Number of found documents: 47459
Published from to

Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX
2021 -
Keywords: metoda; multiplexová metoda ALEX; kolorimetrická enzymová analýza; stanovení IgE Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Laboratorní diagnostika respiračních infekcí
2021 -
Keywords: metoda; laboratorní diagnostika; respirační infekce; analýza dat; viry Available in the ZČU Library.
Laboratorní diagnostika respiračních infekcí

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)
2021 -
Keywords: metoda; MALDI TOF; doba letu; identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií; spektrometr Microflex LT; software MALDI Biotyper Available in the ZČU Library.
Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny
2021 -
Keywords: ledviny; transplantace; donor; protilátka Available in the ZČU Library.
Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC
2021 -
Keywords: metoda; ISAC; stanovení IgE; biočip Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: ENTEROtest 24
2021 -
Keywords: metoda; ENTEROtest 24; biochemické identifikační testy; bakterie; Enterobacteriaceae; aeromonády; vibrio Available in the ZČU Library.
Metoda: ENTEROtest 24

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy
2021 -
Keywords: metoda; průtoková cytometrie; funkční testy; test oxidačního vzplanutí fagocytů Available in the ZČU Library.
Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou
2021 -
Keywords: metoda; ateroskleróza; LDL-cholesterol; výzkum Available in the ZČU Library.
Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Barvení a impregnace nervové tkáně
2021 -
Keywords: metoda; nervová tkáň; neurohistochemie; Grimeliova reakce; stříbření senilních drůz; Eosin-Luxolová modř Available in the ZČU Library.
Metoda: Barvení a impregnace nervové tkáně

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Možnosti histologického zpracování prostaty po radikální cystektomii: zkušenost jednoho centra
2021 -
Keywords: metoda; histologie; radikální cystektomie; prostata Available in the ZČU Library.
Možnosti histologického zpracování prostaty po radikální cystektomii: zkušenost jednoho centra

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases