Number of found documents: 286
Published from to

Speciační analýzy s využitím generování hydridů
Matoušek, Tomáš
2023 - Czech
Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší laboratoře zahrnovaly aplikace z oblasti klinické analýzy, analýzy potravin a přírodních vod. The lecture presented employing of different ways of hydride generation- selective generation, postcolumn generation and cryotrapping- useful of element speciation analysis. Examples from our laboratory covered applications from the field of clinical, food and natural water analysis. Keywords: hydrides generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; speciation analysis Available on request at various institutes of the ASCR
Speciační analýzy s využitím generování hydridů

Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší ...

Matoušek, Tomáš
Ústav analytické chemie, 2023

Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS
Musil, Stanislav
2023 - Czech
V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování těkavých specií přechodných prvků. Various techniques of volatile species generation, the ways of coupling to ICP-MS and recent results of our laboratory in the field of photochemical vapor generation of transition metals were presented in this lecture. Keywords: volatile species generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; photochemical vapor generation Available at various institutes of the ASCR
Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS

V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování ...

Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2023

Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu
Vaněk, J.; Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Tanzinger, L.
2022 - Czech
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v oblasti VaV a zkušebnictví a při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 19/1997 Sb. The methodology utilizes a portable liquid chromatograph for rapid detection and identification of selected chemical warfare agent simulants and degradation products. It is primarily designated for SÚJCHBO, v. v. i. to control compliance with the law 19/1997 Sb. and for research activity. Keywords: chemical warfare agent simulants; chemical warfare agent degradation products; portable liquid chromatograph Available on request at various institutes of the ASCR
Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu

Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v ...

Vaněk, J.; Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Tanzinger, L.
Ústav analytické chemie, 2022

Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Lunerová, K.; Šesták, Jozef
2022 - Czech
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/2002 Sb. The methodology utilizes a portable liquid chromatograph for rapid detection and identification of selected aflatoxins and microcystins. It is primarily designated for SÚJCHBO, v. v. i. to control the compliance with the law 281/2002 Sb. Keywords: microcystins; aflatoxins; portable liquid chromatograph Available on request at various institutes of the ASCR
Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové ...

Lunerová, K.; Šesták, Jozef
Ústav analytické chemie, 2022

Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek
Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
2021 - Czech
Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro detekci a stanovení vybraných mykotoxinů v komplexních vzorcích. The portable liquid chromatograph is a new instrument of compact dimensions, which enables the implementation of HPLC analyzes in conditions outside the laboratory. It was used for the development of a certified methodology for the detection and determination of selected mycotoxins in complex samples.\n\n Keywords: portable liquid chromatograph; mykotoxins; miniaturization Available on request at various institutes of the ASCR
Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek

Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro ...

Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
Ústav analytické chemie, 2021

Epitachophoretic preconcentration of proteins
Hrušková, Helena; Voráčová, Ivona; Foret, František
2021 - English
In this work, we present a developed method for preconcentration of standards of proteins cytochrome c, myoglobin, and hemoglobin. Firstly, the electrolyte system was selected and optimized to provide low analysis time, narrow shape of the protein zone, and eliminate overheating at the center of the device. In the next step, the developed method was tested on the preconcentration of proteins: cytochrome c, myoglobin, and hemoglobin. After several adjustments myoglobin and hemoglobin were also uccessfully preconcentrated. After evaluation of pilot results, this technique provides up to fiftyfold preconcentration and recovery of over 70 % for each protein. The next plan is to preconcentrate proteins from complex biological matrices such as urine or blood plasma. Keywords: epitachophoresis; isotachophoresis; preparative concentration Available on request at various institutes of the ASCR
Epitachophoretic preconcentration of proteins

In this work, we present a developed method for preconcentration of standards of proteins cytochrome c, myoglobin, and hemoglobin. Firstly, the electrolyte system was selected and optimized to provide ...

Hrušková, Helena; Voráčová, Ivona; Foret, František
Ústav analytické chemie, 2021

Quantum dot luminescent probe for Caspase 3/7 imaging inside cells
Procházková, Markéta; Klepárník, Karel
2021 - English
Two step synthesis of luminescent probe based on ligand-exchange in the first step and the specific reaction of amino group in the second step was optimized. The luminescence properties of the final product were checked by time course of\nactive recombinant caspase protein reaction under the model conditions in fluorimeter. The novel luminescent probe enables long-time imaging of active caspases in living cells or tissues. Keywords: caspase; fluorescence; quantum dot Available on request at various institutes of the ASCR
Quantum dot luminescent probe for Caspase 3/7 imaging inside cells

Two step synthesis of luminescent probe based on ligand-exchange in the first step and the specific reaction of amino group in the second step was optimized. The luminescence properties of the final ...

Procházková, Markéta; Klepárník, Karel
Ústav analytické chemie, 2021

Detekce a identifikace aflatoxinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Šesták, Jozef; Lunerová, K.
2020 - Czech
Metodika popisuje způsob screeningové detekce a identifikace vybraných mykotoxinů aflatoxinů (aflatoxinů B1, B2, G1 a G2), ochratoxinů A, B a zearalenonu pomocí přenosného miniaturizovaného kapalinového chromatografu (miniLC) s UV/VIS a fluorescenčním detektorem (FLD). Cílem metodiky je poskytnout rychlou metodu pro zjištění/vyloučení přítomnosti uvedených mykotoxinů v neznámém vzorku. V případě pozitivního zjištění je nutné u daného vzorku provést potvrzení identity látek pomocí dalších instrumentálních metod (např. LC-MS). Metodika je určena zejména pro potřeby technické podpory SÚJB při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/1997 Sb. Method describes screening detection and identification of selected mycotoxins aflatoxins (aflatoxins B1, B2, G1 and G2), ochratoxins A, B and zearalenon by means of portable miniaturzed capillary liquid chromatograph (miniLC) with UV/VIS and fluorescence detector (FLD). The aim of the method is to provide rapid screening method for finding/excluding the presence of given mycotoxins in unknown samples. In case of positive finding, it is necessary to perform confirmation analysis using other instrumental methods (e. g. LC-MS). The method is intended namely for the needs of technical support of the State Office for Nuclear Safety for control and supervising activities in field of execution of the Act No. 281/1997 Coll (Biological Act). Keywords: miniaturized capillary chromatograph; aflatoxins; portable liquid chromatograph Available on request at various institutes of the ASCR
Detekce a identifikace aflatoxinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Metodika popisuje způsob screeningové detekce a identifikace vybraných mykotoxinů aflatoxinů (aflatoxinů B1, B2, G1 a G2), ochratoxinů A, B a zearalenonu pomocí přenosného miniaturizovaného ...

Šesták, Jozef; Lunerová, K.
Ústav analytické chemie, 2020

Photon-upconversion nanoparticles for single-molecule immunosensing of cancer biomarkers and bacteria
Farka, Z.; Mickert, M. J.; Hlaváček, Antonín; Poláchová, V.; Kostiv, Uliana; Pastucha, M.; Horák, Daniel; Gorris, H. H.; Skládal, P.
2020 - English
The recent progress in the field of immunoassays has been driven by introduction of various kinds of nanomaterials. In particular, photon-upconversion nanoparticles (UCNPs) proved to be excellent immunoassay labels due to their ability to emit light of shorter wavelengths under near-infrared excitation (anti-Stokes emission), which prevents autofluorescence, minimizes light scattering, and thus reduces the optical background interference. These unique photoluminescent properties allow counting of individual biomolecules labeled with UCNPs by conventional wide-field epiluminescence microscopy and enable the development of single-molecule (digital) immunoassays. We have introduced a novel label based on UCNPs conjugated with streptavidin via poly(ethylene glycol) and applied it in a digital upconversion-linked immunosorbent assay (ULISA) for the detection of a cancer biomarker prostate specific antigen (PSA). The digital readout based on counting of individual immunocomplexes improved the sensitivity 16× compared to conventional analog readout and allowed to reach a limit of detection (LOD) of 23 fg·mL−1 (800 aM). Human serum samples were successfully analyzed achieving an excellent correlation with electrochemiluminescence reference method. The conjugates of UCNPs with streptavidin are also suitable for the detection of pathogenic bacterium Melissococcus plutonius, the causative agent of honeybee disease European foulbrood. The ULISA assay provided an LOD of 340 CFU·mL−1 and successfully analyzed real samples of bees, larvae and bottom hive debris. Due to the high reliability and relatively simple detection scheme, the digital ULISA can pave the way for a new generation of digital immunoassays with a strong potential for commercialization. Keywords: single-molecule detection; photon-upconversion nanoparticle; bioconjugation Available at various institutes of the ASCR
Photon-upconversion nanoparticles for single-molecule immunosensing of cancer biomarkers and bacteria

The recent progress in the field of immunoassays has been driven by introduction of various kinds of nanomaterials. In particular, photon-upconversion nanoparticles (UCNPs) proved to be excellent ...

Farka, Z.; Mickert, M. J.; Hlaváček, Antonín; Poláchová, V.; Kostiv, Uliana; Pastucha, M.; Horák, Daniel; Gorris, H. H.; Skládal, P.
Ústav analytické chemie, 2020

Chemical vapor generation of cadmium for analytical atomic spectrometry
Sagapova, Linda; Kodríková, Barbora; Svoboda, Milan; Musil, Stanislav; Kratzer, Jan
2020 - English
Chemical vapor generation of cadmium volatile compounds was optimized in order to determine trace Cd concentrations by atomic absorption spectrometry (AAS). Several reaction modifiers based on inorganic salts and complexes of CrIII+, CoII+, TiIII+, TiIV+ were tested to improve analytical performance and generation efficiency. Keywords: chemical vapor generation; cadmium; atomic absorption spectrometry Available on request at various institutes of the ASCR
Chemical vapor generation of cadmium for analytical atomic spectrometry

Chemical vapor generation of cadmium volatile compounds was optimized in order to determine trace Cd concentrations by atomic absorption spectrometry (AAS). Several reaction modifiers based on ...

Sagapova, Linda; Kodríková, Barbora; Svoboda, Milan; Musil, Stanislav; Kratzer, Jan
Ústav analytické chemie, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases