Number of found documents: 1258
Published from to

European Countryside and its Perception. Book of Abstracts
Zapletalová, Jana; Vaishar, A.; Šťastná, M.
2018 - English
Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backwarded, retarded, not worthy of an intensive research. But the situation has changed during the last years. Although cities are still centres of development within the globalization process, people in Europe abandon them as a result of the trends of suburbanization, counter-urbanization, naturbanization. We intend to pay our attention on transformation trends of the European countryside where focusing on more processes occurring there as: transformation from productive to non-productive function,from central planned to the market oriented countryside, from the mono-functional to the multifunctional one, from the national to European and globalized scale. Such a transformation generates many impacts on natural, economic and social processes occurring \nin present European countryside. Their combination creates a set of different countryside types. Keywords: countryside; geography; Europe Fulltext is available at external website.
European Countryside and its Perception. Book of Abstracts

Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backwarded, retarded, not worthy of an intensive research. But the ...

Zapletalová, Jana; Vaishar, A.; Šťastná, M.
Ústav geoniky, 2018

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Čertovka.
Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Černý, M.; Říha, J.; Červinka, R.; Baier, J.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Holeček, J.; Hokr, M.; Jankovec, J.; Jelének, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Kouřil, M.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Kůrková, I.; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Polák, M.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Švagera, O.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Uhlík, J.; Zeman, J.; Zeman, O.; Žáček, V.
2018 - Czech
Tato zpráva shrnuje je shrnout dostupná data z lokality Čertovka a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Geologické charakteristiky lokality\n2) Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3) Transportní charakteristiky lokality\n4) Stabilita lokality\n5) Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6) Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami This report summarizes the data available from the Čertovka site and evaluates the site according to criteria derived by RAWRA staff from SÚJB requirements (Decree No. 378/2016 Coll. On the Location of Nuclear Equipment) and IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) on site characteristics that have an impact on long-term DGR security (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Sites are ranked according to the following categories of criteria:\n1) Geological characteristics of the site\n2) Hydrogeological characteristics of the site\n3) Site transport characteristics\n4) Site stability\n5) Factors increasing the probability of human intrusion into the site\n6) Compatibility of rock mass properties with engineering barriers Keywords: deep water repository; RAW repository; long-term safety Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Čertovka.

Tato zpráva shrnuje je shrnout dostupná data z lokality Čertovka a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného ...

Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Černý, M.; Říha, J.; Červinka, R.; Baier, J.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Holeček, J.; Hokr, M.; Jankovec, J.; Jelének, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Kouřil, M.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Kůrková, I.; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Polák, M.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Švagera, O.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Uhlík, J.; Zeman, J.; Zeman, O.; Žáček, V.
Ústav geoniky, 2018

Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou komora-pilíř ve velkých hloubkách
Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan
2018 - Czech
Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu povrchu. Na základě výsledků napěťo-deformačního monitoringu byla provedena podrobná analýza stability chodeb z hlediska konvergence, deformačního chování okolního horninového masivu a funkce použité výztuže ve dvou sledovaných oblastech s rozdílnými geologickými i provozními podmínkami. In order to verify the stress-strain state of mining using the room and pillar method at a depth of up to 900 m below the surface, an extensive system of geotechnical monitoring and observation of deformations and surface movement was implemented. Based on the results of the stress-strain monitoring, detailed analysis of roadway stability from the point of view of the convergence, deformation behavior of the surrounding rock mass and the function of the reinforcement used in the two monitored areas with different geological and operational conditions was carried out. Keywords: room and pillar; monitoring; roadways stability Available in a digital repository NRGL
Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou komora-pilíř ve velkých hloubkách

Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu ...

Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan
Ústav geoniky, 2018

Geotourism within urban areas: New ways of promotion of natural and cultural heritage (Case study from Brno City).
Kubalíková, Lucie; Bajer, A.
2018 - English
Geotourism is based especially on geodiversity, but it also uses the cultural-historical aspects of an area, it is linked to the education and counts with active engagement of local people. Currently, geotourism is developed mainly within rural areas, but there are activities that point on the geodiversity and its importance within urban areas. Rational and sustainable use of geodiversity within urban areas can represent an alternative to the traditional tourist destinations and contributes to the understanding of the importance and necessity of protection of geodiversity itself. Geodiversity, respectively geoheritage within urban areas does not include only issues of primary (natural) geodiversity (substrate, Iandforms, soils), but also anthropogenic landforms and processes (secondary geodiversity), hydrological features (wells, millraces) and geodiversity ex-situ (museum collections, building material). The paper presents this new form of tourism and gives examples of selected geodiversity/geoheritage features within the Brno city. Keywords: geodiversity; geoheritage; urban geotourism; Brno Available in a digital repository NRGL
Geotourism within urban areas: New ways of promotion of natural and cultural heritage (Case study from Brno City).

Geotourism is based especially on geodiversity, but it also uses the cultural-historical aspects of an area, it is linked to the education and counts with active engagement of local people. Currently, ...

Kubalíková, Lucie; Bajer, A.
Ústav geoniky, 2018

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Čihadlo
Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Polák, M.; Říha, J.; Červinka, R.; Černý, M.; Dudíková Schulmannová, B.; Dudková, A.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jankovec, J.; Jelének, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Klomínský, J.; Kolomá, K.; Kouřil, M.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Lednická, Markéta; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Švagera, O.; Uhlík, J.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Verner, K.; Vopálka, D.; Zeman, J.; Zeman, O.
2018 - Czech
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Čihadlo a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Geologické charakteristiky lokality\n2) Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3) Transportní charakteristiky lokality\n4) Stabilita lokality\n5) Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6) Slučitelnost horninového prostředí se systémem inženýrských bariér This report summarises outline of a report for evaluation of the sites suitability for the emplacement of a deep geological repository on the basis of the archive information and the geological survey conducted from surface.\nSites are evaluated according to the following criterion categories\n1. Geological characteristics of the site\n2. Hydrogeologic characteristics of the site\n3. Transport characteristics of the the site\n4. Site stability\n5. Factors, increasing probability of human intrusion into the site\n6. Acceptability of enginnered barrier properties under site conditions Keywords: deep geological repository; Čihadlo; long-term safety; Klenov pluton; Molanubian zone Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Čihadlo

Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Čihadlo a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a IAEA ...

Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Polák, M.; Říha, J.; Červinka, R.; Černý, M.; Dudíková Schulmannová, B.; Dudková, A.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jankovec, J.; Jelének, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Klomínský, J.; Kolomá, K.; Kouřil, M.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Lednická, Markéta; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Švagera, O.; Uhlík, J.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Verner, K.; Vopálka, D.; Zeman, J.; Zeman, O.
Ústav geoniky, 2018

Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018
Staš, Lubomír; Zajícová, Vendula
2018 - Czech
Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2018. The subject of this work is to continue to monitor the measurement of stress changes in the rock mass following the previous measurements from 1997-2017 in the vicinity of the reconnaissance gallery using strain gauge bolts embedded in the ceiling and hips of the reconnaissance and access galleries. Measurements took place during 2018. Keywords: rock massif; Skalka; tenzometric bolts Available at various institutes of the ASCR
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018

Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, ...

Staš, Lubomír; Zajícová, Vendula
Ústav geoniky, 2018

Podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU: DP4 – Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU (zvažované nové jaderné zařízení Elektrárny Dukovany)
Prachař, I.; Daňková, L.; Mazanec, M.; Roštínský, Pavel
2018 - Czech
Závěrečná zpráva shrnuje dosavadní geologické a geomorfologické výzkumy provedené v průběhu několika posledních let pro zajištění seismotektonické bezpečnosti zvažovaného nového jaderného zařízení Elektrárny Dukovany. Hodnoceny byly hlavní zlomové struktury v okolí do cca 25 km od místa plánované lokalizace stavby, nejvíce zlom Diendorf – Boskovice a třebíčský zlom. Za jedinou rizkovou strukturu je výsledně považována zóna zlomu Diendorf – Boskovice, zahrnující jak podélné, tak i příčné zlomové jevy. Zjištěná seismicita v ostatních částech oblasti se jeví pouze jako difuzní a aktivita tamních starších důležitých zlomů ve stavbě Českého masivu za již vyhaslou. The final report summarises existing geological and geomorphological research carried out during several recent years for assuring of seismotectonic safety in case of realisation of the considered new production site of the Dukovany nuclear power station. The main fault strutures have been assessed within the ~25 km surroundings of a location of the planned engineering infrastructure, mostly involving the Diendorf – Boskovice Fault and the Třebíč Fault. Based on the results, the zone of the Diendorf – Boskovice Fault including both longitudinal and transverse fault phenomena is considered as only one risk tectonic structure. Detected seismicity in other parts of the study area appears to be of only difuse nature, and correspondingly activity of older faults of the Bohemian Massif therein to be already extinct. Keywords: security; seismotectonic hazard; abiotic phenomena Available at various institutes of the ASCR
Podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU: DP4 – Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU (zvažované nové jaderné zařízení Elektrárny Dukovany)

Závěrečná zpráva shrnuje dosavadní geologické a geomorfologické výzkumy provedené v průběhu několika posledních let pro zajištění seismotektonické bezpečnosti zvažovaného nového jaderného zařízení ...

Prachař, I.; Daňková, L.; Mazanec, M.; Roštínský, Pavel
Ústav geoniky, 2018

Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou chodba-pilíř ve velkých hloubkách
Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan
2018 - Czech
Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu povrchu. Na základě výsledků napěťo-deformačního monitoringu byla provedena podrobná analýza stability chodeb z hlediska konvergence, deformačního chování okolního horninového masivu a funkce použité výztuže ve dvou sledovaných oblastech s rozdílnými geologickými i provozními podmínkami. In order to verify the stress-strain manifestations of the corridor-pillar excavation at a depth of up to 900 m below the surface, an extensive system of geotechnical monitoring and observation of deformations and surface movement was implemented. Based on the results of the stress-strain monitoring, detailed analysis of corridor stability from the point of view of the convergence, deformation behavior of the surrounding rock mass and the function of the reinforcement used in the two monitored areas with different geological and operational conditions was carried out. Keywords: corridor-pilar; geotechnical monitoring; deformations and surface movement Available in a digital repository NRGL
Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou chodba-pilíř ve velkých hloubkách

Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu ...

Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan
Ústav geoniky, 2018

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska\ndlouhodobé bezpečnosti – lokalita Březový Potok.
Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Baier, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Černý, M.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jankovec, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Kouřil, M.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Polák, M.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Soejono, I.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Švagera, O.; Uhlík, J.; Vavro, Martin; Vašíček, R.; Vopálka, D.; Zeman, J.; Zeman, O.
2018 - Czech
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Březový potok a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Geologické charakteristiky lokality\n2) Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3) Transportní charakteristiky lokality\n4) Stabilita lokality\n5) Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6) Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami This report summarises outline of a report for evaluation of the sites‘ suitability for the emplacement of a deep geological repository on the basis of the archive information and the geological survey conducted from surface.\nSites are evaluated according to the following criterion categories\n1. Geological characteristics of the site\n2. Hydrogeologic characteristics of the site\n3. Transport characteristics of the the site\n4. Site stability\n5. Factors, increasing probability of human intrusion into the site\n6. Acceptability of enginnered barrier properties under site conditions Keywords: deep geological repository; siting; Moldanubian zone; Central Bohemian pluton; long term safety Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska\ndlouhodobé bezpečnosti – lokalita Březový Potok.

Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Březový potok a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a ...

Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Baier, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Černý, M.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jankovec, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Kouřil, M.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Polák, M.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Soejono, I.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Švagera, O.; Uhlík, J.; Vavro, Martin; Vašíček, R.; Vopálka, D.; Zeman, J.; Zeman, O.
Ústav geoniky, 2018

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Temelín – jih (ETE-J)
Havlová, V.; Pertoldová, J.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Jankovec, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Baier, J.; Černý, M.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kryštofová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Peřestý, V.; Polák, M.; Řihošek, J.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Uhlík, J.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Zeman, O.
2018 - Czech
Cílem této zprávy je shrnout dostupná data z lokality v okolí jaderné elektrárny Temelín (ETE-J) a a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami This report summarises outline of a report for evaluation of the sites‘ suitability for the emplacement of a deep geological repository on the basis of the archive information and the geological survey conducted from surface.\nSites are evaluated according to the following criterion categories\n1. Geological characteristics of the site\n2. Hydrogeologic characteristics of the site\n3. Transport characteristics of the the site\n4. Site stability\n5. Factors, increasing probability of human intrusion into the site\n6. Acceptability of enginnered barrier properties under site conditions Keywords: deep geological repository; siting; Temelín; Moldanubian zone; long term safety Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Temelín – jih (ETE-J)

Cílem této zprávy je shrnout dostupná data z lokality v okolí jaderné elektrárny Temelín (ETE-J) a a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 ...

Havlová, V.; Pertoldová, J.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Jankovec, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Baier, J.; Černý, M.; Dudková, I.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Královcová, J.; Kučera, R.; Kryštofová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Peřestý, V.; Polák, M.; Řihošek, J.; Rukavičková, L.; Steinová, J.; Svoboda, J.; Šír, P.; Uhlík, J.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Zeman, O.
Ústav geoniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases