Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Rozhodování v počáteční fázi architektonického projektu
Moučka, Jan; Starý, Oldřich; Štursa, Jiří; Zich, Otakar
1969 - český
Předmětem aspirantské práce byla racionalizace rozhodování v počáteční fázi projektování budov a úprav prostředí, tj. od většinou vágního zadání až po návrh disposice budov. Jako metodu racionálního rozhodování problémů zvolil aspirant formální logiku, teorii grafů, využití počítačů. Obsahem disertace jsou i obecně srozumitelné pasáže, s ohledem na obsah vysokoškolské výuky architektů. Hlavními výsledky aspirantury je pojmové zpřesnění, model a metoda řešení problémů slučitelnosti činností ve společném prostředí (místnostech), uspořádání a propojení místností v jednopodlažních budovách (disposiční řešení). Aspirantura probíhala při zaměstnání ve výzkumu výstavby, její výsledky byly podkladem pro úkoly, které aplikovanému výzkumu byly zadávány. Přílohou je grafický výstup výpočtu optimální rozsáhlé disposice z r. 1967, pomocí programu "Rovinný rozvrh", jehož autorem byl Jan Moučka za spolupráce matematiků- programátorů. Školícím místem bylo ČVUT, Fakulta architektury. Školiteli byli prof.ing.arch. Oldřich Starý a univ.prof. Otakar Zich DrSc, vedoucí katedry logiky University Karlovy. Oponentem byl prof.Jiří Štursa. Klíčová slova: architecture; project planning; architektonické návrhy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozhodování v počáteční fázi architektonického projektu

Předmětem aspirantské práce byla racionalizace rozhodování v počáteční fázi projektování budov a úprav prostředí, tj. od většinou vágního zadání až po návrh disposice budov. Jako metodu racionálního ...

Moučka, Jan; Starý, Oldřich; Štursa, Jiří; Zich, Otakar
Ing. arch. Jan Moučka, 1969

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze