Počet nalezených dokumentů: 409
Publikováno od do

Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě
Saic, Martin; Marlinová, Olga
2005 - český
Klíčová slova: Emoce; Psychoterapie; Pacienti; Psychoterapeuti; Vlivy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě

Saic, Martin; Marlinová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Problematika biologického a právního rodičovství
Frinta, Ondřej
2005 - český
Klíčová slova: občanské právo; rodinné právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika biologického a právního rodičovství

Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Profese řídícího letového provozu a její specifika
Walter, Michal,; Štikar, Jiří
2005 - český
K napsání této práce mě přivedla skutečnost, že od roku 2001 pracuji ve funkci podnikového psychologa Řízení letového provozu ČR, s.p. Jak je patrné z názvu podniku, k hlavním úkolům patří zajistit bezpečný a plynulý letový provoz nad územím České republiky. K tomuto účelu zaměstnává podnik řídící letového provozu (řlp), kteřílé jsou vycvičeni/y k tomu, aby tyto úkoly zvládli/y. V náplni práce podnikového psychologa je mj. výběr budoucích řídících letového provozu do kurzů, ve kterých lze získat licenci pro řízení letového provozu. Dále pak patří k mým povinnostem vzdělávání v oblasti působení lidského činitele v řízení letového provozu a psychologické poradenství pro zaměstnance. V rámci mezinárodní spolupráce jsem členem pracovních skupin, které jsou koordinovány organizací EUROCONTROL. Tato organizace sdružuje 35 evropských států a jejím cílem je bezpečný provoz nad územím členských států. Tyto pracovní skupiny jsou zaměřeny na zvládání stresu (CISM - Critical Incident Stress Management) a výběr řídících letového provozu (FEAST - First European Air traffic controller Selection Test). Problematika stresu spojeného s výkonem profese mě zaujala asi před pěti lety, kdy jsem vytvořil antistresový program, který jsem prezentoval v rámci vzdělávání dospělých v různých podnicích a institucích. Po nástupu do ŘLP jsem své znalosti ještě prohloubil a rozšířil. V rámci plnění pracovních úkolů jsem měl možnost seznámit se s metodikou EUROCONTROL, která nabízí řešení problematiky zvládání stresu v souvislosti s kritickými událostmi (CISM). Jedná se o metodiku, která je mezinárodně uznávaná a ověřená praxí nejen v oblasti řízení letového provozu, ale i v jiných zátěžových profesích (hasiči, policisté, záchranáři). Klíčová slova: letecká doprava; vedoucí pracovníci; Psychologie práce; Stres; empirické výzkumy; stres (psychologie) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profese řídícího letového provozu a její specifika

K napsání této práce mě přivedla skutečnost, že od roku 2001 pracuji ve funkci podnikového psychologa Řízení letového provozu ČR, s.p. Jak je patrné z názvu podniku, k hlavním úkolům patří zajistit ...

Walter, Michal,; Štikar, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Depresivní porucha u epileptických pacientů
Černohorská, Anna; Šípek, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: Deprese; Epilepsie; psychologické aspekty; sociální aspekty; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Depresivní porucha u epileptických pacientů

Černohorská, Anna; Šípek, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Měření kvality života u lidí s diagnózou schizofrenie
Křížková, Jana; Hrachovinová, Tamara
2005 - český
Klíčová slova: Kvalita života; Psychologie osobnosti; Schizofrenie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měření kvality života u lidí s diagnózou schizofrenie

Křížková, Jana; Hrachovinová, Tamara
Univerzita Karlova, 2005

Depresivní porucha u epileptických pacientů
Černohorská, Anna; Šípek, Jiří,
2005 - český
Klíčová slova: Deprese; Epilepsie; psychologické aspekty; sociální aspekty; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Depresivní porucha u epileptických pacientů

Černohorská, Anna; Šípek, Jiří,
Univerzita Karlova, 2005

Profese řídícího letového provozu a její specifika
Walter, Michal,; Štikar, Jiří,
2005 - český
Klíčová slova: letecká doprava; vedoucí pracovníci; Psychologie práce; Stres; empirické výzkumy; stres (psychologie) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profese řídícího letového provozu a její specifika

Walter, Michal,; Štikar, Jiří,
Univerzita Karlova, 2005

Psychologické aspekty vnímání vztahu k domovu v českém exilu
Alföldy, Šárka; Marlinová, Olga
2005 - český
Klíčová slova: Domov (fenomén); česká emigrace; český exil; psychologické aspekty; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Psychologické aspekty vnímání vztahu k domovu v českém exilu

Alföldy, Šárka; Marlinová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Pohádka a její využití v herních aktivitách
Bílková, Jana,
2005 - český
Klíčová slova: Hry; projektivní metody; Pohádky; psychologické aspekty; psychoterapeutické aspekty; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pohádka a její využití v herních aktivitách

Bílková, Jana,
Univerzita Karlova, 2005

Mobbing a pracovní prostředí
Kmoníčková, Jana
2005 - český
Klíčová slova: Kazuistiky (lékařství, psychologie); Mobbing; kultura organizace; prostředí pracovní; pracovní výkon; Psychologie práce; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mobbing a pracovní prostředí

Kmoníčková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze