Number of found documents: 47255
Published from to

ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition
2020 -
Keywords: globální pozemní dopravní systém; silniční doprava; železniční doprava; dopravní řešení; snížení spotřeby; snížení CO2 Available in the ZČU Library.
ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction
2020 -
The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy grid maps. The detection algorithm is based on computing fused map from the maps obtained in the last two-time steps. Frontiers are detected in the fused map instead of the current map. Moreover, the set of detected frontiers is then reduced by applying two restriction rules. The proposed algorithm is verified in the experiment performed in the simulation environment. The results are compared with a basic naive detection approach and with an approach which does not apply the reducing step. Available in the ZČU Library.
Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction

The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method
2020 -
Available in the ZČU Library.
Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Application of concatenable queue for parallel computational geometry algorithms
2020 -
Keywords: sjednocená struktura dat; simulační problém; sada vzájemně propojených problémů; jednotné algoritmické prostředí; spojitelná fronta Available in the ZČU Library.
Application of concatenable queue for parallel computational geometry algorithms

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Modeling of ultrasound tomographic imaging for non-destructive inspection of underwater structures
2020 -
Keywords: ultrazvuková tomografie; inverze tvaru vlny; fyzikální modelování; nedestruktivní kontrola Available in the ZČU Library.
Modeling of ultrasound tomographic imaging for non-destructive inspection of underwater structures

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Automated Microwave Tomography (MWT) Image Segmentation: State-of-the-Art Implementation and Evaluation
2020 -
Keywords: segmentace obrazu; Otsu; k-znamená; mikrovlnná tomografie Available in the ZČU Library.
Automated Microwave Tomography (MWT) Image Segmentation: State-of-the-Art Implementation and Evaluation

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Fast View Synthesis for Immersive Video Systems
2020 -
Keywords: syntéza virtuálního pohledu; pohlcující video systémy; zpracování videa v reálném čase Available in the ZČU Library.
Fast View Synthesis for Immersive Video Systems

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Estimation of the Optimum Depth Quantization Parameter for a Given Bitrate of Multiview Video Plus Depth in 3D-HEVC Coding
2020 -
Keywords: vícečetné video plus hloubka; bitové alokace; 3D-HEVC; 3D kódování videa Available in the ZČU Library.
Estimation of the Optimum Depth Quantization Parameter for a Given Bitrate of Multiview Video Plus Depth in 3D-HEVC Coding

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Pose and Visual Attention: Exploring the Effects of 3D Shape Near-Isometric Deformations on Gaze
2020 -
Keywords: analýza tvaru; síťové modely; vizuální pozornost; vnímání; analýza pohledu Available in the ZČU Library.
Pose and Visual Attention: Exploring the Effects of 3D Shape Near-Isometric Deformations on Gaze

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Atraktivita kulturně historických památek v Chebském příhraničí
2020 -
Území chebského příhraničí prošlo ve své historii mnoha proměnami. Měnila se struktura obyvatelstva i charakter území. Po druhé světové válce nenávratně zaniklo mnoho obcí a spolu s nimi i mnoho kulturně historických památek. Ty, které přežily, byly rekonstruovány, dnes převážně slouží k rekreačním účelům a některé z nich jsou komerčně využívány. Cílem příspěvku bylo zmapování komerčního využití kulturně historických památek na Chebsku, zejména hrázděných statků, hradů a zámků domácími a zahraničními návštěvníky, účastníky venkovského cestovního ruchu. Naplnění cíle bylo dosaženo na základě shromáždění a analýzy sekundárních dat, dotazníkového šetření, osobních rozhovorů a pozorování.Počet komerčně využívaných památek, ve vztahu k jejich celkovému počtu je nízký. Komerčně je využíváno v Chebském příhraničí 12 hrázděných statků a 3 hrady. Početnějšími návštěvníky těchto zařízení jsou Němci, 60% v případě hradů,77% hrázděných statků,i když počet Čechů se postupně zvyšuje. Některé další„chebské hrázděnky“, zámky a hrady jsou dlouhodobě soukromými majiteli rekonstruovány a v budoucnu se očekává jejich komerční využití. Keywords: Hrady a zámky; Chebské statky; Chebsko; Kulturně-historické památky; Venkovský cestovní ruch Available in the ZČU Library.
Atraktivita kulturně historických památek v Chebském příhraničí

Území chebského příhraničí prošlo ve své historii mnoha proměnami. Měnila se struktura obyvatelstva i charakter území. Po druhé světové válce nenávratně zaniklo mnoho obcí a spolu s nimi i mnoho ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases