Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 7462
Published from to

Laboratory Pyrolysis Experiments of Pelleted Sunflower Harvesting Residues and Grain Harvesting Residues.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2020 - Czech
In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of pelleted sunflower harvesting residues and grain harvesting residues. Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratory Pyrolysis Experiments of Pelleted Sunflower Harvesting Residues and Grain Harvesting Residues.

In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of pelleted sunflower harvesting residues and grain harvesting residues.

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2020

Survey of mortars of the Romanesque chapel in the tower of Landštejn Castle
Válek, Jan; Skružná, Olga; Kozlovcev, Petr; Frankeová, Dita; Svoboda, Milan; Ševčík, Radek; Kotková, Kristýna
2020 - Czech
Four samples of floor mortars and two samples of plasters were analysed as a part of the survey in the Romanesque chapel located in the tower at Landštejn Castle. The aim was to characterize used raw materials, determine their ratio, characterize the porosity of mortars and compare mortars sorted to different phases of construction. V rámci průzkumu byly odebrány čtyři vzorky malt z podlahy a dva vzorky z omítek v prostoru románské kaple nacházející se ve věži na hradě Landštejn. Cílem byla charakterizace použitých surovin, stanovení jejich poměru, charakterizace porozity malt a porovnání malt z jednotlivých stavebních fází. Keywords: cultural heritage; Romanesque mortars; natural hydraulic lime; renders; floor mortars Available at various institutes of the ASCR
Survey of mortars of the Romanesque chapel in the tower of Landštejn Castle

Four samples of floor mortars and two samples of plasters were analysed as a part of the survey in the Romanesque chapel located in the tower at Landštejn Castle. The aim was to characterize used raw ...

Válek, Jan; Skružná, Olga; Kozlovcev, Petr; Frankeová, Dita; Svoboda, Milan; Ševčík, Radek; Kotková, Kristýna
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Scientific report. Sps_025: Ceramics B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2020 - Czech
The aim of the measurement was to verify the feasibility of 3D computed tomography for observing structural details in samples of B4C - Ti ceramics with 1 % of Ti. Sample designated Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, in the form a cylinder with the diameter of 12 mm and the height of 10 mm was investigated by this method. Cílem práce bylo ověřit možnost pozorování stukturních detailů ve vzorcích B4C - Ti keramiky s 1 % titanu na základě 3D modelů z výpočetní tomografie. V laboratoři byl touto metodou zkoumán vzorek Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, ve tvaru válce o průměru 12 mm a výšce 10 mm. Keywords: X-ray tomography; boron carbide ceramics; characterization of microstructures Available at various institutes of the ASCR
Scientific report. Sps_025: Ceramics B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min

The aim of the measurement was to verify the feasibility of 3D computed tomography for observing structural details in samples of B4C - Ti ceramics with 1 % of Ti. Sample designated Sps_025: Keramika ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Likely voter model in June 2019
Pilnáček, Matouš
2019 - Czech
In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in June 2019, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. V šetření realizovaném v červnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu.Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Keywords: political Parties; elections; Chamber of Deputies Fulltext is available at external website.
Likely voter model in June 2019

In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in June 2019, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2019

Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - June 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
According to the June 2019 survey of CVVM, 51% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 33% view it as neither good nor bad, and 14% consider it to be bad. 14% of citizens think that the economic situation will improve in this year, 48% expect no change, and 30% await worsening of economic situation. 53% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 10% consider it to be bad, and 37% characterize it as neither good, nor bad. V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - June 2019

According to the June 2019 survey of CVVM, 51% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 33% view it as neither good nor bad, and 14% consider it to be bad. 14% ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Citizens on Material Living Conditions of Their Households - June 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
In the June 2019 survey the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of these conditions in this year. More than one half (51%) of Czechs evaluates material living conditions of their households as good, 10% consider them to be bad, and 39% think they are "neither good, nor bad". 57% of Czechs expect no change of their current material living conditions, according to 22% they will improve, and 17% think that material living conditions of their households will worsen in this year. V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Keywords: material living conditions; households Fulltext is available at external website.
Citizens on Material Living Conditions of Their Households - June 2019

In the June 2019 survey the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Czech Public on Unemployment - June 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
In June survey CVVM investigated opinions of Czech citizens related to the level and the future trend in unemployment in the Czech Republic as well as to the situation on labour-market in the place of their living. V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 11 let, takže problémem je spíše nedostatek pracovních sil. Součástí pravidelně po roce se opakujícího šetření nezaměstnanosti byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště. Keywords: unemployment; households; labour-market Fulltext is available at external website.
Czech Public on Unemployment - June 2019

In June survey CVVM investigated opinions of Czech citizens related to the level and the future trend in unemployment in the Czech Republic as well as to the situation on labour-market in the place of ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - May 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
According to the May survey of CVVM, 45% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 37% view it as neither good nor bad, and 16% consider it to be bad. 55% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 11% consider it to be bad, and 34% characterize it as neither good, nor bad. V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their Households - May 2019

According to the May survey of CVVM, 45% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 37% view it as neither good nor bad, and 16% consider it to be bad. 55% of ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Citizen's Views on Drugs - May 2019
Spurný, Martin
2019 - Czech
The survey of May touched briefly the issue of drugs in the Czech Republic. People were asked whether and how much they perceive the current situation regarding drug use to be a problem in the Czech Republic as a country, and specifically in their place of residence. Furthermore, the survey investigated whether institutions in the Czech Republic deal with the drug problem adequately, and some issues regarding addicted persons and their treatment. Květnové šetření CVVM se zaměřilo na problematiku drog a jejich vnímání českou veřejností. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, zda a nakolik občané považují současný stav užívání drog za problém jednak v České republice jako celku, jednak v místě jejich bydliště. Dále jsme se ptali na to, zda se drogové problematice dostatečně věnují příslušné instituce a zkoumány byly také postoje k některým otázkám souvisejícím s léčbou drogové závislosti a pomoci lidem závislým na drogách. Keywords: narcotics; drugs; addiction Fulltext is available at external website.
Citizen's Views on Drugs - May 2019

The survey of May touched briefly the issue of drugs in the Czech Republic. People were asked whether and how much they perceive the current situation regarding drug use to be a problem in the Czech ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2019

Evaluation of environment in the Czech Republic – May 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In May CVVM survey was focused on environmental issues. Respondents were asked about how satisfied or dissatisfied they are with the state of environment in the Czech Republic and in their place of residence. Next citizens rated the size of their satisfaction with concrete areas of environment in their residence such as cleanness of air, surrounding nature and surface water. Respondents also evaluated traffic density, level of noise and the quality of drinking water. We also examined whether people are interested about information about the state of the environment and whether they have sufficient information on the state of the environment. V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, kde kromě celkového stavu hodnotili i některé konkrétní oblasti životního prostředí (např. čistotu ovzduší, kvalitu pitné vody, hustotu silničního provozu či úroveň světelného znečistění). Šetření dále zjišťovalo, zda se lidé zajímají či nezajímají o informace týkající se životního prostředí v ČR a zda je považují za dostatečné či nedostatečné. Keywords: environment; nature; water; air Fulltext is available at external website.
Evaluation of environment in the Czech Republic – May 2019

In May CVVM survey was focused on environmental issues. Respondents were asked about how satisfied or dissatisfied they are with the state of environment in the Czech Republic and in their place of ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases