Number of found documents: 40
Published from to

Egyptian Mawlids in the Context of Contemporary Sufi Spirituality
Ostřanský, Bronislav
2009 - English
Mawlids – as many-sided religious and social phenomenon – have a long and uninterrupted tradition within Islam. Since uncertain beginnings which can be traced back to the 13th or 14th centuries until the present times their participants have been put together by the identical common motive – the will to express their respect, devoutness and loyalty to a certain saint (walī). Using the popular Muslim parable describing the pilgrimage to Mecca (hajj), we might to state that ways and manners of wandering are different, but the Aim is just one. On the example of these religious celebrations we can clearly illustrate to what a degree Islamic mysticism and Muslim folk religiosity are closely interwoven until it is quite impossible study both of them separately (!). In general, celebrations of mawlids connect both religious and profane aspects and up to the present day belong to the most significant sources for our study of the contemporary popular Muslim (not only Egyptian) religiosity. Keywords: sufism Available at various institutes of the ASCR
Egyptian Mawlids in the Context of Contemporary Sufi Spirituality

Mawlids – as many-sided religious and social phenomenon – have a long and uninterrupted tradition within Islam. Since uncertain beginnings which can be traced back to the 13th or 14th centuries until ...

Ostřanský, Bronislav
Orientální ústav, 2009

Nasridin Ependi a národnostní politika ČLR v Xinjiangu
Klimeš, Ondřej
2009 - Czech
Článek zkoumá způsoby, jimiž figuruje postava Nasridina Ependiho v současné národnostní politice ČLR v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang. The paper examines in which the character of Nasridin Ependi in contemporary ethnic policy of the People´s Republic of China in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Keywords: Ependi; Ethnic Policy; Xinjiang Available at various institutes of the ASCR
Nasridin Ependi a národnostní politika ČLR v Xinjiangu

Článek zkoumá způsoby, jimiž figuruje postava Nasridina Ependiho v současné národnostní politice ČLR v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang....

Klimeš, Ondřej
Orientální ústav, 2009

Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě
Liščák, Vladimír
2008 - Czech
Odorik z Pordenone se řadí mezi nejvýznamnější františkánské cestovatele do Číny ve 13. a 14. století. Četné kopie jeho cestopisu v latině, italštině, francouzštině, němčině a dalších jazycích ukazují, jak si rychle získal popularitu. Odoric of Pordenone (1275/85 – 1331), a Franciscan missionary, ranks among the most important persons travelling in the 13th/14th centuries to China. The numerous copies of Odoric’s narrative (both of the original text and of the versions in French, Italian, German &c.) that have come down to our time show how speedily and widely it acquired popularity. Keywords: Odoric of Pordenone; Franciscans in China; contacts between Europe and China Available at various institutes of the ASCR
Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě

Odorik z Pordenone se řadí mezi nejvýznamnější františkánské cestovatele do Číny ve 13. a 14. století. Četné kopie jeho cestopisu v latině, italštině, francouzštině, němčině a dalších jazycích ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

Úvodem: Odorik z Pordenone a východní kraje světa
Liščák, Vladimír
2008 - Czech
Odorik z Pordenone se řadí mezi nejvýznamnější františkánské cestovatele do Číny ve 13. a 14. století. Četné kopie jeho cestopisu v latině, italštině, francouzštině, němčině a dalších jazycích ukazují, jak si rychle získal popularitu. Odoric of Pordenone (1275/85 – 1331), a Franciscan missionary, ranks among the most important persons travelling in the 13th/14th centuries to China. The numerous copies of Odoric’s narrative (both of the original text and of the versions in French, Italian, German &c.) that have come down to our time show how speedily and widely it acquired popularity. Keywords: Odoric of Pordenone; Franciscans in China; contacts between Europe and China Available at various institutes of the ASCR
Úvodem: Odorik z Pordenone a východní kraje světa

Odorik z Pordenone se řadí mezi nejvýznamnější františkánské cestovatele do Číny ve 13. a 14. století. Četné kopie jeho cestopisu v latině, italštině, francouzštině, němčině a dalších jazycích ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

Katalánský atlas 1375 jako historicko-geografický pramen
Liščák, Vladimír
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá vzácnou kartografickou památkou 14. století zachycující též východní Asii na základě cest Marka Pola a Odorika z POrdenone. This paper describes a Catalan atlas of 1375 which contains also eastern parts Asia on the base of itineraries by Marco Polo and Odoric of Pordenone. Keywords: History; Atlases; Asia Available at various institutes of the ASCR
Katalánský atlas 1375 jako historicko-geografický pramen

Příspěvek se zabývá vzácnou kartografickou památkou 14. století zachycující též východní Asii na základě cest Marka Pola a Odorika z POrdenone....

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006
Sommer, Petr; Liščák, Vladimír
2008 - Czech
Sborník věnovaný obecně stykům středověké Evropy s východem a speciálně úloze Odorika z Pordenone, františkánského misionáře 14. století. Collected papers on the contacts between medieval Europe and the East and especially on the role of Odoric of Pordenone, a Franciscan missionary of the 14th century. Keywords: Odorik of Pordenone; contacts between Europe and Asia; Silk Roads Available at various institutes of the ASCR
Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006

Sborník věnovaný obecně stykům středověké Evropy s východem a speciálně úloze Odorika z Pordenone, františkánského misionáře 14. století....

Sommer, Petr; Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

Jsou čínské "retroflexy" retroflexní? "Palatály" palatální? "Veláry" velární? Poznámky k terminologii.
Třísková, Hana
2007 - Czech
Čínské iniciální souhlásky se tradičně fonologicky klasifikují podle artikulačních vlastností do několika řad. Práce zkoumá, do jaké míry názvy řad ("retroflexní", "palatální" atd.) odpovídají skutečným artikulačním vlastnostem (např. zdali u "retroflexní" řady dochází k ohnutí jazyka vzad). Závěr: je třeba odlišovat fonologické užití termínů (klasifikace řad), které nemusí vystihovat fonetický detail, od užití fonetického (popis artikulace). Mandarin initial consonants are traditionally classified into several series. The classification is based on the articulatory features. The paper explores whether the terms used for identifying particular series reflect real articulatory features of the proper consonants (such as: is the "retroflex" series articulated with the tip of the tongue curled backwards?) The conclusion: we have to distinguish between the phonological usage of the particular term (i.e. the term is used for classifying the series) and the phonetic usage (i.e. the term is used for describing the articulation). Keywords: mandarin; consonants; articulation Available at various institutes of the ASCR
Jsou čínské "retroflexy" retroflexní? "Palatály" palatální? "Veláry" velární? Poznámky k terminologii.

Čínské iniciální souhlásky se tradičně fonologicky klasifikují podle artikulačních vlastností do několika řad. Práce zkoumá, do jaké míry názvy řad ("retroflexní", "palatální" atd.) odpovídají ...

Třísková, Hana
Orientální ústav, 2007

Taiwanský multikulturalismus – specifické téma pro studium
Liščák, Vladimír
2006 - Czech
V souvislosti s demokratizací života na Taiwanu od konce 80. let minulého století, a zejména v 90. letech, došlo k obrození kulturní tradice v místních jazycích, včetně jazyků původních obyvatel With the democratization of Taiwan since the end of 1980s, and namely since 1990s, revival of cultural tradition in local languages, including languages of Taiwanese aboriginals, has become Keywords: Taiwan; multiculturalism Available at various institutes of the ASCR
Taiwanský multikulturalismus – specifické téma pro studium

V souvislosti s demokratizací života na Taiwanu od konce 80. let minulého století, a zejména v 90. letech, došlo k obrození kulturní tradice v místních jazycích, včetně jazyků původních ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2006

Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici
Obuchová, Ľubica
2005 - Czech
V čínském hospodářství a právnictví se široce aplikoval konfucianismus. Tradiční ekonomické myšlení zdůrazňovalo společenský význam zemědělství a potlačovalo úlohu obchodu. V tradiční čínské společenské hierarchii patřila obchodníkům nejnižší příčka. Confucianism was widely applied in Chinese economy and laws. Traditional economic thought stresses the social importance of agriculture, but depreciates the role of commerce. In the hierarchy of Chinese traditional society merchants were placed at the bottom. Keywords: Chinese economic thought; Confucianism Available at various institutes of the ASCR
Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici

V čínském hospodářství a právnictví se široce aplikoval konfucianismus. Tradiční ekonomické myšlení zdůrazňovalo společenský význam zemědělství a potlačovalo úlohu obchodu. V tradiční čínské ...

Obuchová, Ľubica
Orientální ústav, 2005

Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici
Obuchová, Ľubica
2005 - Czech
Přednáška věnovaná reakci konfuciánské tradice na některé aspekty moderní společnosti The paper talks about the reaction of Confucian traditiot to several aspects of modern society Available at various institutes of the ASCR
Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici

Přednáška věnovaná reakci konfuciánské tradice na některé aspekty moderní společnosti


The paper talks about the reaction of Confucian traditiot to several aspects of modern society

Obuchová, Ľubica
Orientální ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases