Number of found documents: 7
Published from to

Strategie zvyšování reprodukovatelnosti kódování v kvalitativním výzkumu pomocí programu reQual
Fárová, N.; Hájek, R.; Hladík, Radim; Škvrňák, M.
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky projektu a ukazuje, jak lze program Requal využít ke zvýšení reprodukovatelnosti kvalitativního výzkumu, konkrétně transparentnosti a reflexivity kódování kvalitativních dat. The report summarises the results of the project and shows how Requal can be used to increase the reproducibility of qualitative research, and more specifically the transparency and reflexivity of coding qualitative data. Keywords: qualitative data analysis; research software; reproducibility; intercoder agreement; reflexivity Available at various institutes of the ASCR
Strategie zvyšování reprodukovatelnosti kódování v kvalitativním výzkumu pomocí programu reQual

Zpráva shrnuje výsledky projektu a ukazuje, jak lze program Requal využít ke zvýšení reprodukovatelnosti kvalitativního výzkumu, konkrétně transparentnosti a reflexivity kódování kvalitativních ...

Fárová, N.; Hájek, R.; Hladík, Radim; Škvrňák, M.
Filosofický ústav, 2023

Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+
Urban, Petr; Koubová, Alice; Hvorecký, Juraj
2021 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva aplikovaného projektu “Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě”, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti etiky státních zaměstnanců na Ministerstvu dopravy a předložit sadu doporučení ke zlepšení a dalšímu rozvíjení etické kultury v prostředí tohoto úřadu. Obecné závěry a poznatky shrnuté ve zprávě jsou využitelné i v kontextu dalších úřadů české státní správy. This volume consists of a concluding report on an applied research project “Measures for developing an ethical culture in Czech state administration”. The project’s aim was to map the current situation civil service ethics at the Ministry of Transport of the Czech Republic and to provide a set of recommendations for improving and developing an ethical culture at Czech central-government agencies. Keywords: administrative ethics; civil service; public integrity; ethical infrastructure Available at various institutes of the ASCR
Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+

Souhrnná výzkumná zpráva aplikovaného projektu “Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě”, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti etiky státních zaměstnanců na Ministerstvu dopravy ...

Urban, Petr; Koubová, Alice; Hvorecký, Juraj
Filosofický ústav, 2021

Změny společenského postavení vědy a výzkumu a jejich vlivu na formování prioritních směrů výzkumu v ČR (s ohledem na humanitní a sociální obory)
Tondl, Ladislav; Provazník, Stanislav
1995 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Změny společenského postavení vědy a výzkumu a jejich vlivu na formování prioritních směrů výzkumu v ČR (s ohledem na humanitní a sociální obory)

Tondl, Ladislav; Provazník, Stanislav
Filosofický ústav, 1995

Analýza současného stavu transformace systému vědy a výzkumu v ČR a klíčové problémy tvorby vědní a technologické politiky v podmínkách politické a ekonomické transformace české společnosti. Projekt expertního výzkumu
Provazník, Stanislav
1994 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Analýza současného stavu transformace systému vědy a výzkumu v ČR a klíčové problémy tvorby vědní a technologické politiky v podmínkách politické a ekonomické transformace české společnosti. Projekt expertního výzkumu

Provazník, Stanislav
Filosofický ústav, 1994

Sympozium Kutná Hora v době baroka. (Uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost WOCEL v Kutné Hoře, katedra pomocných věd historických FF UK v Praze a Okresní archiv v Kutné Hoře pod patronací Městského úřadu v Kutné Hoře ve dnech 14.-15. října 1993)
Klosová, Markéta
1994 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Sympozium Kutná Hora v době baroka. (Uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost WOCEL v Kutné Hoře, katedra pomocných věd historických FF UK v Praze a Okresní archiv v Kutné Hoře pod patronací Městského úřadu v Kutné Hoře ve dnech 14.-15. října 1993)

Klosová, Markéta
Filosofický ústav, 1994

Institute for Classical Studies. Annual 93-94
Šubrt, Jiří
1994 - English
Available at various institutes of the ASCR
Institute for Classical Studies. Annual 93-94

Šubrt, Jiří
Filosofický ústav, 1994

Konference Přínos piaristického řádu k vědě a kultuře v Polsku 18. a 19. století (Varšava 20.-21. 11. 1992)
Klosová, Markéta
1994 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Konference Přínos piaristického řádu k vědě a kultuře v Polsku 18. a 19. století (Varšava 20.-21. 11. 1992)

Klosová, Markéta
Filosofický ústav, 1994

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases