Number of found documents: 4
Published from to

14th International Bordetella Symposium
Šebo, Peter
2024 - English
We shall discuss the latest research achievements in the Bordatella/pertussis filed and how to tackle the challenge of current pertussis resurgence. We will assess what needs to be done to overcome the limitations of current acellular pertussis vaccines in order to curb the resurgence and transmission of whoopong cough. Keywords: bordetella; petrussis; vaccine Available in digital repository of the ASCR
14th International Bordetella Symposium

We shall discuss the latest research achievements in the Bordatella/pertussis filed and how to tackle the challenge of current pertussis resurgence. We will assess what needs to be done to overcome ...

Šebo, Peter
Mikrobiologický ústav, 2024

Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění
Šíma, Petr; Michalová, I.
2023 - Czech
Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších nesdělných (chronických) onemocnění, což jsou\nv současné době především onemocnění kardiovaskulární. Jenom u nás jsou srdeční onemocnění už dlouhodobě příčinou smrti\ntéměř dvou třetin lidí.\nCílem tohoto sdělení bylo ukázat, že navzdory popularitě a masovému rozšíření doplňků stravy jsou jejich zdravotní přínosy\nsporné. The article is an overview of selected studies that dealt with the effects of long-term administration of certain dietary supplements,\nwhich are assumed to positively influence the prevention and treatment of the most serious non-communicable (chronic) diseases, which are currently mainly cardiovascular disease. Only in our country, heart diseases have been the cause of death for a long time\nalmost two-thirds of people. \nThe aim of this study was to show that despite the popularity and mass distribution of dietary supplements, their health benefits are questionable.\n Keywords: dietary supplements; cardiovascular diseases; antioxidants Fulltext is available at external website.
Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění

Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších ...

Šíma, Petr; Michalová, I.
Mikrobiologický ústav, 2023

Surface functionalization of the biological gold nanoparticles for micro-rna targeting
Pourali, Parastoo; Benada, Oldřich; Benson, Veronika
2021 - English
Among non-viral gene carriers with low toxicity and high transfection efficiency, the use of gold nanoparticles (AuNPs) is of particular interest due to their biocompatibility and special properties. This is the first time we attempted to functionalize the surface of the biological AuNPs in order to conjugate them with antimiR-135b through electrostatic interactions and knockdown the microRNA-135b gene expression inside the cells. A fungal strain, Fusarium oxysporum, was cultured in Sabouraud Dextrose Broth (SDB), centrifuged, and the mycelium-free supernatant was challenged with 1 mmol final concentration of HAuCl4.3H2O and incubated for 24 h at 37°C in a shake flask. AuNPs were characterized by visible spectrophotometry, Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and a zetasizer. The washed and sterilized AuNPs were used for cytotoxicity and conjugation assays. First transferrin (Tf) and then polyethylenimine (PEI) were used to functionalize and change the surface charge of the AuNPs and then antimiR-135b was conjugated to the AuNPs trough electrostatic interactions. Their association was confirmed by visible spectrophotometry and electrophoresis. Confocal microscopy was used to investigate the internalization of the AuNPs-antimiR-135b complex. The results proved the formation of AuNPs with a maximum absorption peak at 528 nm, round and oval shapes (15-20 nm), and average zeta potential of -21.02 mV. The AuNPs-antimiR-135b showed delayed electrophoresis unlike antimiR-135b or AuNPs alone. Functionalized AuNPs did not cause any toxicity in cell culture and confocal microscopy showed successful transfection of AuNPs-antimiR-135b into the vast majority of 4T1 cells. We concluded that the biological AuNPs were non-toxic and they could carry antimiR-135b to enable gene silencing Keywords: Gold nanoparticles (AuNPs); Biological method; Conjugation; AntimiR-135b Fulltext is available at external website.
Surface functionalization of the biological gold nanoparticles for micro-rna targeting

Among non-viral gene carriers with low toxicity and high transfection efficiency, the use of gold nanoparticles (AuNPs) is of particular interest due to their biocompatibility and special properties. ...

Pourali, Parastoo; Benada, Oldřich; Benson, Veronika
Mikrobiologický ústav, 2021

Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny
Novotný, Čeněk; Koudela, M.; Svobodová, Kateřina; Nedorost, L.; Aust, R.; Kocourek, F.
2016 - Czech
Předkládaná metodika zahrnuje výsledky laboratorních experimentů, v nichž byl sledován vliv vybraných faktorů na rozvoj závažných chorob, za prvé na skvrnitost brukvovitých působenou patogenem Alternaria brassicicola u hlávkového zelí, za druhé na skvrnitost listů mrkve působenou patogenním mikroorganismem Alternaria dauci a za třetí na dvě závažné choroby cibule, krčkovou hnilobu cibule vyvolávanou mikroorganismem Botrytis aclada a plíseň cibule působenou patogenem Peronospora destructor. V případě A. brassicicola, A. dauci a B. aclada byly rostliny v definovaném stavu vývoje infikovány kmeny fytopatogenních hub získaných z renomovaných mezinárodních sbírek mikroorganismů. V případě P. destructor byly rostliny infikovány houbovým organismem získaným z polní kultury výrazně zasažené infekcí tímto fytopatogenem. Byl hodnocen vliv odrůdy a termického ošetření osiva na rozvoj uvedených patogenů. U zahrnutých odrůd je třeba při interpretaci dosažených výsledků přihlédnout k jejich ranosti, která je důležitým faktorem odolnosti odrůdy k houbovým patogenům. The methodology is focused on the effect of selected factors on the development of important vegetable illnesses: Alternaria brassicicola dark leaf spot of cabbage, A. dauci carrot leaf blight, and Botrytis aclada onion neck rot and Peronospora destructor onion downy mildew. In the case of A. brassicicola, A. dauci and B. aclada, the plants in a defined stage of development were infected by the strains of fungal phytopathogens originating from acknowledged collections. In the case of P. destructor the plants were infected by a fungal strain obtained from a field plant culture massively affected by this phytopathogen. The effect of the cultivar used and of the seed thermal treatment on the development of the above given phytopathogens was investigated. It was found that, in the case of the cultivars used, the interpretation of the results had to include the factor of the cultivar´s earliness that was important with respect to the resistance to the fungal pathogens. Keywords: Protection against infection Fulltext is available at external website.
Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny

Předkládaná metodika zahrnuje výsledky laboratorních experimentů, v nichž byl sledován vliv vybraných faktorů na rozvoj závažných chorob, za prvé na skvrnitost brukvovitých působenou patogenem ...

Novotný, Čeněk; Koudela, M.; Svobodová, Kateřina; Nedorost, L.; Aust, R.; Kocourek, F.
Mikrobiologický ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases