Number of found documents: 7
Published from to

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Technical facilities are created by human activities, and their goal is to provide products or services for the humans´ lives. The technical facilities architecture is the object or the network. Each type of technical facility has its own specifics. Management of technical facilities´ safety is not easy and requires the application of specific engineering tools for coping with the expected risks. Due to complex architecture of majority of present technical facilities, their behaviours are sometimes unforeseeable, and therefore, special engineering tools need to be used at their type selection and sitting. In the past, the attention was not overly given to type selection and location of technical facility. Therefore, some technical facilities projects have not been completed, or after completing their operation have not met the expectations, or even they began to make serious problems, which meant substantial economic losses. Therefore, the book “Risk management at technical facilities type and site selection” deals with the problem of specification of the type of technical facilities and their location in the territory. It summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16 _018/000”. Since, the deciding body on the subject is the public administration, they are compiled decision support and the risk management plan. Keywords: risk; safety; coexistence; type selection; sitting; technical facility Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION

Technical facilities are created by human activities, and their goal is to provide products or services for the humans´ lives. The technical facilities architecture is the object or the network. Each ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Book is dedicated to the risk management of the process that includes: putting out the technical facilities from the operation; carrying out the dismantlement of fittings, constructions and buildings; transport of usable fittings, materials and waste, and in need case after their decontamination in the site; cleaning up the released territory, and in need case to perform its decontamination; and passing the released territory in the next civil use. This process is very important to ensure the long-term security and development of humans. The way of problems solving is based on at the simultaneously preferred risk management concept, i.e., the risk management targeted to the terri-tory safety, and in particular operations, the safety is put above to the reliability. The present publication “Risk management at technical facilities decommission-ing and site revitalisation“ summarizes problems and shows methods and proce-dures for their solution based on system concept and present findings and experi-ences from practice obtained by special research. It summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technolog-ických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 _018/000”. Keywords: risk; safety; coexistence; technical facility; decommissioning; devontamination; revitalization Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION

Book is dedicated to the risk management of the process that includes: putting out the technical facilities from the operation; carrying out the dismantlement of fittings, constructions and buildings; ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Submitted work “Analysis, management and trade-off with risk of technical facilities“ deals with the all type of risks associated with the technical facilities, particularly with the complex ones, with aim to ensure their safety. It demonstrates the ways of work with risks at phase of identification, analysis, assessment, management and putting under control aimed to the safety of both, the technical facilities and their surround-ings (i.e. their mutual coincidence), and simultaneously respecting the current knowledge that the risks are locally and time-specific. The safety is understood as a property on the level of the whole technical facility, which is determined by the quality of the file of anthropogenic measures and activi-ties aimed at the safe technical facility, and even at its critical conditions. Therefore, at safety make up, the publication proposes to monitor both, the public assets and the technical facility´ assets, and together to consider the diversity of their physical natures, vulnerabilities, and the constituent changes over time; which means contin-uously to solve emerging conflicts. procedures for the control and management of critical sit-uations. The publication “Analysis, management and trade-off with risks of technical facilities“ summarizes problems and shows methods and procedures for their solution based on system concept and present findings and experiences from practice obtained by detail research. It summarizes the results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/000”; detail data and results are in the Czech publication and in the CVUT archives. Keywords: risk; safety; security; reliability; technical facility; management; risk management; satety management Available in digital repository of ČVUT.
ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES

Submitted work “Analysis, management and trade-off with risk of technical facilities“ deals with the all type of risks associated with the technical facilities, particularly with the complex ones, ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání
Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
2018 -
Předložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování technických děl z provozu; provedení demontáže zařízení, konstrukcí a staveb; odvoz použitelných zařízení, materiálů a odpadů, a v případě potřeby až po jejich dekontaminaci na místě; vyčištění uvolněného území, a v případě potřeby provedení dekontaminace území; a předání uvolněného území do dalšího civilního užívání. Předmětný proces je velmi důležitý pro zajištění dlouhodobého bezpečí a rozvoje lidstva. Problémy spojené s existencí ekologických zátěží a brownfieldů ukazují, že procesu není dosud věnována dostatečná pozornost. Proto publikace shrnuje současné poznatky o předmětném procesu, shromážděné v odborné literatuře. Metodami inženýrských disciplín (případové studie, Ishikawův diagram) jsou zpracována data o selháních sledovaných procesů, které byly získány systematickou analýzou odborných zdrojů. Protože sledovaný proces spadá do řízení veřejné správy, tak na základě výsledků zpracování dat uvedenými metodami a postupy používanými v inženýrství zacíleném na rizika navrhuje pro veřejnou správu dva nástroje, kterými zlepší řízení bezpečnosti území ve veřejném zájmu. Jde o systém pro podporu rozhodování, který umožní zlepšení rozhodování veřejné správy, a plán pro řízení rizik, který umožní veřejné správě se připravit na možná rizika a zajistit jejich včasné a kvalitní zvládnutí. Způsob řešení problematiky vychází ze současně preferovaného konceptu řízení rizik, tj. řízení rizik zacílené na bezpečnost území, přičemž v konkrétních úkonech je bezpečnost nadřazena spolehlivosti. Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání

Předložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování ...

Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, Dana
2017 -
Available in digital repository of ČVUT.
Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

pokus
2014 -
Available in digital repository of ČVUT.
pokus

České vysoké učení technické v Praze, 2014

Bílá kniha
České vysoké učení technické v Praze.
2014 -
Available at various departments of the ČVUT.
Bílá kniha

České vysoké učení technické v Praze.
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases