Number of found documents: 79
Published from to

Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2006
Kadlecová, Ivana
2007 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2006

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2007

Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě
Tůmová, Anna
2007 - Czech
Článek je založen na rozboru pramenů editovaných v časopise Selský archiv v roce 1929. Ty obsahují přihlášky nekatolíků na panství Nové Město na Moravě k některému z vyznání povolených Tolerančním patentem v roce 1781. Tyto prameny leccos vypovídají o lidové nekatolické zbožnosti v regionu a jejich analýza umožňuje alespoň částečně odhalit charakteristiky tajného předtolerančního nekatolictví v Čechách a na Moravě. Zároveň ukazuje, jak byla tato víra nesourodá a těžko zařaditelná v rámci povolených vyznání. Based on sources published in the periodical Selský archiv in 1929, the author concentrates on the religious situation on the estate of Nové Město na Moravě in the 18th century. The author concentrates especially on an analysis of records of the declaration of faith of non-Catholics in Nové Město most of whom describe themselves as Reformed following the publication of the Tolerance Decree in 1781. Declaration records contain doctrinal elements specific to the region in question and give some idea of non-Catholics devotion in the 18th century. Analysis shows how difficult it was to categorise and assign particular beliefs to any existing Protestant denomination since elements of both the Catholic and Protestant faiths were evident as well as non-orthodox viewpoints which are hard to classify and which evolved in this region during the time of pursuit of secret non-Catholics. Keywords: non-Catholicism; history; Nové Město na Moravě Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě

Článek je založen na rozboru pramenů editovaných v časopise Selský archiv v roce 1929. Ty obsahují přihlášky nekatolíků na panství Nové Město na Moravě k některému z vyznání povolených Tolerančním ...

Tůmová, Anna
Knihovna AV ČR, 2007

Chceme vědět, jak jsme kompetentní?
Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
2007 - Czech
Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda jsme připraveni na tento vývoj a zda skutečně chceme být kompetentní. The contribution brings the main information about European guides of competencies in the field of library and information services, about future European certification of competencies and adds provocatives questions whether we are prepared for this development and whether we really wish to be competent. Keywords: Competencies in library and information services; European certification of competencies; Problems of application of Eurocertification in the Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Chceme vědět, jak jsme kompetentní?

Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda ...

Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
Knihovna AV ČR, 2007

Open source pro digitální knihovnu
Lhoták, Martin
2007 - Czech
Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších řešení. Podrobně se věnuje popisu vlastností českého open source systém Kramerius, který je vyvíjen ve spolupráci Národní knihovny ČR, Knihovny AV ČR, v. v. i. a firmy Qbizm technologies, a.s. Autor nabízi možnost orientace v dostupných open source řešeních, popíše vlastnosti některých vybraných systémů a informuje o současných instalacích. The aim of the article is to discuss usability of available open source software for digital library. It informs about state of the world most known and used solutions. Author is focused in detail on features of Czech open source system for digital library Kramerius, which is developed in cooperation of Czech National Library, Academy of Sciences Library and IT company Qbizm technologies Keywords: open source; digitální knihovny; systém Kramerius Available at various institutes of the ASCR
Open source pro digitální knihovnu

Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších řešení. Podrobně se věnuje popisu vlastností českého open ...

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2007

DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Lhoták, Martin
2006 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2006

Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR
Doleželová, Jana; Meixner, Jaroslav
2006 - Czech
Keywords: grey literature; Akademie věd ČR Available at various institutes of the ASCR
Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR

Doleželová, Jana; Meixner, Jaroslav
Knihovna AV ČR, 2006

Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2005
Kadlecová, Ivana
2006 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2005

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2006

Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2004
Kadlecová, Ivana
2005 - Czech
Keywords: annual reports; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2004

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2005

Digitální věk v knihovnách
Lhoták, Martin
2005 - Czech
Příspěvek se zabývá dopadem masivní digitalizace na knihovny. Zaměřuje se především na digitalizační workflow, standardy pro metadata a zmiňuje komerční aktivity v této oblasti. The paper discuss how massive digitization of printed materials effect libraries. It's concerning on digitization workflow, metadata standards and mentions also commercial activities in this area. Keywords: digitization; digital libraries; metadata standards Available at various institutes of the ASCR
Digitální věk v knihovnách

Příspěvek se zabývá dopadem masivní digitalizace na knihovny. Zaměřuje se především na digitalizační workflow, standardy pro metadata a zmiňuje komerční aktivity v této oblasti....

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2005

Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek
Lhoták, Martin
2005 - Czech
Příspěvek pojednává o možnostech spolupráce při vytváření digitálních sbírek. Zaměřuje se především na spolupráci paměťových institucí - archivů, knihoven a muzeí. The paper discuss about possibilities of cooperation in the creation of digital collection. It's concerning on cooperation of memory institution - archives, museums and libraries in this area. Keywords: digitization; digital libraries; metadata standards Available at various institutes of the ASCR
Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek

Příspěvek pojednává o možnostech spolupráce při vytváření digitálních sbírek. Zaměřuje se především na spolupráci paměťových institucí - archivů, knihoven a muzeí....

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases