Počet nalezených dokumentů: 461
Publikováno od do

Kontrolovaný čas: píchací hodiny
Hlavačka, Milan
2019 - český
Měření času a jeho praktické aplikace v podobě jízdních, školních či továrních řádů jsou civilizační fenomény zcela prvořadého významu. Pří zkoumání geneze kontrolovaného času narazíme na dva odlišné světy: na tradiční svět hodin, hodinářů a hodinových patentů na jedné straně a na moderní byrokratický a tovární svět na straně druhé, tedy na organizaci práce v uzavřených prostorách mimo domov. Jedná se tedy o zcela nové spojení času a prostoru, které má sociální důsledky. Dějiny píchacích hodin jsou tak nejen technokratickými dějinami, ale také civilizačními a sociálními dějinami, respektive dějinami likvidace civilizačních defektů a odchylek, čímž je míněno především odstranění nedochvilnosti v pracovním procesu. Píchací hodiny se staly prvořadým disciplinačním prostředkem transatlantické společnosti. The measurement of time and its practical applications within transport, school and factory structures are civilizational phenomena of primery importance. When we examine the origins of time control we come up against two different worlds: the traditional world of clocks, clockmakers and clock patents on the one hand and the modern world of bureaucracies and factories on the other hand, i. e. the organisation of work in closed space outside of home. Hence this entails an entirely new associations of time and space with social consequences, so the history of time clocks not only involves the history of technocracy, but also civilizational and social history, as well as the history of the elimitation of defects in civilisation, by which is primarily meant the elimination od unpunctuality in the working proces. Time clock came to be seen as the primary disciplinary device in any transatlantic company. Klíčová slova: time clock; working hours; disciplinary device Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kontrolovaný čas: píchací hodiny

Měření času a jeho praktické aplikace v podobě jízdních, školních či továrních řádů jsou civilizační fenomény zcela prvořadého významu. Pří zkoumání geneze kontrolovaného času narazíme na dva odlišné ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2019

Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé. Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866
Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
2019 - český
Pomníky z prusko-rakouské války mají ve své drtivé většině pietní rozměr, ani pruská strana nestavěla na bojištích pomníky, hrdě hlásající přemožení nepřítele. I díky této pietní a komemorativní podstatě přežily pomníky z prusko-rakouské války bez zásadní úhony rok 1918 a nebyly cíleně likvidovány ani v období nacistického protektorátu a komunistického Československa. Památky z prusko-rakouské války, tvořící v Čechách, Moravě i ve Slezsku velmi pestrý celek s logickým těžištěm u Hradce Králové, se tak dochovaly dodnes a představují zcela unikátní soubor funerální plastiky a architektury, jehož výjimečnost je tvořena nejen jeho uměleckou, paměťovou a pietní rovinou, ale právě i stavem dochování. Pro historiky jsou pomníky z prusko-rakouské války zajímavým objektem při studiu historické paměti, jejího fungování a působení, neboť pomníky už ze své podstaty slouží přednostně účelu fixace paměti. Monuments of the Austro-Prussian War have in their overwhelming majority memorial dimension. Thanks to their commemorative character, the monuments survived the year of 1918 and were not deliberately destroyed during the Nazi and Communist totalitarianism. Monuments of the Austro-Prussian War in Bohemia, Moravia and Silesia present a heterogeneous group with its Centre in Hradec Králové. Thanks to them a completely unique set of funerary sculpture and architecture is still in existence until these days. Its uniqueness lies not only in its artistic, memorial and revential basis. For historians monuments of the Austro-Prussian War represent an interesting object in their study of historical memory, its function and impact, as memorials were primarily intended to fix a memory. Klíčová slova: sepulchral monuments; battlefield; Hradec Králové; Bohemia; 19th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé. Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866

Pomníky z prusko-rakouské války mají ve své drtivé většině pietní rozměr, ani pruská strana nestavěla na bojištích pomníky, hrdě hlásající přemožení nepřítele. I díky této pietní a komemorativní ...

Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
Historický ústav, 2019

O obrněných vážkách a opilých tyranech. Třicetiletá válka v soudobých žitavských městských kronikách
Hrachovec, Petr
2018 - český
Studie se zabývá vnímáním ranější fáze třicetileté války v soudobých městských kronikách Žitavy s přihlédnutím s tehdejší hornolužické nábožensko-politické situaci. The study deals with the perception of the earlier stage of the Thirty Years' War in the contemporaneous Zittau town chronicles with regard to the religious-political situation in Upper Lusatia at that time. Klíčová slova: Upper Lusatia; Bohemian Revolt 1618; Thirty Years' War; Town Chronicles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
O obrněných vážkách a opilých tyranech. Třicetiletá válka v soudobých žitavských městských kronikách

Studie se zabývá vnímáním ranější fáze třicetileté války v soudobých městských kronikách Žitavy s přihlédnutím s tehdejší hornolužické nábožensko-politické situaci....

Hrachovec, Petr
Historický ústav, 2018

Zlatý a vždy vítězný. Přemysl Otakar II. v historické tradici
Kofránková, Václava
2018 - český
Klíčová slova: Přemysl Otakar II.; historical tradition; Czech-Austrian relationships Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zlatý a vždy vítězný. Přemysl Otakar II. v historické tradici

Kofránková, Václava
Historický ústav, 2018

Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.
Žemlička, Josef
2018 - český
Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst. The study is concerning to the political and economic activity of Přemysl Otakar II. (1253-1278), especialy to the founding of the cities. Klíčová slova: Přemysl Otakar II.; middle ages; history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.

Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst....

Žemlička, Josef
Historický ústav, 2018

Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?
Hlavačka, Milan
2018 - anglický
The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline closely related to public relation of companies. It discusses also family history and the parameters of an established discipline and research subjects in family business history. This paper also consider topics and future way of research. Klíčová slova: economic history; family business history; new approaches Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?

The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2018

Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?
Hlavačka, Milan
2018 - anglický
The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline closely related to public relation of companies. It discusses also family history and the parameters of an established discipline and research subjects in family business history. This paper also consider topics and future way of research. Klíčová slova: economic history; family business history; new approaches Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Family business history—a new discipline at the edges of economic and social history?

The aim of this paper is to present family business history as a new discipline at the edges of economic and social history. It describes business history as a well-developed and dynamic discipline ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2018

The joyous lamentation over the decaying discipline or the development of economic history in recent decades
Hlavačka, Milan
2018 - anglický
This paper deals with the development of economic history in recent decades. It shows that there is no other historical discipline that would develop as disparately as economic history. It is a field that constantly oscillates on all sides. The author discusses previous development of the economic history, its changes and its impact on other research fields. He also tries to present modern approach and trend to economic history and its use in Czech economic history research. Klíčová slova: economic history; development; the Czech lands Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The joyous lamentation over the decaying discipline or the development of economic history in recent decades

This paper deals with the development of economic history in recent decades. It shows that there is no other historical discipline that would develop as disparately as economic history. It is a field ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2018

Pražská univerzita od založení do husitství (Naplněný sen Václava II.)
Čornej, Petr
2018 - český
Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím. This summary follows the development of the Prague university from its founding in 1348, through the split into the university consisting of three faculties and the law university, up to the shock caused by Hussitism. Klíčová slova: Charles IV.; pope Clemens VI.; education; faculties; students teaching; Jan Hus; Decree of Kutná Hora; Hussitism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pražská univerzita od založení do husitství (Naplněný sen Václava II.)

Toto shrnutí sleduje vývoj pražské univerzity od jejího založení v roce 1348, přes rozdělení na univerzitu sestávající ze tří fakult a právnické univerzity, až po šok způsobený husitstvím....

Čornej, Petr
Historický ústav, 2018

Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání
Šimůnek, Robert; Tresp, U.
2017 - český
Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku. Zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, především v Bavorsku, a formování obrazu Čechů v tomto regionu. The study is based on a comparative perspective on the current situation and study opportunities Czech-Bavarian cultural history of the late Middle Ages. Special part is the phenomenon of Czech mercenary abroad, mainly in Bavaria, and shaping the image of the Czechs in this region. Klíčová slova: Mercenary warriors; Nobility; Late Middle Ages; Bohemia; Bavaria Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání

Studie vychází z komparativního pohledu současného stavu a výzkumných možností na poli česko-bavorských kulturních dějin konce středověku. Zvláštní část tvoří fenomén českého žoldáka v zahraničí, ...

Šimůnek, Robert; Tresp, U.
Historický ústav, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze