Number of found documents: 197
Published from to

Hermeneutika hebrejské Bible
Čapek, Filip; Prudký, Martin
2005 - Czech
Keywords: biblická hermeneutika; Starý zákon; starozákonní kánon; dizertační práce Available in a digital repository NRGL
Hermeneutika hebrejské Bible

Čapek, Filip; Prudký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Finanční a právní aspekty organizačních složek státu
Boháč, Radim,
2005 - Czech
Keywords: finanční právo; správní právo; srovnávací právní věda Available in a digital repository NRGL
Finanční a právní aspekty organizačních složek státu

Boháč, Radim,
Univerzita Karlova, 2005

Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení
Bidlová, Eva,; Gillernová, Ilona
2005 - Czech
Keywords: sociální dovednosti; pedagogická psychologie; Vzdělávání učitelů Available in a digital repository NRGL
Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení

Bidlová, Eva,; Gillernová, Ilona
Univerzita Karlova, 2005

Zjevení v keři
Vymětal, Mikuláš,; Prudký, Martin
2005 - Czech
Keywords: literární kritika (biblistika); Exodus (Ex); midráše; studie; dizertační práce Available in a digital repository NRGL
Zjevení v keři

Vymětal, Mikuláš,; Prudký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Právnické osoby veřejného práva
Beran, Karel,
2005 - Czech
Keywords: Postavení; církev; správní právo; teorie práva Available in a digital repository NRGL
Právnické osoby veřejného práva

Beran, Karel,
Univerzita Karlova, 2005

Státní podpora vývozního úvěrového pojištění
Barči, Tomáš; Půlpán, Karel
2004 - Czech
Keywords: Export; Financování; Obchod; Podpora státní; Pojištění; Práce disertační; Rizika pojistná; Riziko úvěrové; Úvěry Available in a digital repository NRGL
Státní podpora vývozního úvěrového pojištění

Barči, Tomáš; Půlpán, Karel
Univerzita Karlova, 2004

Role očekávání v měnové politice
Filáček, Jan; Vošvrda, Miloslav S.
2004 - Czech
V první části práce ukazuji, že z hlediska rozhodování agentů je nejdůležitější veličinou budoucí pohyb cenové hladiny. Pouze ze znalostí budoucí inflace lze odvodit současnou hodnotu očekávaných budoucích příjmů a optimální mezičasovou substituci ve spotřebě. Dále argumentuji, že optimálním režimem k ovlivnění inflačních očekávání je explicitní a závazné cílování inflace, která agentům poskytuje částečnou záruku stabilního vývoje cenové hladiny. Navíc je s tímto režimem spojena transparence měnové politiky, která rozšiřuje informovanost agentů i o budoucím vývoji ostatních veličin. Ve druhé části je na základě deterministických a stochastických simulací modelu ekonomiky v režimu explicitního cílování inflace se závazným pravidlem zkoumáno chování ekonomiky v případě odlišných způsobů tvorby očekávání -- naivních, racionálních, smíšených očekávání a adaptivního učení -- v reakci na poptávkové, nabídkové a kurzové šoky. Ukazuje se, že ekonomika je nejméně rozkolísaná v případě racionálních očekávání, stejně tak je v tomto případě minimalizována u ztrátová funkce centrální banky. Závěrem třetí části je, že skutečná, empiricky pozorovaná inflační očekávání na vzorku vybraných zemí, jsou značně vzdálena racionálním očekáváním. Skutečná inflační očekávání jsou výrazně perzistentní a pouze částečně vpředhledící. Očekávání se dále v jednotlivých zemích odlišují tím, jakou váhu kladou na inflační cíl centrální banky. Ve všech těchto zemích tak existuje značný prostor pro zvýšení vpředhledícnosti inflačních očekávání, které by ve svých důsledcích vedlo ke snížení citlivosti ekonomiky na vnější šoky a ke zvýšení efektivnosti výkonu měnové politiky. This paper focuses on the role of expectations in the conduct of monetary policy. In the first part I identify the expectation of inflation as a main economic variable determining the agents` behavior. For each agent, the estimate of future inflation development is necessary to evaluate the present value of her expected future incomes and optimal intertemporal substitution in her consumption. In this chapter, I further argue that an optimal monetary policy framework for affecting private agents` inflation expectations s explicit and rule/based inflation targeting. Inflation targeting monetary policy framework provides partial warranty of stable inflation development. Moreover, this framework is accompanied with higher monetary policy transparency, which results in better know-how of private agents on the future development of inflation and other key variables of the economy. The second chapter describes the behavior of a small open economy operating in an inflation targeting regime under different assumptions about private agents` expectations: naive, rational and mixed expectations and adaptive learning. I do so by applying deterministic and stochastic shocks of three different types: demand, supply and exchange rate shocks. The conclusion of the chapter is that rational expectations lead to the least volatile development of the economy and, at the same time, they minimize the central bank's loss function. In the third chapter I provide the empirical analysis of empirically observed inflation expectations in the Czech Republic, New Zealand, Sweden and the United Kingdom. The major finding drawn from this sample is that empirically observed inflation expectations are far from being rational. Instead, they are strongly persistent and only partially forward/looking. I also find that the extent of forward-lookingness, approximated by the belief in inflation target fulfillment, is country-specific. Keywords: Politika měnová; Práce disertační Available in a digital repository NRGL
Role očekávání v měnové politice

V první části práce ukazuji, že z hlediska rozhodování agentů je nejdůležitější veličinou budoucí pohyb cenové hladiny. Pouze ze znalostí budoucí inflace lze odvodit současnou hodnotu očekávaných ...

Filáček, Jan; Vošvrda, Miloslav S.
Univerzita Karlova, 2004

Výpoveď pracovního poměru z organizačních důvodů
Štefko, Martin
2004 - Czech
Keywords: pracovní právo Available in a digital repository NRGL
Výpoveď pracovního poměru z organizačních důvodů

Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2004

Vzdělání, pracovní dráha a sňatkové chování v České republice
Hamplová, Dana,; Alan, Josef
2004 - Czech
Keywords: demografický vývoj; rozvoj kariéry; Manželství; nesezdané soužití; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Vzdělání, pracovní dráha a sňatkové chování v České republice

Hamplová, Dana,; Alan, Josef
Univerzita Karlova, 2004

Otevírání uzavřených fondů
Fajtová, Jana; Mejstřík, Michal
2004 - Czech
V práci je obsažena empirická analýza klíčových ukazatelů českých uzavřených fondů během procesu jejich otevírání. Pro otestování hypotéz byly použity týdenní údaje 28 uzavřených fondů pro období od dubna 1995 do dubna 2003. Hlavním cílem práce je obohatit již existující závěry týkající se problematiky otevírání uzavřených fondů a tím zároveň přispět k objasnění některých základních otázek obestírajících existenci diskontu uzavřených fondů. Zásadní přínos práce by měl spočívat v rozšíření nepočetné skupiny studií zabývajících se `záhadným` chováním uzavřených fondů v případě nevyzrálého kapitálového trhu. This thesis analyses key indicators of Czech closed-end funds during their open-ending process. The hypotheses have been tested using weekly data for 28 closed-end funds from April 1995 to April 2003. The main aim of the thesis is to enrich existing findings of the open-ending of closed-end funds and thus contribute to the explanation for basic questions concerning the existence of the closed-end funds discount. The essential merit of this thesis lies in extension of tiny group of studies, which deal with closed-end funds puzzle in case of emerging capital market. Keywords: Analýzy ekonomické; Česká republika; finance; Fondy; Práce disertační; Trh kapitálový Available in a digital repository NRGL
Otevírání uzavřených fondů

V práci je obsažena empirická analýza klíčových ukazatelů českých uzavřených fondů během procesu jejich otevírání. Pro otestování hypotéz byly použity týdenní údaje 28 uzavřených fondů pro období od ...

Fajtová, Jana; Mejstřík, Michal
Univerzita Karlova, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases