Number of found documents: 1
Published from to

Vymezování a hodnocení uživatelů území na příkladu Libereckého kraje a města Turnova
Martin Mikuš; vedoucí práce Poštolka Václav
2008 -
Diplomová práce se zabývá tématem uživatelů území a jejich konfrontací se statistikou trvale bydlících obyvatel. Keywords: uživatelé území; obyvatelstvo Available to registered users in the Library of TUL
Vymezování a hodnocení uživatelů území na příkladu Libereckého kraje a města Turnova

Diplomová práce se zabývá tématem uživatelů území a jejich konfrontací se statistikou trvale bydlících obyvatel.

Martin Mikuš; vedoucí práce Poštolka Václav
Technická univerzita v Liberci, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases