Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 7086
Published from to

Citizens on Conflict in Syria – December 2018
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre focused on the conflict in Syria. The survey examined how Czech public is interested in the story of Syria's conflict, what Czech citizens think of some possibilities for the Czech Republic to participate in the process of resolving the situation in Syria and how they perceive the impact of the conflict on Czech, European and global safety. V prosincovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jaké jsou jejich postoje k různým formám možného zapojení České republiky do řešení tamní situace a jak vnímají dopad syrské situace na českou, evropskou a světovou bezpečnost. Keywords: Syria; war conflict Fulltext is available at external website.
Citizens on Conflict in Syria – December 2018

In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre focused on the conflict in Syria. The survey examined how Czech public is interested in the story of Syria's conflict, what Czech citizens ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries – December 2018
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In December survey people have evaluated relations of the Czech Republic with some neighbouring or globally most important countries. V prosinci loňského roku položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy významné v globálním kontextu. Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí, jsou hodnoceny vzájemné vztahy České republiky se Slovenskem. Také u naprosté většiny všech ostatních zemí, které jsme do aktuálního výzkumu zařadili, převážilo kladné hodnocení nad negativním. Keywords: international relations; foreign countries Fulltext is available at external website.
Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries – December 2018

In December survey people have evaluated relations of the Czech Republic with some neighbouring or globally most important countries.

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Parties and Voters and Political Orientation - November 2018
Červenka, Jan
2019 - Czech
November survey of CVVM examined general political orientation of citizens. Those polled who preferred a particular political party were asked a repeated question examining the intensity of the relation with this political party. CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů. Rovněž byla všem dotázaným položena otázka, která zjišťovala, ke kterým ideologickým proudům či směrům se cítí být nejblíže. Keywords: political orientation; political Parties Fulltext is available at external website.
Parties and Voters and Political Orientation - November 2018

November survey of CVVM examined general political orientation of citizens. Those polled who preferred a particular political party were asked a repeated question examining the intensity of the ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Czech Public on So-Called Istanbul Convention – December 2018
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre included two questions related to the currently discussed topic of the so-called Instabul Convention. Specifically, we investigated whether the respondents knew what this Convention was concerned and whether, in their opinion, the Czech Parliament should had or had not have approved the Istanbul Convention. Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR měl, nebo neměl Istanbulskou úmluvu schválit. Keywords: Instabul Convention Fulltext is available at external website.
Czech Public on So-Called Istanbul Convention – December 2018

In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre included two questions related to the currently discussed topic of the so-called Instabul Convention. Specifically, we investigated whether ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Chemical and mineralogical analyses of plaster samples from State Castle Bečov
Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Šterner, Adam
2018 - Czech
Using chemical and microscopic analysis, it was determined that the analyzed sample of bedding mortar from the 13th century (Czech castle Bečov) is the air lime mortar with the quartz and silicate sand enriched by some content of slag grains. The internal plaster from the same building period of the castle was made using the lime-earthen mortar with predominantly silicate sand. The plaster contained an admixture of wood or plant particles, sawdust has been identified.\n\n Pomocí chemické a mikroskopické analýzy bylo určeno, že analyzovaný vzorek malty z 13. stol. je vápenná malta s převážně křemenným a silikátovým pískem a vnitřní omítka z 13. stol. byla provedena z malty vápenohliněné s převážně silikátovým plnivem. Omítka obsahuje příměs dřevěných či rostlinných částic, byly identifikovány piliny. Malta obsahuje kousky strusky. Keywords: chemical composition; survey; material characterization; binder; aggregate; historic plaster; historic render Available at various institutes of the ASCR
Chemical and mineralogical analyses of plaster samples from State Castle Bečov

Using chemical and microscopic analysis, it was determined that the analyzed sample of bedding mortar from the 13th century (Czech castle Bečov) is the air lime mortar with the quartz and silicate ...

Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Šterner, Adam
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Characterization of historical renders and plasters sampled from the Castle Freudenstein (also called Slikuv Castle), tower „Slikovka“, Ostroh nad Jachymovem (Zamecký vrsek u Jachymova)
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Koudelková, Veronika
2018 - Czech
SEM and SEM-EDS analyses was used for determination of renders and plasters microstructure and components Vzorky vnějších a vnitřních omítek byly zkoumány za účelem zjištění jejich struktury a chemického složení pomocí metod SEM a SEM-EDS Keywords: render; plaster; slag; cement; SEM-EDS analysis Available at various institutes of the ASCR
Characterization of historical renders and plasters sampled from the Castle Freudenstein (also called Slikuv Castle), tower „Slikovka“, Ostroh nad Jachymovem (Zamecký vrsek u Jachymova)

SEM and SEM-EDS analyses was used for determination of renders and plasters microstructure and components

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Koudelková, Veronika
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Higher teachers’ salaries: promises, promises, promises
Münich, Daniel; Smolka, V.
2018 - Czech
International comparisons show that Czech teachers’ pay, in relation to other tertiary educated workers, has long been among the lowest across the most economically developed countries. Based on the latest international comparisons published, from 2015, Czech teachers earned 56% of what other tertiary educated workers were earning, whereas the average across OECD countries was 83%. Mezinárodní srovnání ukazují, že platy českých učitelů, v relaci k ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům, patří dlouhodobě k nejnižším mezi ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi. Podle posledních publikovaných mezinárodních srovnání z roku 2015 tento podíl v České republice dosahoval 56 %, zatímco průměr zemí OECD byl 83 %. Keywords: teachers’ salaries; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Higher teachers’ salaries: promises, promises, promises

International comparisons show that Czech teachers’ pay, in relation to other tertiary educated workers, has long been among the lowest across the most economically developed countries. Based on the ...

Münich, Daniel; Smolka, V.
Národohospodářský ústav, 2018

Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
In April 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 49 % Čechů, vládě 31 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 26 % veřejnosti a Senát 31 %. Nejvyšší důvěře se těší starostové (62 %) a obecní zastupitelstva (62 %). S politickou situací byla spokojena jen o málo více než desetina (13 %) občanů, nespokojenost vyjadřovaly téměř tři pětiny (57 %) veřejnosti. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils Fulltext is available at external website.
Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 2018

In April 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Morality of Politicians Viewed by Public Opinion - April 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
In the April survey CVVM enquired how strictly according to public should be judged morality of politicians and what criteria should be considered in their deliberations. CVVM also focused on attitudes of Czech citizens to disputes, problems and affairs which appear in our political and public life. In this case, respondents were presented with a list of statements with which they expressed their agreement or disagreement. V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž zjišťovány postoje českých občanů ke sporům, problémům a aférám, které se objevují v našem politickém a veřejném životě. V tomto případě byl respondentům předložen seznam výroků, s nimiž dotázaní vyjadřovali souhlas, respektive nesouhlas. Naposled byly tyto otázky zjišťovány v březnu 2015. Keywords: morality; deliberation Fulltext is available at external website.
Morality of Politicians Viewed by Public Opinion - April 2018

In the April survey CVVM enquired how strictly according to public should be judged morality of politicians and what criteria should be considered in their deliberations. CVVM also focused on ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Influence on Political Decision Making - April 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to decision making of politicians. Czech public evaluated the level of influence of chosen areas and institutions on decisions of Czech politicians. V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů, vybraných institucí a dalších faktorů na rozhodování politiků. Podle českých občanů mají z vybraných faktorů na rozhodování politiků největší vliv úplatky a korupce. Keywords: decision making; politicians Fulltext is available at external website.
Influence on Political Decision Making - April 2018

In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to decision making of politicians. Czech public evaluated the level of influence of chosen areas and institutions ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases