Number of found documents: 1498

Matematika na pozadí geografických informačních systémů
Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Czech
V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Matematika na pozadí geografických informačních systémů

V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) ...

Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof
Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
English
Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink presence, which cause fall of surface temperatures of constructions under the dew point due to radiation, are risky factors not only from structural point of view, when load bearing capacity of construction in time is reduced, but also from the view point of bio corrosion. Specific hygrothermal microclimate, different from air parameters in the ice arena, is formatted close to the individual members of roof construction. Newly developed mathematical and physical model using CFD simulation is used for simulation of hygrothermal stress in chosen part of the ice arena roof construction, which substantially affects quality, utility properties and life time of timber roof components. Results are compared with experiments in specific ice rink. Dřevo je díky nízké hmotnosti a velmi dobrým mechanickým vlastnostem jedním z nejčastěji využívaných materiálů na vytvoření zastřešení zimních stadionů. Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vnitřního vzduchu a přítomnost ledové plochy, snižující vzájemným sáláním povrchové teploty konstrukcí i pod teplotu rosného bodu, jsou rizikovým faktorem nejen z pohledu snížení únosnosti konstrukce v čase, ale také z hlediska biokoroze. V blízkosti jednotlivých prvků střešní konstrukce se vytváří specifické tepelně-vlhkostní mikroklima odlišné od parametrů vzduchu v hale. Nově vyvinutým matematicko-fyzikálním modelem a využitím CFD simulace bylo simulováno tepelně-vlhkostní namáhání částí dřevěné střešní konstrukce zimního stadionu, které nezanedbatelně ovlivňuje kvalitu, užitné vlastnosti a životnost dřevěných prvků střechy. Výsledky byly srovnány s experimenty na konkrétním zimním stadionu. Available in a digital repository NRGL
Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof

Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink ...

Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně

Plasmide DNA Isolation from Bacteria and Transfection to HEK293 Cell Line
Karmazínová, K.
Czech
Isolation DNA is a one of the basic methods in molecular biology. There are several methods of DNA amplification and isolation. In this paper phenol-chloroform extraction of three plasmid types is used: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Seven plasmids were isolated in total. These plasmids are then validated using gel electrophoresis. Successfully isolated plasmids are then transfected to HEK293 and taken on confocal microscope 24 hours after transfection. Keywords: DNA isolation; competent cells; HEK293; transfection Available in a digital repository NRGL
Plasmide DNA Isolation from Bacteria and Transfection to HEK293 Cell Line

Isolation DNA is a one of the basic methods in molecular biology. There are several methods of DNA amplification and isolation. In this paper phenol-chloroform extraction of three plasmid types is ...

Karmazínová, K.
Vysoké učení technické v Brně

Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications
Gaja, T.
Czech
The work deals with antenna array for application in BAN. The main attention is focused on the shaping of radiation pattern. The paper describes the principles of the designing antenna arrays with desired radiation patterns. Based on these principles the script was created in environment MATLAB which effectively analyses features of each desired antenna array. The next section of this work is focused on design of broadband Vivaldi antenna array in frequency band 4.6 – 6.6 GHz. Designed antenna array was verified in simulator of electromagnetic field CST. The antenna array was also analyzed in proximity of human tissue. Keywords: antenna array; radiation pattern; routing; suppression of lobes; electromagnetic field; BAN application; vector of excitation; simulation Available in a digital repository NRGL
Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications

The work deals with antenna array for application in BAN. The main attention is focused on the shaping of radiation pattern. The paper describes the principles of the designing antenna arrays with ...

Gaja, T.
Vysoké učení technické v Brně

Plan of Grid Connection for Small Hydroelectric Power Plant
Miškovský, J.
Slovak
The subject of this work is a plan of grid connection for small hydroelectric power plant. The introduction briefly describes the hydroelectric power plant and location of the country. The main aim of this work is project of medium-voltage substation and cable connection transformer with medium-voltage substation. Keywords: small hydro power plant; medium-voltage substation; cable connection Available in a digital repository NRGL
Plan of Grid Connection for Small Hydroelectric Power Plant

The subject of this work is a plan of grid connection for small hydroelectric power plant. The introduction briefly describes the hydroelectric power plant and location of the country. The main aim of ...

Miškovský, J.
Vysoké učení technické v Brně

Units Connecting to the PON
Kočí, L.
Czech
Transmission Convergence Layer represents the principal part of the standard for 10Gbit/s networks (XG-PON). There are seven conditions under which the ONUs pass through when activated. The first five conditions focus on implementing data communication. The simulation demonstrates that as the number of simultaneous connections to an ONU increase, the longer the wait time for each additional connection becomes. The speed up of the connecting ONUs has been proven. Keywords: XG-PON; Transmission Convergence Layer; Optical Network Unit; Optical Line Terminal; Activation Process Available in a digital repository NRGL
Units Connecting to the PON

Transmission Convergence Layer represents the principal part of the standard for 10Gbit/s networks (XG-PON). There are seven conditions under which the ONUs pass through when activated. The first five ...

Kočí, L.
Vysoké učení technické v Brně

Acoustical detection of gunshots in the open
Hrabina, M.,
Slovak
This paper descibes development of reliable gunshot detection system without need of localization, with emphasis on low power consumption for use in counter-poacher devices primarily protecting elephants in Africa. Intended system will work as a binary detector of gunfire without further classification of used fire-am. Dominance of right gunshot detection over false alarm is crucial. Recognition systém is based on LPC coefficients, correlation against template and comparison of spectal energy in sub-bands. Keywords: gunshot recognition; signal processing; linea predictive coding Available in a digital repository NRGL
Acoustical detection of gunshots in the open

This paper descibes development of reliable gunshot detection system without need of localization, with emphasis on low power consumption for use in counter-poacher devices primarily protecting ...

Hrabina, M.,
Vysoké učení technické v Brně

Segmentation of Ultrasound Images Based on Active Contours for Image Registration
Hesko, B.
Slovak
This paper describes the implementation of the segmentation method applied on ultrasound images, which is based on active contour models. The physical meaning of these models is represented by energy minimalisation of initially defined curve. Energy could be written as a weighted sum of internal and external energy. Internal energy is strictly dependent on the properties of the curve and external energy si represented by a feature extracted from the image. First and second derivative of the curve is used to calculate internal energy and Laplacian of the image as a feature to calculate external energy. Total energy is minimised by iteratively moving points of the curve. Achieved results and persistent problems are evaluated, suggesting the way the future work should lead. Keywords: ultrasound; segmentation; active contour models; ultrasound images Available in a digital repository NRGL
Segmentation of Ultrasound Images Based on Active Contours for Image Registration

This paper describes the implementation of the segmentation method applied on ultrasound images, which is based on active contour models. The physical meaning of these models is represented by energy ...

Hesko, B.
Vysoké učení technické v Brně

Dynamic Drawing Analysis
Liberdová, I.
Czech
This article is focused on the dynamic drawing analysis. It deals with temporal segmentation methods for hand-drawn pictures. The automatic vectorization of segmentation results is considered as well. Dynamic drawing analysis may significantly improves tracing drawing test utilization in the clinical physiology trials. Keywords: dynamic drawing analysis; tracing drawing tests; temporal segmentation of drawings; curve fitting Available in a digital repository NRGL
Dynamic Drawing Analysis

This article is focused on the dynamic drawing analysis. It deals with temporal segmentation methods for hand-drawn pictures. The automatic vectorization of segmentation results is considered as well. ...

Liberdová, I.
Vysoké učení technické v Brně

Mobile System for Monitoring Sports Activity
Maleňák, F.
Czech
The aim of this thesis is to present possible technical solution for monitoring sports activity. Electric signals of heart are transmitted into an open-source Arduino platform and results are presented to the user in a clear and structured way through a mobile application. The suggested system shows the possibilities of using available SW and HW technologies and their implementation in the design of an integrated tool for monitoring sports activity. System also shows the user’s respiratory rate. Keywords: Arduino; Respiratory rate; ECG; iPhone; mHealth; POLAR; Heart Rate Available in a digital repository NRGL
Mobile System for Monitoring Sports Activity

The aim of this thesis is to present possible technical solution for monitoring sports activity. Electric signals of heart are transmitted into an open-source Arduino platform and results are ...

Maleňák, F.
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases