Number of found documents: 126
Published from to

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2006. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the Project II/2/06 of the Program of Metrology Development in the first half of 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s uchováváním Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie. This report gives a summary of the results obtained in conjuction with maintaining the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the II/2/06 Project of the Program of Metrology Development in the year of 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s uchováváním Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie....

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Vybrané problémy ultra-širokopásmových (UVB) soustav
Ďurovič, Svetozár
2006 - Czech
Zpráva rozebírá specifické problémy charakteristické při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy je primárně důležitá. Pozornost věnuje i dalším vybraným technickým otázkám jako je výkonové využití spektrálních masek a existence diskrétních spekrálních komponent ve vysílaném signálu. Zpráva se snaží komentovat současný stav zavádění UWB techniky a technologie do pravidelného provozu. The paper is devoted to some selected problems, specific for the ultrawideband technology. First at all we are introducing the work of ITU-R on harmonising the new technology with the existing radiocommunication systems. The we deal with power utilisation of the various PDS masks and with the existence of discrete spectral components in emitteed signals. The report try to collect contemporary state of art and comment the situation by implementation UWB systems. Keywords: wireless LAN; radiocommunication; radio data systems Available at various institutes of the ASCR
Vybrané problémy ultra-širokopásmových (UVB) soustav

Zpráva rozebírá specifické problémy charakteristické při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy ...

Ďurovič, Svetozár
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s rozvojem Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie. This report gives a summary of the results obtained in the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the III/13/06 Project of the Program of Metrology Development in the year 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s rozvojem Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie....

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2005 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v roce 2005. The report contains a summary of the results achieved at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard of the Institute of Radio Engineering and Electronics in primary time and frequency metrology within the M/19/05 project of The Metrology Program of the Czech Office for Standards, Metrology, and Testing in 2005. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Použití pyroelektrického senzoru TGS v pokusném infračerveném analyzátoru plynů
Zelinka, Jiří
2005 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje použití pyroelektrického senzoru na bázi síranu triglycinia pro analýzu obsahu kysličníku uhličitého v jednoduchém pokusném infračerveném plynovém analyzátoru. Obsahuje konstrukční údaje a popis činnosti analyzátoru, zjištění jeho kalibrační křivky a střednědobé stability. Uvádí poznatky z pokusných úprav zapojení a z provozování analyzátoru použitelné pro případný další vývoj přístroje. The research report descibes the utilization of a triglycine sulfate pyroelectric sensor in an experimental infrared gas analyzer designed in IREE for the control of the carbon dioxide concentration in gaseous mixtures. The report includes details about the construction of the analyzer, describes its function, method of calibration and its medium term stability. Information gained during the development and testing of the analyzer is also included and can be considered in case of future further development of this unit. Keywords: feeroelectric materials; pyroelectric detectors; gas mixtures Available at various institutes of the ASCR
Použití pyroelektrického senzoru TGS v pokusném infračerveném analyzátoru plynů

Výzkumná zpráva popisuje použití pyroelektrického senzoru na bázi síranu triglycinia pro analýzu obsahu kysličníku uhličitého v jednoduchém pokusném infračerveném plynovém analyzátoru. Obsahuje ...

Zelinka, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Stanovení teplotní závislosti pyroelektrického činitele a permitivity síranu triglycinia (TGS) pomocí aproximační funkce
Zelinka, Jiří
2005 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje matematickou metodu, která umožňuje vyhodnocení vlastností pyroelektrických materiálů na bázi síranu triglycinia připravovaných v našem ústavu. Naměřené hodnoty teplotní závislosti kapacity a polarizační křivky vzorku se prokládají vhodnou aproximační funkcí. Výpočetní program optimalizuje hodnoty parametrů funkce, mezi které náležejí mj. jmenovitá permitivita a pyroelektrický koeficient. Technical report describes the numerical method emploeyd for evaluation of properties of tryglicinium sulfate based pyroeletric materials prepared in the IREE. The raw experimental data related to temperature dependence of capacitance and of the polarization curves of the samples are interpolated using appropriate approximation function. The program optimizes parameter values of the function expressing the permitivity and the pyroelectric coefficient. Keywords: feeroelectric materials; pyroelectric detectors Available at various institutes of the ASCR
Stanovení teplotní závislosti pyroelektrického činitele a permitivity síranu triglycinia (TGS) pomocí aproximační funkce

Výzkumná zpráva popisuje matematickou metodu, která umožňuje vyhodnocení vlastností pyroelektrických materiálů na bázi síranu triglycinia připravovaných v našem ústavu. Naměřené hodnoty teplotní ...

Zelinka, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Optický kamerový systém pro tester elektrických vlastností polovodičových vzorků
Kostka, František; Starý, Robert; Ronovský, Petr; Krechler, Jindřich
2005 - Czech
Kamerový vizualizační systém slouží k přesnému nastavení polohy snímací jehly proti zkoumanému polovodičovému vzorku upevněném na křížovém mikroposuvném stolku testeru. The CCD camera vizualization system is used for precision position setting of testing needle for topografical I/U measuring characteristic. Keywords: video equipment; closed circuit television; cameras Available at various institutes of the ASCR
Optický kamerový systém pro tester elektrických vlastností polovodičových vzorků

Kamerový vizualizační systém slouží k přesnému nastavení polohy snímací jehly proti zkoumanému polovodičovému vzorku upevněném na křížovém mikroposuvném stolku testeru....

Kostka, František; Starý, Robert; Ronovský, Petr; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/55/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence - rozšíření úkolu Programu rozvoje metrologie 2005
Čermák, Jan; Šojdr, Ludvík; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander
2005 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/55/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v roce 2005. The report brings a summary of the results obtained by the IREE at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard in realizing the M/55/05 project of The Metrology Program of the Czech Office for Standards, Metrology, and Testing in 2005. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/55/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence - rozšíření úkolu Programu rozvoje metrologie 2005

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/55/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Šojdr, Ludvík; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Modulační metody pro impulsní rádiové ultraširokopásmové systémy
Bezucha, Petr
2005 - Czech
Práce se zabývá ultraširokopásmovými signály a analyzuje možnosti jejich impulsního vytváření a jejich kódové a datové modulace. This essay deals with ultrawideband signals and analyses possibilities of their impulse generation and their code and data modulation. Keywords: wireless LAN; radar detection; spread spectrum communication Available at various institutes of the ASCR
Modulační metody pro impulsní rádiové ultraširokopásmové systémy

Práce se zabývá ultraširokopásmovými signály a analyzuje možnosti jejich impulsního vytváření a jejich kódové a datové modulace....

Bezucha, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases