Number of found documents: 9
Published from to

X. Česko-Slovenská konference POLYMERY 2018. Sborník abstraktů
Chytil, Petr
2018 - Czech
Sborník abstraktů obsahuje souhrn všech příspěvků prezentovaných na 10. Česko-Slovenské konferenci Polymery 2018, která byla organizována Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Třešti, ve dnech 2.-5. října 2018. Na konferenci bylo předneseno 31 přednášek a prezentováno 19 posterů. The book of abstracts contains summaries of all contributions to the 10th Czech-Slovak Conference POLYMERS 2018, organized by the Institute of Macromolecular Chemistry of the CAS in Třešť, October 2-5, 2018. There were 31 lectures and 19 posters presented at the conference. Keywords: macromolecular chemistry; polymer materials; polymer characterization Available at various institutes of the ASCR
X. Česko-Slovenská konference POLYMERY 2018. Sborník abstraktů

Sborník abstraktů obsahuje souhrn všech příspěvků prezentovaných na 10. Česko-Slovenské konferenci Polymery 2018, která byla organizována Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Třešti, ve dnech 2.-5. ...

Chytil, Petr
Ústav makromolekulární chemie, 2018

Booklet. Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods /11.
Brus, Jiří
2017 - Czech
11th Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods s podtitulem „Proč jsou strukturní informace důležité pro průmyslové aplikace”. 11th Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods with the subtitle „Why structural information are important for industrial applications”. Keywords: solid-state NMR; computational methods; structure Available at various institutes of the ASCR
Booklet. Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods /11.

11th Workshop on Solid-State NMR & Computational Methods s podtitulem „Proč jsou strukturní informace důležité pro průmyslové aplikace”....

Brus, Jiří
Ústav makromolekulární chemie, 2017

VIII. česko-slovenská konference POLYMERY 2014. Programová brožura
Kovářová, Jana
2014 - Czech
Programová brožura obsahuje souhrn všech příspěvků prezentovaných na 8. česko- slovenské konferenci Polymery 2014, která byla organizována Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Třešti, ve dnech 6. - 9. října 2014. Na konferenci bylo předneseno 33 přednášek a prezentováno 12 posterů. The book of abstracts contains summaries of all contributions to the 8th Czech and Slovak Conference POLYMERS 2014, organized by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR in Třešť, October 6-9, 2014. There were 33 lectures and 12 posters presented at the konference. Keywords: polymers; polymeric materials; international conference Available at various institutes of the ASCR
VIII. česko-slovenská konference POLYMERY 2014. Programová brožura

Programová brožura obsahuje souhrn všech příspěvků prezentovaných na 8. česko- slovenské konferenci Polymery 2014, která byla organizována Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Třešti, ve dnech 6. - ...

Kovářová, Jana
Ústav makromolekulární chemie, 2014

5. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, postery.)
Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
2011 - Czech
Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, postery z 5. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. Conference proceedings containing the program, abstracts, posters from the 5th Workshop on Solid-State NMR and Computational Methods. Keywords: NMR crystallography; solid state NMR spectroscopy; powder X ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
5. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, postery.)

Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, postery z 5. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod....

Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
Ústav makromolekulární chemie, 2011

Programová brožura konference
Kovářová, Jana
2010 - Czech
Cílem pravidelných bilaterálních setkávání českých a slovenských vědců v oboru makromolekulární chemie a fyziky, je prohloubení vzájemné informovanosti o aktuálních výzkumných projektech a výsledcích nejen akademického charakteru, ale i z oblasti cíleného a aplikovaného výzkumu. The aim of the regular bilateral meetings of Czech and Slovak researchers in the field of macromolecular chemistry and physics is deepening of mutual awareness about current research projects and results not only of the academic character but also from the targeted and applied research. Keywords: international conference; polymers Available at various institutes of the ASCR
Programová brožura konference

Cílem pravidelných bilaterálních setkávání českých a slovenských vědců v oboru makromolekulární chemie a fyziky, je prohloubení vzájemné informovanosti o aktuálních výzkumných projektech a výsledcích ...

Kovářová, Jana
Ústav makromolekulární chemie, 2010

4. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, témata k diskuzi.)
Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
2010 - Czech
Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, témata k diskuzi ze 4. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. Conference proceedings containing the program, abstracts, topics for discussion from the 4th Workshop on Solid-State NMR and Computational Methods. Keywords: NMR crystallography; solid state NMR spectroscopy; powder X ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
4. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, abstrakta, témata k diskuzi.)

Konferenční sborník obsahující program, abstrakta, témata k diskuzi ze 4. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod....

Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
Ústav makromolekulární chemie, 2010

3. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, obsahy přednášek a náměty k diskuzím.)
Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
2008 - Czech
Konferenční sborník obsahující program, obsahy přednášek a náměty k diskuzím z 3. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. Conference proceedings containing the program, content of lectures and topics for discussion from the 3rd Workshop on Solid-State NMR and Computational Methods. Keywords: NMR crystallography; solid state NMR spectroscopy; powder X ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
3. workshop NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod. (Program, obsahy přednášek a náměty k diskuzím.)

Konferenční sborník obsahující program, obsahy přednášek a náměty k diskuzím z 3. workshopu NMR pevného stavu a souvisejících výpočtových metod....

Brus, Jiří; Kratochvíl, B.
Ústav makromolekulární chemie, 2008

Programová brožura
Kovářová, Jana
2006 - Czech
Sborník přednášek 4. Česko - Slovenské konference Polymery 2006. Proceedings of the 4th Czech - Slovak Conference Polymery 2006. Keywords: Czech and Slovak conference; polymers Available at various institutes of the ASCR
Programová brožura

Sborník přednášek 4. Česko - Slovenské konference Polymery 2006.


Proceedings of the 4th Czech - Slovak Conference Polymery 2006.

Kovářová, Jana
Ústav makromolekulární chemie, 2006

Polymery 2002
Ulbrich, Karel
2002 - Czech
Abstrakta přednášek a posterů. Abstracts of lectures and posters. Keywords: polymers Available at various institutes of the ASCR
Polymery 2002

Abstrakta přednášek a posterů.


Abstracts of lectures and posters.

Ulbrich, Karel
Ústav makromolekulární chemie, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases