Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 95
Publikováno od do

Elektronické podání
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví; elektronické podání; industrial property rights; elctronic filing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektronické podání

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Průmyslové vzory a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: průmyslový vzor; právo průmyslového vlastnictví; industrial design; industrial property rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průmyslové vzory a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Technická řešení a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: patent; právo průmyslového vlastnictví; patent; industrial property rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Technická řešení a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Informační a vzdělávací aktivity
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: vzdělání; právo průmyslového vlastnictví; education; industrial property rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační a vzdělávací aktivity

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Ochranné známky a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: ochranné známky; právo průmyslového vlastnictví; trade marks; industrial property rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ochranné známky a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Průmyslové vzory a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo k průmyslovému vzoru; průmyslové vzory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průmyslové vzory a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Mezinárodní přihláška podle PCT
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: patentové právo,; právo průmyslového vlastnictví; patent law,; industrial rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezinárodní přihláška podle PCT

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Bezpečnost práce v lesnictví
Macháček, Jan
2021 - český
Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst žebříčků. Důvodem je skutečnost, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se klimatických podmínek a také podmínek daného pracoviště. Dále tyto práce do jisté míry ovlivňují i na ně navazující pracovní činnosti. Práce v lese je velmi fyzicky namáhavá, vyžaduje zdravotní a fyziologické předpoklady a také značnou předvídavost. Ve všech ohledech se tedy jedná o práci velmi rizikovou. Například těžební činnost představuje v celosvětovém měřítku nejrizikovější aktivitu lesního hospodářství s nejvyšším podílem smrtelných úrazů. Častá jsou rovněž i onemocnění související s výkonem práce nebo vzniklá kontaktem s živými organizmy. Klíčová slova: bezpečnost práce, lesnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bezpečnost práce v lesnictví

Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst žebříčků. Důvodem je skutečnost, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve ...

Macháček, Jan
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2021

Informační a vzdělávací aktivity
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví; vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační a vzdělávací aktivity

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví,; patenty; industrial rights,; patents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze