Number of found documents: 8048
Published from to

Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2019
Čadová, Naděžda
2019 - Czech
V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Popisované výsledky v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu s výroky spojenými se suverenitou státu, schopností ovlivnit vlastní obranu a s armádou České republiky. In January 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to NATO and defense of Czech Republic in general. Questions focused mainly on position of the Czech Republic between other states, its possibilities of defense against potential threat. Keywords: NATO; defense Fulltext is available at external website.
Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2019

V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Popisované výsledky v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2019

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. According to the January survey of CVVM, 52% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 33% view it as neither good nor bad, and 13% consider it to be bad. 23% of citizens think that the economic situation will improve in this year, 48% expect no change, and 22% await worsening of economic situation. 53% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 11% consider it to be bad, and 36% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: economic situation Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2019

V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. In the January survey the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of these conditions in this year. More than one half (51%) of Czechs evaluates material living conditions of their households as good, 11% consider them to be bad, and 38% think they are "neither good, nor bad". 57% of Czechs expect no change of their current material living conditions, according to 22% they will improve, and 18% think that material living conditions of their households will worsen in this year. Keywords: living conditions; households Fulltext is available at external website.
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2019

V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. In its regular February survey the Public Opinion Research Centre further examined whether people think that politicians are interested in the views of citizens, and whether in the opinion of the Czech public, people have certain opportunities to influence the public sphere. Keywords: politicians; public sphere Fulltext is available at external website.
Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2019

Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Volební model v březnu 2019
Pilnáček, Matouš
2019 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in March 2019, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: party preferences; elections; political parties Fulltext is available at external website.
Volební model v březnu 2019

V šetření realizovaném v březnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2019

Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V březnu 2019 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (70 %) a policie ČR (69 %), nejméně lidé důvěřují politickým stranám a hnutím (25 %) a církvím (27 %). Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě soudů, bank, odborů, výzkumů veřejného mínění a rádií. U ostatních institucí (internet, televize, tisk, neziskové organizace) již výrazněji převažuje nedůvěra. In March 2019 as a part of Public Opinion Research Centre's survey there was a question investigating citizens' trust to some social institutions. Keywords: social institutions; trust Fulltext is available at external website.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2019

V březnu 2019 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Voličské preference, faktory rozhodování a témata voleb do Evropského parlamentu v dubnu 2019
Pilnáček, Matouš
2019 - Czech
V šetření realizovaném v dubnu 2019 CVVM zjišťovalo ochotu veřejnosti zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu, podporu jednotlivých politických stran a faktory voličského rozhodování. Voličské preference zahrnují pouze lidi, kteří by pravděpodobně šli volit a osoby, které ještě neví, jak by pravděpodobně volili, zde mají samostatnou kategorii. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in April 2019, we investigated whether people are willing to take part in elections to the European Parliament, how they trust to political Parties and decision-making voter factors. The voter preferences include only the views of those people who are likely to vote, while people who do not yet know how they will vote have their own category here Keywords: political parties; election; European union Fulltext is available at external website.
Voličské preference, faktory rozhodování a témata voleb do Evropského parlamentu v dubnu 2019

V šetření realizovaném v dubnu 2019 CVVM zjišťovalo ochotu veřejnosti zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu, podporu jednotlivých politických stran a faktory voličského rozhodování. Voličské ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2019

Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2019
Medzihorská, Eva
2019 - Czech
V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů (OSN) a Evropské unii (EU). Z institucí Evropské unie pak hodnotili, nakolik důvěřují Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské rady (tzv. evropskému prezidentovi) a vysoké představitelce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku (tzv. ministryni zahraničí EU). In April 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to confidence in European Union and international institutions. Questions focused mainly on trust in European Union in general and its concrete authorities. In connection to international institutions respondents evaluated their trust in United Nations and North Atlantic Treaty Organisation. Keywords: international institutions; European union Fulltext is available at external website.
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2019

V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické ...

Medzihorská, Eva
Sociologický ústav, 2019

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019
Čadová, Naděžda
2019 - Czech
V dubnu 2019 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se členství v EU a názory na to, zda má či nemá být Česká republika členem Evropské unie.. The press release presents some results of April 2019 survey, which focused on Czech public opinion on the EU membership. The topics presented here are the satisfaction with EU membership and evaluation of pros and cons of the EU membership. The report contains also comparison with previous surveys. Keywords: EU membership; EU Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019

V dubnu 2019 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2019

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
V rámci dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny. April survey of CVVM focused on public attitude and public relationships between Czech population and Romany minority. Survey showed that almost three quarters of Czech citizens (72%) see living together of Romany and non-Romany population as bad in Czech Republic generally. Keywords: Romany minority; minority Fulltext is available at external website.
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019

V rámci dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases