Number of found documents: 41
Published from to

11th Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická knihovna
2018 - Czech
Conference programme and abstracts. Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků. Keywords: vědecká setkání; šedá literatura; digitální knihovny; autorské právo; výzkum Available in the NTK library.
11th Conference on Grey Literature and Repositories

Conference programme and abstracts.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2018

Assessing Writing - Assessment and methods of teaching writing in Czech elementary and secondary schools - conference program
Národní ústav pro vzdělávání
2018 - Czech
A conference program organized by the National Institute for Education in cooperation with The British Council, the House of Foreign Services and AMATE - The Association of Foreign Language Methodologists, designed primarily for foreign language teachers in primary and secondary education. The material includes a program, annotation of contributions and examples of evaluation. Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council, Domem zahraničních služeb a AMATE – Asociací metodiků cizích jazyků, určené především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání. Materiál obsahuje program, anotace příspěvků a příklady hodnocení. Keywords: angličtina; hodnocení; učitelé; jazykověda Available in a digital repository NRGL
Assessing Writing - Assessment and methods of teaching writing in Czech elementary and secondary schools - conference program

A conference program organized by the National Institute for Education in cooperation with The British Council, the House of Foreign Services and AMATE - The Association of Foreign Language ...

Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

Konference Inspirujme se... městy a regiony
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2018 - Czech
CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky byly hlavními organizátory desátého ročníku konference Inspirujme se… městy a regiony, která se uskutečnila ve dnech 27. a 28. února 2018 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Praze-Průhonicích. Podtitul konference byl věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Obce a regiony se stávají i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE. Udržitelný rozvoj území je průřezovým principem, jehož uplatňování je zásadní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy. Výměna zkušeností i otevřená diskuse nad možnostmi využití dostupných dat i technických řešení byla jedním z hlavních cílů konference. Neméně důležitým cílem konference bylo poskytnout i dostatek prostoru povinným poskytovatelům, jejich prezentacím dosavadních výsledků harmonizace, práce s datovými modely INSPIRE a evropského environmentálního reportingu, nových technických řešení nebo inovativních přístupů k tomu, co se již zdálo být vyřešeno. V tomto směru se nabízí prostor i zástupcům soukromého sektoru. V rámci doprovodného programu proběhl seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE. Keywords: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Konference Inspirujme se... městy a regiony

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky byly hlavními organizátory desátého ročníku konference Inspirujme se… městy a regiony, ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2018

Program of the 29th National Conference of the Czech Association of Occupational Therapists
České asociace ergoterapeutů
2017 - Czech
Program of the conference Program konference Keywords: ergoterapeut; program; occupational therapist; program Available in a digital repository NRGL
Program of the 29th National Conference of the Czech Association of Occupational Therapists

Program of the conference

České asociace ergoterapeutů
Česká asociace ergoterapeutů, 2017

KRECon 2017: Knowledge, Research, Education
Národní technická knihovna
2017 - Czech
Keywords: vědecká setkání; doktorandské vzdělání; vzdělání Available in the NTK library.
KRECon 2017: Knowledge, Research, Education

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2017

10th Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická knihovna
2017 - Czech
Conference programme and abstracts. Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků. Keywords: šedá literatura; digitální knihovny; vědecká setkání Available in the NTK library.
10th Conference on Grey Literature and Repositories

Conference programme and abstracts.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2017

Konference Inspirujme se...udržitelností
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2017 - Czech
CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia uspořádaly jako hlavní organizátoři ve dnech 14. a 15. února 2017 v hotelu Park Inn v Praze 5. ročník česko-slovenské konference Inspirujme se…udržitelností, která byla spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Konferenci udělili záštitu ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. Letošní konference Inspirujme se…udržitelností měla za cíl propojit komunity odborníků z oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu Země s těmi, kteří prakticky hledají cesty k zajištění udržitelného rozvoje regionů, zemí i společného evropského prostoru – odborníků ve státní i veřejné správě, zástupců politické reprezentace na různé úrovni, soukromého sektoru i občanů. Tematické zaměření konference mělo významnou podporu evropských institucí, jejichž zástupci se rozhodli akce aktivně zúčastnit. Navíc díky projektu ATTRACTIVE DANUBE byli přivítáni mezi účastníky konference partneři z dalších deseti zemí dunajského regionu, zabývající se hodnocením rozvoje regionů z různých úhlů pohledu. Účast zahraničních partnerů byla důvodem pro zvolení angličtiny jako jednacího jazyka v rámci celého prvního dne spojených konferencí Inspirujme se… a ATTRACTIVE DANUBE, v průběhu druhého dne konference Inspirujme se… se pak již jednalo v tradiční češtině a slovenštině. Keywords: INSPIRE; data; INSPIRE; data; životní prostředí; trvale udržitelný rozvoj Available in a digital repository NRGL
Konference Inspirujme se...udržitelností

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia uspořádaly jako hlavní organizátoři ve dnech 14. a 15. února 2017 v hotelu Park Inn v Praze 5. ročník ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2017

Programme of seminar on planned ILL form on the portal Knihovny.cz
Moravská zemská knihovna; Národní technická knihovna
2017 - Czech
Keywords: Centrální portál knihoven; Central Portal of Czech Libraries; meziknihovní výpůjční služby; informační prameny; průzkumy; informační služby Available in the NTK library.
Programme of seminar on planned ILL form on the portal Knihovny.cz

Moravská zemská knihovna; Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2017

9th annual Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická kníhovna
2016 - Czech
Conference programme and abstracts. Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků. Keywords: šedá literatura; vědecká setkání; digitální knihovny Available in the NTK library.
9th annual Conference on Grey Literature and Repositories

Conference programme and abstracts.

Národní technická kníhovna
Národní technická knihovna, 2016

8th annual Conference on Grey Literature and Repositories
Národní technická knihovna
2015 - Czech
Conference programme and abstracts. Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků. Keywords: vědecká setkání; šedá literatura; digitální knihovny Available in the NTK library.
8th annual Conference on Grey Literature and Repositories

Conference programme and abstracts.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases