Počet nalezených dokumentů: 550897
Publikováno od do

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - anglický
Klíčová slova: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Aside from payment
Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
2019 - anglický
In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and actively develop cooperation with other libraries and information centers in the field of document changing and resource sharing. In I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus there is functional system which includes, along with paid opportunities, mechanisms for free replenishment of its fund and mutual use of documents. Free acquisition of the fund is possible both thanks to acts regulated by the state and the National Academy of Sciences of Belarus, and through the development of partnerships with other libraries, organizations, and individuals through international exchange of documents, function of FAO depository, and receiving literature as a gift. The mutual use of resources is based on national and international interlibrary lending, participation in the World Network of Agricultural Libraries, and cooperation agreements with other libraries. The existing mechanisms contribute to ensuring access of Belarusian users to the world information resources on agriculture, as well as integration of the national sectoral information into the world information space with reduced financial costs. Klíčová slova: AGLINET; Bělorusko; FAO depozitář; mezinárodní výměna dokumentů; akvizice otevřených zdrojů; free sources of acquisition; FAO depository; international document exchange; resource sharing; AGLINET; Belarus Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Aside from payment

In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and ...

Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
Národní technická knihovna, 2019

Analýza rizik u bezpilotních systémů
Keller Ladislav; Aleš Kuthan; Havíř Radomír
2019 -
Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se zaměřuje na bezpilotní systémy a podrobněji multikoptéry. Dále se zabývá teorií analýzy rizik, celkovým řízením bezpečnostních rizik a jak při nich postupovat. Praktická část již kromě představení nebezpečí a rizik obsahuje praktickou analýzu rizik u kvadrokoptéry DJI Phantom 4 a doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér.The aim of this bachelor thesis is to present hazards and risks associated with the operation of unmanned aerial systems (UAS), to perform the analysis of these risks and to compile a recommended procedure for risk analysis of multicopters. The theoretical part focuses on unmanned aerial systems and more specifically on multicopters. It also introduces the theory of risk analysis, safety risk management and how to proceed. The practical part, in addition to presenting hazards and risks, includes a practical risk analysis of quadcopter DJI Phantom 4 and a recommended procedure for risk analysis of multicopters. Klíčová slova: UAS; multikoptéra; nebezpečí; následek; analýza rizik; řízení bezpečnostního rizika; UAS; multicopter; hazard; consequence; risk analysis; safety risk management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza rizik u bezpilotních systémů

Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. ...

Keller Ladislav; Aleš Kuthan; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice
Michl Zdeněk; Vojtěch Šafranko; Vašíček Rostislav
2019 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních stanic v jednotlivých obcích a analyzováno využívání železnice z veřejně dostupných dat. S ohledem na očekávané investice do železniční infrastruktury jsou navrženy dva provozní koncepty osobní dopravy. V závěru je provedeno zhodnocení navrhovaných variant se současným stavem.The bachelor thesis deals with the concept of the public transport on rail line from Hradec Králové to Častolovice and other chosen parts of the railway line. In the first part there is valuation of position rail stations in towns and villages. After there is valuation of use rail station with passenger with open to the public data. With the respect to expect investment in railway line they are two concepts of rail public transport. Comparison between present situation and two concepts of public transport are conducted at the final part. Klíčová slova: Královéhradecký kraj; železniční doprava; veřejná doprava; elektrizace železnice; zdvojkolejnění; provozní koncept; taktový grafikon; Hradec-Králové region; railway transport; public transport; electrification railway line; double – track line; operating concept; periodic timetable Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice

Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních ...

Michl Zdeněk; Vojtěch Šafranko; Vašíček Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel
Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Líkař Petr
2019 -
Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je zaměřená na kontrolu kabinových zavazadel cestujících a technologie k tomu využívané. Rozebírá a srovnává jednotlivé technologie se zaměřením na remote screening, který se v poslední době stal nástrojem na zvýšení efektivity a bezpečnosti kontroly kabinových zavazadel. Práce obsahuje jednotlivé výhody a nevýhody každého typu zařízení využívaných ke screeningu zavazadel. Obsahuje případovou studii zavedení remote screeningu na Letiště Václava Havla v Praze.Airports are introducing new and more advanced technologies due to increasing numbres and stricter legislative requirements for security control of passengers and their luggage. This work is focused on control of passenger cabin baggage adn technology used for it. The thesis also analyzes and comprares individual technologies with a focus on remote screening, which has recently become a method for increasing the efficiency and safety of cabin baggage control. This work contains individual advantages and disadvantages of each type of cabin baggage screening technology, work also contains a case study of remote screening at the Vaclav Havel Airport in Prague. Klíčová slova: bezpečnostní kontrola; efektivita; kontrola kabinových zavazadel; rentgenové zařízení; remote screening; Security control; efficiency; cabin baggage control; X-ray equipment; remote screening Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol - kontrola kabinových zavazadel

Letiště zavádí nové a pokročilejší technologie z důvodu zvyšujících se počtů cestujících a přísnějších legislativních požadavků na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel. Tato práce je ...

Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka
Mocková Denisa; Lenka Budilová; Sejbal Leoš
2019 -
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční dopravy vytvořené v minulosti a navrhuje novou variantu obsluhy vhodnou pro aktuální stav poptávky.The aim of this bachelor thesis is to carry out freight railway transport in the area of Jeseník. The thesis is focused on a change of demand of freight railway transport at this territory, analysis of railway transport, which was done in the past and proposed a new service variant suitable for the current state of demand. Klíčová slova: doprava; železnice; nákladní železniční doprava; přeprava; kůrovcová kalamita; transport; railway; rail freight transport; conveyance; bark beetle calamity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční ...

Mocková Denisa; Lenka Budilová; Sejbal Leoš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze