Number of found documents: 126
Published from to

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/53/04: Zavedení CMC oboru TF do databáze BIPM KCDB Programu rozvoje metrologie 2004
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
2004 - Czech
Ve zprávě jsou shrnuty aktivity pracoviště Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ - přidružené laboratoře ČMI - které vyústily ve vypracování tabulky CMC ["Time and Frequency Calibration Services of NMI /CZ/"] a její předložení k implementaci do databáze BIPM. The report summarizes the activities of the Laboratory of the National Time and Frequency Standard- CMI Associated Laboratory provided in the field of "Time and Frequency Calibration Services" to elaborate the Czech CMC table and to submit in to the BIPM KCDB database. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/53/04: Zavedení CMC oboru TF do databáze BIPM KCDB Programu rozvoje metrologie 2004

Ve zprávě jsou shrnuty aktivity pracoviště Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ - přidružené laboratoře ČMI - které vyústily ve vypracování tabulky CMC ["Time and Frequency Calibration Services of ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Řídící systém regulátoru Eurotherm pro spektrální měření
Kostka, František; Krechler, Jindřich; Ronovský, Petr
2004 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje software pro automatické měření sekundární luminescence. Jsou popsány programy pro automatické měření i procedury pro řízení přístrojů zapojených do měřícího řetězce, zejména ovládání regulátoru teploty Eurotherm a přepínání výkonových stupňů vytápění. Software for measuring secondary luminiscation is described. Software can switch power grades of heating and can gain actual temperature from Eurotherm controller. Keywords: computer interfaces; spectrometers Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém regulátoru Eurotherm pro spektrální měření

Výzkumná zpráva popisuje software pro automatické měření sekundární luminescence. Jsou popsány programy pro automatické měření i procedury pro řízení přístrojů zapojených do měřícího řetězce, zejména ...

Kostka, František; Krechler, Jindřich; Ronovský, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Řídící systém spektrometru Oriel
Kostka, František; Krechler, Jindřich; Ronovský, Petr
2004 - Czech
Je popsán řídící systém spektrometru ORIEL. Řídící systém programově ovládá pohon interferenční mřížky spektrometru a tím provádí výběr vlnové délky průchozího světla. Analogová data z detektoru světla převádí do číslicové formy a ukládá na disk. The PC control unit for measurement of optical spectra through spectrometer Oriel is described. The analog data from optical detectors are converted to digital form and stored in HDD of PC machine. Keywords: computer interfaces; spectrometers Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém spektrometru Oriel

Je popsán řídící systém spektrometru ORIEL. Řídící systém programově ovládá pohon interferenční mřížky spektrometru a tím provádí výběr vlnové délky průchozího světla. Analogová data z detektoru ...

Kostka, František; Krechler, Jindřich; Ronovský, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/04: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2004
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
2004 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/04 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v 1. pololetí roku 2004. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics /IREE/ in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/04 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in the first half of 2004. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/04: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2004

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/04 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/04: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2004
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
2004 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/04 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v 1. pololetí roku 2004. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics /IREE/ in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/04 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in the first half of 2004. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/04: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2004

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/04 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/03: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2003
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2003 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/03 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2003. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/03 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in the first half of 2003. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/03: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2003

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/03 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice /III
Novotný, Jan; Zelinka, Jiří; Podvalová, Zdislava; Malina, Václav; Vávra, Vladimír; Franc, J.; Fronc, Václav; Fronc, Václav
2003 - Czech
Ve výzkumné zprávě je popsána technologie přípravy jednodoménových směsných monokrystalů síranu triglycinia a L-alaninu, legovaných komplexotvornými ionty platiny. Plnoploché monokrystaly byly pěstovány z nízkoteplotního roztoku metodou řízeného snižování teploty. Získané materiály byly testovány z hlediska morfologie, doménové struktury a základních ferroelektrických vlastností. Ze zhotovených monokrystalických výbrusů, orientovaných kolmo k ferroelektrické ose byly ve spolupráci s a.s. TESLA BLATNÁ připraveny čtvercové detektory záření a testovány jejich fyzikální a provozní vlastnosti. Zpráva dále obsahuje rozbor možností aplikace připravených detektorů v systémech pro detekci plynů, které mohou nalézt uplatnění v chemii, ekologii a v bezpečnostních vojenských aplikacích. The single crystals of TGS doped with Pt-ions and with L-alanine were grown as in ferroelectric phase as the full-shaped crystals. The growth rate along the axis c of the doped crystals is much higher than in an undoped one. Morphology, domain structure and hysteresis loops were investgated. The effect of the dopant on the growth velocity is explained on the basis of catalytic action of platinum complexes. The pyroelectric detectors were prepared from these materials and their parameters are presented. Keywords: infrared detectors; crystal growth; ferroelectric materials Available at various institutes of the ASCR
Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice /III

Ve výzkumné zprávě je popsána technologie přípravy jednodoménových směsných monokrystalů síranu triglycinia a L-alaninu, legovaných komplexotvornými ionty platiny. Plnoploché monokrystaly byly ...

Novotný, Jan; Zelinka, Jiří; Podvalová, Zdislava; Malina, Václav; Vávra, Vladimír; Franc, J.; Fronc, Václav; Fronc, Václav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Měření chromatické disperze optických vláken interferometrickou metodou
Dymák, Pavel; Peterka, Pavel
2003 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá určováním chromatické disperze jednovidových optických vláken interferometrickou metodou na pracovišti ÚRE AV ČR v Praze. Dokument prodrobně popisuje jednotlivé prvky měřící aparatury, postup jejich nastavování, metodiku měření, používání sestavených řídícícch programů i způsob zpracování získaných dat. Zpráva je doplněna řadou detailních návodů a praktických rad, získaných během mnoha provedených experimentů. Research report deals with measurement of chromatic dispersion of singlemode optical fibres using interferometric technique at IREE AS CR in Prague. The document describes in details all components of measurement setup, initial setting up and measurement procedure, using of assembled control programs and the measurement data processing too. Several tips and practical recommendations complete the report based on many performed experiments. Keywords: optical fibre dispersion; optical fibre amplifiers; Michelson interferometers Available at various institutes of the ASCR
Měření chromatické disperze optických vláken interferometrickou metodou

Výzkumná zpráva se zabývá určováním chromatické disperze jednovidových optických vláken interferometrickou metodou na pracovišti ÚRE AV ČR v Praze. Dokument prodrobně popisuje jednotlivé prvky měřící ...

Dymák, Pavel; Peterka, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Autofluorescence spectra of bronchial cancerous tumours
Votruba, J.; Javorský, Stanislav; Stádník, Bohumil
2003 - English
Autofluorescence spectra are significant markers of various cancerous tumours. They are produces by fluorophores which are naturally present in a human body. The main purpose of this report is to summarize the present-day data and, in such a way, to give the basis for further autofluorescence research of cancers. Keywords: fluorescence; photodynamic therapy; cancer Available at various institutes of the ASCR
Autofluorescence spectra of bronchial cancerous tumours

Autofluorescence spectra are significant markers of various cancerous tumours. They are produces by fluorophores which are naturally present in a human body. The main purpose of this report is to ...

Votruba, J.; Javorský, Stanislav; Stádník, Bohumil
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Photodynamic therapy. Instrumental optics
Votruba, J.; Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
2003 - English
Photodynamic therapy of cancerous tumorous of various human organs uses both coherent and noncoherent light sources for the treatment. However, noncoherent ones are prefered due to higher treatment efficiency, simpler and reliable operation and lower financial costs. Main purpose of this report is to give overview of basic optical methods and instruments used in the photodynamic therapy. Keywords: fluorescence; photodynamic therapy; cancer Available at various institutes of the ASCR
Photodynamic therapy. Instrumental optics

Photodynamic therapy of cancerous tumorous of various human organs uses both coherent and noncoherent light sources for the treatment. However, noncoherent ones are prefered due to higher treatment ...

Votruba, J.; Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases