Number of found documents: 274
Published from to

Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře
Koucká Knížová, Petra; Mošna, Zbyšek; Potužníková, Kateřina
2014 - Czech
Neutrální atmosféra je důležitým faktorem ovlivňujícím stav ionosféry. Analyzujeme vliv vln v oblasti period minuty (akustické vlny) až dny (planetární vlny). Neutral atmosphere affects strongly the ionosphere. We study influence of the neutral wave activity on the ionosphere in range of periods from minutes to days (acoustic waves to planetary waves). Keywords: acoustic waves; gravity waves; vertical coupling Available at various institutes of the ASCR
Akusticko-gravitační, přílivové a planetární vlny v ionosféře

Neutrální atmosféra je důležitým faktorem ovlivňujícím stav ionosféry. Analyzujeme vliv vln v oblasti period minuty (akustické vlny) až dny (planetární vlny)....

Koucká Knížová, Petra; Mošna, Zbyšek; Potužníková, Kateřina
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Změny profilů elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity
Boška, Josef; Mošna, Zbyšek
2014 - Czech
Keywords: geomagnetic storm; ionospheric storm; total electron content Available at various institutes of the ASCR
Změny profilů elektronové koncentrace a TEC v průběhu vysoké sluneční aktivity

Boška, Josef; Mošna, Zbyšek
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení vlivu NJZ EDU na klimatické charakteristiky oblasti
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu nových chladících věží elektrárny Dukovany na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou. The report contains an evaluation of the impact of new cooling towers of the power plant Dukovany on local temperature, humidity and shading by a visible plume. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlivu NJZ EDU na klimatické charakteristiky oblasti

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu nových chladících věží elektrárny Dukovany na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení vlivu NJZ JB na lokální klima oblasti
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu stávajících chladících věží a navrhované nové chladící věže elektrárny Jaslovské Bohunice na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou. The report contains an evaluation of the effect of the old cooling towers and the proposed new cooling tower of the power station Jaslovske Bohunice on local temperature, humidity and shading by visible plume. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlivu NJZ JB na lokální klima oblasti

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu stávajících chladících věží a navrhované nové chladící věže elektrárny Jaslovské Bohunice na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Studie vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje studii vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima a bude využita jako podklad pro aktualizaci vlivu záměru na životní prostředí. The report includes a study of the impact of the new energy block Domoradice on local climate and will be used as the basis for updating the impact of the project on the environment. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Studie vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima

Zpráva obsahuje studii vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima a bude využita jako podklad pro aktualizaci vlivu záměru na životní prostředí....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Vyhodnocení výroby energie velkou větrnou farmou na území Polska
Hanslian, David
2014 - Czech
Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy větrných podmínek na dlouhodobý normál. Finální výpočet energie byl proveden modelem WAsP. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. The expected energy production of proposed wind farm was calculated on the basis of local wind mast measurements. The study includes detailed analysis of measured wind data, correction of discovered inaccuracies and correction for long-term wind conditions (measure-correlate-predict analysis). The final calculation of wind energy production was performed by WAsP model. The uncertainty analysis was performed as well. Keywords: wind energy; wind resource assessmen; wind measurement; measure-correlate-predict; Poland; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení výroby energie velkou větrnou farmou na území Polska

Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – navazující série
Hanslian, David
2014 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává z 8 dílčích zpráv. Počet stran: 15, 17, 18, 15, 17, 17, 18, 16 + přílohy. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 8 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – navazující série

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Device for Measurement of Optical Visibility
Rejfek, L.; Brázda, V.; Fišer, Ondřej
2013 - English
This paper is about a proposed device for the optical visibility measurement. This device is usable for monitoring of the fog mightiness. The principle of device is based on comparison of attenuation on two optical links. The fog mightiness is determined by the using of the Beer-Lambert Law. The philosophy of electrical arrangement is also explained. Keywords: Beer-Lambert Law; Optical Links; Optical Visibility; Mightiness of the Fog; Absorbance; Transmittance Available at various institutes of the ASCR
Device for Measurement of Optical Visibility

This paper is about a proposed device for the optical visibility measurement. This device is usable for monitoring of the fog mightiness. The principle of device is based on comparison of ...

Rejfek, L.; Brázda, V.; Fišer, Ondřej
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Subseasonal temperature trends in Europe (1961-2000) and their links to atmospheric circulation
Cahynová, Monika; Pokorná, Lucie
2013 - English
We use daily maximum and minimum temperatures and the daily temperature range from 136 stations in Europe in the period 1961–2000 to precisely locate their seasonal and subseasonal trends within the year. Linear trends are calculated for moving “subseasons” of 10, 20, 30, 60, and 90 days, each shifted by one day. Over most of Europe, the observed warming is greatest in winter. In Iceland and the Mediterranean, a pronounced warming is only present in summer. Significant autumn cooling was found in Eastern and Southeastern Europe for both TX and TN. Other non-warming periods occur in Western and Central Europe in February, April, and late June. Trends of DTR are inconclusive. Changes in the frequency of atmospheric circulation types usually explain a substantial part of the observed climatic trends; however, the influence varies between regions, times of the year, subseason lengths, numbers of circulation types, and input variables for the classification of circulation types. Keywords: air temperature; daily temperature range; trend; atmospheric circulation; classification Available at various institutes of the ASCR
Subseasonal temperature trends in Europe (1961-2000) and their links to atmospheric circulation

We use daily maximum and minimum temperatures and the daily temperature range from 136 stations in Europe in the period 1961–2000 to precisely locate their seasonal and subseasonal trends within the ...

Cahynová, Monika; Pokorná, Lucie
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima
Bartůňková, Kristýna; Sokol, Zbyněk
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá vlivem nově vzniklé jezerní plochy na lokální klima. Je motivován napuštěním antropogenního jezera Most na místě bývalého lomu Ležáky v severních Čechách. Vlivy na mikroklima, způsobené změnami ve fyzicko-geografických charakteristikách lokality, jsou zkoumány pomocí idealizovaných výpočtů numerického modelu COSMO, jehož součástí je také model jezera FLake. Vstupní přízemní data jsou získána měřením na meteorologické observatoři Kopisty a na stanici na jezeře, která měří rovněž teplotu vody v 16 vertikálních profilech až do hloubky 20 m. Pro popis vertikálního profilu atmosféry jsou využity analýzy meteorologických polí z Evropského střediska pro střednědobou předpověď (ECMWF). Z prvních výsledků vyplývá, že velká jezera zřetelně ovlivňují přízemní teplotu vzduchu v zimních a především v letních měsících, kdy za určitých meteorologických situací způsobují ochlazení vzduchu při zemském povrchu o více než 2°C. Se zvyšující se vzdáleností od zemského povrchu pochopitelně vliv jezera klesá. V horizontální rovině je vliv na změnu teploty patrný do vzdálenosti cca 3 km. In this contribution the impact of new water area on local climate is studied. The area of interest is newly originated lake Most in northern Bohemia. The impacts on microclimate that are evoked by physic-geographical changes in the area are studied by the help of the NWP model COSMO. The part of this model is Lake Model FLake. Input data are measured at the meteorological observatory Kopisty and at the lake station that measures also the water temperature in 16 vertical levels to the depth of 20 m. First results show significant influence of lake existence on air temperature, especially in summer months (June, July and August). The maximum influence is 1.2°C cooling in the surface level of the atmosphere. With the rising distance from the surface the impact on air temperature is decreasing. Keywords: lake; microclimate; numerical modeling; COSMO Available at various institutes of the ASCR
Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima

Příspěvek se zabývá vlivem nově vzniklé jezerní plochy na lokální klima. Je motivován napuštěním antropogenního jezera Most na místě bývalého lomu Ležáky v severních Čechách. Vlivy na mikroklima, ...

Bartůňková, Kristýna; Sokol, Zbyněk
Ústav fyziky atmosféry, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases