Number of found documents: 5
Published from to

Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
2018 - Czech
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik. Keywords: andragogika; celoživotní vzdělávání; školská politika Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016

Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu
Český statistický úřad
2014 - Czech
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik. Keywords: celoživotní vzdělávání; andragogika; školská politika Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu

Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Vzdělávání dospělých v České Republice
Český statistický úřad
2013 - Czech
Publikace přináší přehled základních výstupů z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey (AES) 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik. Keywords: andragogika; vzdělávací systémy; školská politika; mezinárodní srovnávání Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání dospělých v České Republice

Publikace přináší přehled základních výstupů z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey (AES) 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy; Löw & spol., s.r.o., Brno; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice; Zetsch, Susanne; Zdražil, Vladimír; Skaloš, Jan; Mlčoch, Svatomír; Martiš, Miroslav; Löw, Jiří; Kosíková šulcová, Simona; Kažmierski, Tomáš; Dostálek, Jiří; Novotná, Gražyna; Hendrych, Jan; Houdek, Karel; Weber, Martin
2004 - Czech
Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při nakládání s krajinou v souladu s principy této úmluvy. Práce shrnuje postup a výsledky dosažené v průběhu tříletého řešení projektu. Krátce je představena historie vzniku a průběh ratifikace Evropské úmluvy o krajině a posouzení přesnosti překladu hlavních pojmů. Hlavní část práce tvoří návrh Strategie odpovědnosti za českou krajinu minulosti, dneška a budoucnosti - návrh zásad a strategie přístupu k naplňování úmluvy v podmínkách ČR a vymezení nástrojů k zajištění navržené strategie. Rozpracován je přístup ke klíčovým principům implementace úmluvy. Práce je doplněna přílohovou částí na CD-ROM. Keywords: Ministerstvo životního prostředí; Evropská úmluva o krajině; politika ochrany krajiny; využití krajiny; péče o krajinu; krajina kulturní; krajina; Ministry of the Environment; European Landscape Convention; landscape conservation policy; landscape utilisation; landscape management; cultural landscape; landscape; krajina Available in the Ministry of the Environment
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP

Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při ...

Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy; Löw & spol., s.r.o., Brno; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice; Zetsch, Susanne; Zdražil, Vladimír; Skaloš, Jan; Mlčoch, Svatomír; Martiš, Miroslav; Löw, Jiří; Kosíková šulcová, Simona; Kažmierski, Tomáš; Dostálek, Jiří; Novotná, Gražyna; Hendrych, Jan; Houdek, Karel; Weber, Martin
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Monitorování zdravotního stavu osob v přímém a nepřímém vlivu skládek - Kontaminace pitné vody berýliem vlivem předchozí důlní činnosti
Ekotest; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, katedra preventivního lékařství, Hradec Králové; Olivová, Eva
1995 - Czech
Test akutní toxicity na rybách. Test akutní toxicity na perloočkách. Inhibiční test na řasy. Test inhibice růstu kořene Sinapis alba. Keywords: test inhibice; znečištění vody pitné; činnost důlní; berylium; skládka; stav zdravotní; monitoring; inhibition test; drinking water contamination; mining; beryllium; landfill; health condition; monitoring; monitoring; beryllium; těžba Available in the Ministry of the Environment
Monitorování zdravotního stavu osob v přímém a nepřímém vlivu skládek - Kontaminace pitné vody berýliem vlivem předchozí důlní činnosti

Test akutní toxicity na rybách. Test akutní toxicity na perloočkách. Inhibiční test na řasy. Test inhibice růstu kořene Sinapis alba.

Ekotest; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, katedra preventivního lékařství, Hradec Králové; Olivová, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 1995

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases