Number of found documents: 443
Published from to

Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Matoušek, Tomáš
2019 - Czech
Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem včetně speciačních analýz. An overview describing technique of volatile hydride generation in connection with inductively coupled plasma mass spectrometry including speciation analysis. Keywords: hydride generation; ICP-MS; speciation analysis Available at various institutes of the ASCR
Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem včetně speciačních analýz....

Matoušek, Tomáš
Ústav analytické chemie, 2019

Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin pomocí difúzního denuderu
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
2019 - Czech
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin bylo provedeno využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny, který umožňuje odběr vzorků v časových intervalech již od 2 minut. Determination of fast changes in concentrations of volatile organic compounds was performed using wet effluent diffusion denuder, which allows collection of samples in 2-min intervals. Keywords: monoterpenes; BTEX; denuder Available in digital repository of the ASCR
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin pomocí difúzního denuderu

Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin bylo provedeno využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny, který umožňuje odběr vzorků v časových intervalech již od 2 ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2019

Organické sloučeniny a markery ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F.
2019 - Czech
Organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (hopany) používané pro identifikaci zdrojů aerosolů byly měřeny v emisích ze spalování černého a hnědého uhlí. Uhlí bylo spalováno v různých kotlích používaných pro vytápění domácností v České republice, tj. prohořívací, odhořívací a automatický kotel. Organic compounds (polycyclic aromatic hydrocarbons) and organic markers (hopanes) used for the identification of aerosol emission sources were measured in emissions from the combustion of hard and brown coal. Coal was combusted in different\nboilers used for residential heating in the Czech Republic, i.e., overfire boiler, boiler with down-draft combustion and automatic boiler. Keywords: household heating; coal combustion; hopanes Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny a markery ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností

Organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (hopany) používané pro identifikaci zdrojů aerosolů byly měřeny v emisích ze spalování černého a hnědého uhlí. Uhlí bylo ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F.
Ústav analytické chemie, 2019

Effect of metal sensitizers on photochemical vapor generation of bismuth for analytical atomic spectrometry
Vyhnanovský, Jaromír; Yildiz, D.; Musil, Stanislav
2019 - English
Three new sensitizers with a significant positive effect on the photochemical vapor generation of bismuth were described. Cobalt was found to be the most effective and led to a significant enhancement of the signal. Keywords: photochemical volatile species generation; bismuth; AAS Available at various institutes of the ASCR
Effect of metal sensitizers on photochemical vapor generation of bismuth for analytical atomic spectrometry

Three new sensitizers with a significant positive effect on the photochemical vapor generation of bismuth were described. Cobalt was found to be the most effective and led to a significant enhancement ...

Vyhnanovský, Jaromír; Yildiz, D.; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2019

Metals in atmospheric particulate matter
Barboříková, H.; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.; Pokorná, Petra; Krajčovič, J.
2019 - English
Atmospheric pollution is one of the most serious global enviroment problem. Metals constitute important class of pollutants which have received athe attention of researchers all over the world. Metals have strong potential to be adsorbed on particulate matter and than enter the human body through inhalation causing several health issue (asthma, lung cancer). Keywords: aerosol; metals Available at various institutes of the ASCR
Metals in atmospheric particulate matter

Atmospheric pollution is one of the most serious global enviroment problem. Metals constitute important class of pollutants which have received athe attention of researchers all over the world. Metals ...

Barboříková, H.; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.; Pokorná, Petra; Krajčovič, J.
Ústav analytické chemie, 2019

Atomization of bismuthane in two flame atomizers for atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora; Kolrosová, Marta; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
2019 - English
Atomization of bismuthane in the minature diffusion flame and the flame-in-gas-shield atomizer by hydride generation coupled with atomic fluorescence spectrometry. Keywords: atomic fluorescence spectrometry; bismuth; hydride generation Available at various institutes of the ASCR
Atomization of bismuthane in two flame atomizers for atomic fluorescence spectrometry

Atomization of bismuthane in the minature diffusion flame and the flame-in-gas-shield atomizer by hydride generation coupled with atomic fluorescence spectrometry.

Štádlerová, Barbora; Kolrosová, Marta; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2019

Optimization of photochemical vapor generation of nickel with ICP-MS detection
Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
2019 - English
Photochemical vapor generation of Ni has been investigated in detail using ICP-MS as the detector. Keywords: photochemical vapor generation; nickel; ICP-MS Available in digital repository of the ASCR
Optimization of photochemical vapor generation of nickel with ICP-MS detection

Photochemical vapor generation of Ni has been investigated in detail using ICP-MS as the detector.

Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2019

On-line simultaneous determination of ammonia/ammonium in ambient air
Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel
2019 - English
Presented paper describes methods for on-line determination of gaseous ammonia and particulate ammonium in ambient air. Keywords: ammonia; ammonium; CGU-ACTJU sampler Available in digital repository of the ASCR
On-line simultaneous determination of ammonia/ammonium in ambient air

Presented paper describes methods for on-line determination of gaseous ammonia and particulate ammonium in ambient air.

Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2019

LIBS assessment of spatial photon-upconversion nanoparticle distribution in model plants (R. sativus and L. minor)
Modlitbová, P.; Novotný, K.; Hlaváček, Antonín; Pořízka, P.; Kaiser, J.
2019 - English
In the present study, radish (Raphanus sativus L.) and common duckweed (Lemna minor L.) were treated with an aqueous dispersion of carboxylated silica-coated photon-upconversion nanoparticles containing rare-earth elements (Y, Yb, and Er). The total content of rare earths and their bioaccumulation factors were determined in the root, hypocotyl, and leaves of R. sativus after 72 hours, and in L. minor fronds after 168 hours. In R. sativus, translocation factors were determined as the ratio of rare earths content in hypocotyl versus roots and in leaves versus hypocotyl. The lengths of the root and hypocotyl in R. sativus, as well as the frond area in L. minor were monitored as toxicity end points. To distinguish rare-earth bioaccumulation patterns, two-dimensional maps of elemental distribution in the whole R. sativus plant and in L. minor fronds were obtained by using laser-induced breakdown spectroscopy with a lateral resolution of 100 μm. Obtained results revealed that the tested nanoparticles became adsorbed on L. minor fronds and R. sativus roots, and got transferred from roots through the hypocotyl into leaves in R. sativus. Our results show that bioaccumulation patterns and spatial distribution of rare earths in nanoparticle-treated plants differ from those of positive control (the mixture of YCl3, YbCl3, and ErCl3). Keywords: photonupconversion nanoparticles; luminescent nanomaterials; bioaccumulation Available in digital repository of the ASCR
LIBS assessment of spatial photon-upconversion nanoparticle distribution in model plants (R. sativus and L. minor)

In the present study, radish (Raphanus sativus L.) and common duckweed (Lemna minor L.) were treated with an aqueous dispersion of carboxylated silica-coated photon-upconversion nanoparticles ...

Modlitbová, P.; Novotný, K.; Hlaváček, Antonín; Pořízka, P.; Kaiser, J.
Ústav analytické chemie, 2019

Polycyklické aromatické uhlovodíky v PM1 aerosolu na 6 lokalitách v České republice
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
2019 - Czech
PAHs byly měřeny v zimní sezóně ve městech Ostrava-Radvanice (průmyslová lokalita), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (pozaďová lokalita). Z koncentrací PAHs v PM1 aerosolu byly počítány rizika vzniku rakoviny plic. PAHs were measured in winter seasons in cities/towns Ostrava-Radvanice (industrial city), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (background town). Lifetime lung cancer risks of PAHs were calculated from concentrations of PAHs in PM1 aerosol. Keywords: PAHs; PM1; lung cancer risk Available in digital repository of the ASCR
Polycyklické aromatické uhlovodíky v PM1 aerosolu na 6 lokalitách v České republice

PAHs byly měřeny v zimní sezóně ve městech Ostrava-Radvanice (průmyslová lokalita), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (pozaďová lokalita). Z koncentrací PAHs v PM1 aerosolu ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases