták seznamuje s hlavními činnostmi agentury CENIA v oblasti životního prostředí.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2014

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Keywords: ISPOP; ISPOP; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelená domácnost
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Keywords: ekoznačení; ecolabelling; životní prostředí; domácnost Available in a digital repository NRGL
Zelená domácnost

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelený úřad
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Keywords: kancelář; ekoznačení; office; ecolabelling; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Zelený úřad

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelený hotel a kemp
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Keywords: kemp; ekoznačení; camp; ecolabelling; životní prostředí; služby; hotely Available in a digital repository NRGL
Zelený hotel a kemp

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Environmentální značení
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Keywords: ekoznačení; ecolabelling; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Environmentální značení

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelené nakupování
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - Czech
Keywords: ekoznačení; ecolabelling; životní prostředí; prodej Available in a digital repository NRGL
Zelené nakupování

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Čistší produkce
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - Czech
Keywords: čistší produkce; cleaner production; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Čistší produkce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases