Number of found documents: 70
Published from to

Šest tisíc projektů získá dotace z evropských fondů
Svobodová, Ivana; Borský, Pavel; Medelský, Filip; Nešpor, Antonín
2018 - Czech
Keywords: dotace; Evropská unie; kvalita života; European Union; grants; quality of life; Evropská unie; dotace Available in a digital repository NRGL
Šest tisíc projektů získá dotace z evropských fondů

Svobodová, Ivana; Borský, Pavel; Medelský, Filip; Nešpor, Antonín
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2018

Knihovny získají 550 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví
Medelský, Filip; Svobodová, Ivana; Borský, Pavel
2018 - Czech
Keywords: Evropská unie; strukturální fondy; European Union; structural fonds; knihovny; knihovnictví; Evropská unie; dotace; fondy; kulturní tradice Available in a digital repository NRGL
Knihovny získají 550 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví

Medelský, Filip; Svobodová, Ivana; Borský, Pavel
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2018

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech
Svobodová, Ivana
2018 - Czech
Keywords: onkogynekologie; perinatologie; oncogynecology; perinatology; onkologie; gynekologie Available in a digital repository NRGL
1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Svobodová, Ivana
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2018

Tři tisícovky projektů získají dotace z evropských fondů
Svobodová, Ivana
2017 - Czech
Keywords: dotace; kvalita života; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Tři tisícovky projektů získají dotace z evropských fondů

Svobodová, Ivana
Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2017

Diagnostics of buildings
Nováček, Petr
2017 - Czech
Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done? Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena? Keywords: měření průvzdušnosti; measurement of air permeability; diagnostika; stavby; termokamery; měření; okna; kontrola Available in a digital repository NRGL
Diagnostics of buildings

Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done?

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Perimeter walls of timber buildings
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies. Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav. Keywords: sruby; cabins; dřevostavby; nosné zdi Available in a digital repository NRGL
Perimeter walls of timber buildings

Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Certification of timber products for construction
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it. Podmínky uvádění výrobků na český trh, jakým způsobem lze certifikát získat a kdo ho vydává. Keywords: výrobce; autorizovaná osoba; auditor; kontrola; producer; authorized person; auditor; control; certifikace; stavební konstrukce; dřevostavby Available in a digital repository NRGL
Certification of timber products for construction

Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Mistakes at windows in timber buildings
Nováček, Petr
2017 - Czech
Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction. Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu. Keywords: dřevostavby; okna; technická kontrola; diagnostický průzkum konstrukcí; montáž Available in a digital repository NRGL
Mistakes at windows in timber buildings

Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction.

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

What wood for wood buildings?
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood requirements for the wooden construction. Several principles and important information on the required wood properties are brought to you by the Timber Institute in Prague. Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze. Keywords: dřevo; dřevostavby; vady; vady materiálu; křídlatí; dřevokazné houby; vlastnosti; vlhkost Available in a digital repository NRGL
What wood for wood buildings?

Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood ...

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Testing and certification of windows
Nováček, Petr
2017 - Czech
What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications. Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací. Keywords: okno; certifikace; window; certification; zkoušky; montáž Available in a digital repository NRGL
Testing and certification of windows

What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications.

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases