Number of found documents: 23
Published from to

Model of environment
Moučka, Jan
1981 - Czech
Keywords: parametry prostředí; environmental parameters; prostředí; plánování; architektonické modely; výstavba Available in a digital repository NRGL
Model of environment

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 1981

Optimization in architectural layout process
Moučka, Jan
1980 - Czech
Keywords: Matematické metody; Mathematical methods; architektonické návrhy; architektura; projektování staveb Available in a digital repository NRGL
Optimization in architectural layout process

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 1980

Decision making in the initial phase of the architectonic project
Moučka, Jan; Starý, Oldřich; Štursa, Jiří; Zich, Otakar
1969 - Czech
Předmětem aspirantské práce byla racionalizace rozhodování v počáteční fázi projektování budov a úprav prostředí, tj. od většinou vágního zadání až po návrh disposice budov. Jako metodu racionálního rozhodování problémů zvolil aspirant formální logiku, teorii grafů, využití počítačů. Obsahem disertace jsou i obecně srozumitelné pasáže, s ohledem na obsah vysokoškolské výuky architektů. Hlavními výsledky aspirantury je pojmové zpřesnění, model a metoda řešení problémů slučitelnosti činností ve společném prostředí (místnostech), uspořádání a propojení místností v jednopodlažních budovách (disposiční řešení). Aspirantura probíhala při zaměstnání ve výzkumu výstavby, její výsledky byly podkladem pro úkoly, které aplikovanému výzkumu byly zadávány. Přílohou je grafický výstup výpočtu optimální rozsáhlé disposice z r. 1967, pomocí programu "Rovinný rozvrh", jehož autorem byl Jan Moučka za spolupráce matematiků- programátorů. Školícím místem bylo ČVUT, Fakulta architektury. Školiteli byli prof.ing.arch. Oldřich Starý a univ.prof. Otakar Zich DrSc, vedoucí katedry logiky University Karlovy. Oponentem byl prof.Jiří Štursa. Keywords: architecture; project planning; architektonické návrhy Available in a digital repository NRGL
Decision making in the initial phase of the architectonic project

Předmětem aspirantské práce byla racionalizace rozhodování v počáteční fázi projektování budov a úprav prostředí, tj. od většinou vágního zadání až po návrh disposice budov. Jako metodu racionálního ...

Moučka, Jan; Starý, Oldřich; Štursa, Jiří; Zich, Otakar
Ing. arch. Jan Moučka, 1969

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases