Počet nalezených dokumentů: 542
Publikováno od do

Structural characterization of fatty acids with triple bond and unusual double bond positions by HPLC/APCI-MS2
Horká, Petra; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef
2019 - anglický
Fatty acid methyl esters (FAMEs) were analyzed by reversed-phase HPLC coupled to atmospheric pressure chemical ionization (APCI) mass spectrometry. Acetonitrile was used as mobile phase. The gas-phase reactions of acetonitrile and unsaturated FAMEs in the APCI source provided [M + C3H5N]+• adducts. Subsequent MS/MS analysis of these ions gave diagnostic fragments. The formation and fragmentation of the acetonitrile-related adducts were utilized for the structural characterization of FAME with isolated double bonds in (Z)-9,19-hexacosadienoic acid methyl ester, FAME with conjugated double bonds in (Z)-9,11-octadecadienoic acid methyl ester and FAME with a triple bond in 9-octadecynoic acid methyl ester. Klíčová slova: acetonitrile-related adducts; acetylenic lipids; multiple bond localization; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Structural characterization of fatty acids with triple bond and unusual double bond positions by HPLC/APCI-MS2

Fatty acid methyl esters (FAMEs) were analyzed by reversed-phase HPLC coupled to atmospheric pressure chemical ionization (APCI) mass spectrometry. Acetonitrile was used as mobile phase. The gas-phase ...

Horká, Petra; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Lokalizace poloh dvojných a trojných vazeb u methylesterů mastných kyselin pomocí HPLC/APCI-MS2
Horká, Petra; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef
2019 - český
Poloha a počet dvojných vazeb v alifatickém řetězci ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti lipidů, avšak jednoznačné určení poloh těchto násobných vazeb je problematické. V roce 2012 byla publikována metoda kapalinové chromatografie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku s hmotnostní detekcí (HPLC/APCI-MS) [1] vhodná pro analýzu polohy dvojných vazeb využívající tvorby molekulových aduktů [M + C3H5N]+. při APCI za přítomnosti acetonitrilu. Methylestery mastných kyselin (FAMEs) byly analyzovány HPLC/APCI-MS2 se 100% acetonitrilem jako mobilní fází. Při APCI docházelo v plynné fázi k tvorbě reaktivních částic, vznikajících ze složek mobilní fáze, které se vázaly na násobné vazby v alifatickém řetězci FAMEs za vzniku aduktu [M + C3H5N]+.. Kolizně indukovanou disociací (CID) aduktu [M + C3H5N]+., se získaly diagnostické fragmenty určující polohu (polohy) násobných vazeb. Zmíněná metoda byla evaluována pro běžně analyzované polynenasycené FAMEs s tradiční polohu dvojných vazeb (methylene-interrupted). Klíčová slova: acetonitrile-related adducts; multiple bond localization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Lokalizace poloh dvojných a trojných vazeb u methylesterů mastných kyselin pomocí HPLC/APCI-MS2

Poloha a počet dvojných vazeb v alifatickém řetězci ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti lipidů, avšak jednoznačné určení poloh těchto násobných vazeb je problematické. V roce 2012 ...

Horká, Petra; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Method optimization for simultaneous separation of six triazole fungicides in HPLC
Kovač, Ishak; Martín Miján, P.; Del Sol Vega Alegre, M.; Dejmková, H.; Jaklová Dytrtová, Jana; Schwarzová, K.
2019 - anglický
Triazole pesticides are widely used in agriculture against fungi pathogens. Their application is not restricted on just one member of the group, more importantly, the application is usually carried out in the mixture of two or more triazoles. Hence, this work focuses on simultaneous separation and detection of six triazole fungicides: penconazole, tebuconazole, propiconazole, cyproconazole, fenbuconazole, and difenoconazole. Two different columns were tested with different parameters for isocratic and gradient elution in HPLC with UV detector. On Purospher Reverse Phase-18 column with gradient elution isomers of triazoles cyproconazole and propiconazole were successfully separated. However, on this column, there was an overlap of some triazoles. In contrast, the isocratic elution on Kromasil Eternity-5-PhenylHexyl column showed sufficient separation capabilities. In further research, chiral separation of triazoles will be considered using capillary electrophoresis. Klíčová slova: capillary electrophoresis; HPLC; triazole pesticides Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Method optimization for simultaneous separation of six triazole fungicides in HPLC

Triazole pesticides are widely used in agriculture against fungi pathogens. Their application is not restricted on just one member of the group, more importantly, the application is usually carried ...

Kovač, Ishak; Martín Miján, P.; Del Sol Vega Alegre, M.; Dejmková, H.; Jaklová Dytrtová, Jana; Schwarzová, K.
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Fotoionizace a fotoaktivace v MS
Cvačka, Josef
2019 - český
Klíčová slova: photoionization; photoactivation; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Fotoionizace a fotoaktivace v MS

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Aldrithiol-2 as a new derivatization agent for double bond localization in unsaturated compounds by mass spectrometry
Strmeň, Timotej; Cvačka, Josef
2019 - anglický
A new method for localizing double bonds in lipids using derivatization with 2,2'-clipyridyl disulfide (Aldrithio-2) and electrospray ionization mass spectrometry (EST-MS) is presented. The derivatization introduces a permanent charge to the molecules. When collisionally activated, the derivatives provide diagnostic peaks useful for establishing the position of the original double bond. Since permanent charge of the derivative significantly increases the detectability of analytes, the method works well also for of very low polarity like hydrocarbons. Klíčová slova: aldrithiol-2; double bond; electrospray; lipids; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aldrithiol-2 as a new derivatization agent for double bond localization in unsaturated compounds by mass spectrometry

A new method for localizing double bonds in lipids using derivatization with 2,2'-clipyridyl disulfide (Aldrithio-2) and electrospray ionization mass spectrometry (EST-MS) is presented. The ...

Strmeň, Timotej; Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Úvod do vysokorozlišující MS
Cvačka, Josef
2019 - český
Klíčová slova: mass spectrometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úvod do vysokorozlišující MS

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Využití tenkovrstvé chromatografie v analýze lipidů
Cvačka, Josef
2019 - český
Klíčová slova: TLC; lipids analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití tenkovrstvé chromatografie v analýze lipidů

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2019

Monitoring of enzymatic enantioselective acetylation of gem-difluorinated alcohols by capillary electrophoresis
Šolínová, Veronika; Pomeisl, Karel; Lamatová, Nikola; Pohl, Radek; Brabcová, Jana; Krečmerová, Marcela; Kašička, Václav
2018 - anglický
A new fast and highly efficient capillary electrophoretic (CE) method has been developed for chiral analysis of non-charged gem-difluorinated alcohol (3-(benzyloxy)-1,1-difluoro-propan-2-ol) using sulfobutylether-β-CD as chiral selector. The method was applied for monitoring of enzymatic (lipase mediated) enantioselective acetylation of the above alcohol and for determination of enantiomeric purity of both substrates and products of the enzymatic reaction. Klíčová slova: enantioselective acetylation; difluorinated alcohols; capillary electrophoresis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Monitoring of enzymatic enantioselective acetylation of gem-difluorinated alcohols by capillary electrophoresis

A new fast and highly efficient capillary electrophoretic (CE) method has been developed for chiral analysis of non-charged gem-difluorinated alcohol (3-(benzyloxy)-1,1-difluoro-propan-2-ol) using ...

Šolínová, Veronika; Pomeisl, Karel; Lamatová, Nikola; Pohl, Radek; Brabcová, Jana; Krečmerová, Marcela; Kašička, Václav
Ústav organické chemie a biochemie, 2018

Ambientní ionizační techniky
Vrkoslav, Vladimír
2018 - český
V první část přednášky se zabývá vymezením pojmu ambientních ionizačních technika a rozdělením těchto technik. V další části byly vysvětleny principy nejdůležitějších ambientních ionizačních technika a bylo popsáno jejich využití. In the first part of the lecture definition and classification of ambient ionization techniques were described. In the next part the principles of the most important ambient ionization techniques were explained and their use was mentioned. Klíčová slova: mass spectrometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ambientní ionizační techniky

V první část přednášky se zabývá vymezením pojmu ambientních ionizačních technika a rozdělením těchto technik. V další části byly vysvětleny principy nejdůležitějších ambientních ionizačních technika ...

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2018

Affinity capillary electrophoresis applied to chiral separations of diquats and to determination of the stability constants of their complexes with sulfated cyclodextrins
Kašička, Václav; Bílek, Jan; Koval, Dušan; Sázelová, Petra; Talele, Harish Ramesh; Severa, Lukáš; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Teplý, Filip
2018 - anglický
Affinity capillary electrophoresis (ACE) using an aqueous 22/35 mM sodium/phosphate buffer, pH 2.5, as the background electrolyte (BGE), and 6 mM randomly highly sulfated alpha-, beta- and gamma-cyclodextrins (CDs) as chiral selectors has been successfully applied for separation of (P)- and (M)-enantiomers of a series of eleven new diquats (DQs) and for estimation of the strength of their complexes with the above CDs. The apparent stability constants of the DQs-CDs complexes were determined from the simultaneous ACE measurements of the dependence of effective electrophoretic mobilities of (P)- and (M)-enantiomers of DQs on the concentrations of CDs in the BGE by nonlinear regression analysis. The DQs enantiomers formed strong complexes with all three types of CDs with the apparent stability constants in the range (7.80 547.4) × 103 L/mol. Klíčová slova: affinity capillary electrophoresis; chiral separations; diquats Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Affinity capillary electrophoresis applied to chiral separations of diquats and to determination of the stability constants of their complexes with sulfated cyclodextrins

Affinity capillary electrophoresis (ACE) using an aqueous 22/35 mM sodium/phosphate buffer, pH 2.5, as the background electrolyte (BGE), and 6 mM randomly highly sulfated alpha-, beta- and ...

Kašička, Václav; Bílek, Jan; Koval, Dušan; Sázelová, Petra; Talele, Harish Ramesh; Severa, Lukáš; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Teplý, Filip
Ústav organické chemie a biochemie, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze