Number of found documents: 6
Published from to

Mikroskopie 2008
Hozák, Pavel
2008 - Czech
Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z oblasti biomedicínské, tak z oblasti fyziky a materiálových věd. Konference se koná v lyžařském sportovním areálu v srdci českomoravské vysočiny a je zakončena opulentním rautem s ochutnávkou vín. Two-day conference responding to novel trends in light and electron microscopy and their impact on researchers in the Czech Republic and Slovakia. Contributions were presented in biomedical as well as physics and material science fields. The Conference was held in a sports area in the heart of the Czech-Moravian Heights and was closed by an opulent rout with wine degustation. Keywords: light microscopy; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopie 2008

Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z ...

Hozák, Pavel
Ústav molekulární genetiky, 2008

Imunita v oku jako modelu imunologicky privilegovaného místa
Zajícová, Alena; Pindjáková, Jana; Plšková, J.; Krulová, Magdalena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
2003 - Czech
Výsledky ukazují na významnou roli CD4+ T buněk, makrofágů a makrofágy produkovaného NO v procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovek. The results show the significant role of CD4+ T cells, macrophages and NO produced by macophages during the rejection of the corneal allo- and xenografts. Keywords: cornea, rejection, cytokines; oko; cytokiny Available at various institutes of the ASCR
Imunita v oku jako modelu imunologicky privilegovaného místa

Výsledky ukazují na významnou roli CD4+ T buněk, makrofágů a makrofágy produkovaného NO v procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovek....

Zajícová, Alena; Pindjáková, Jana; Plšková, J.; Krulová, Magdalena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2003

Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek
Šmejkalová, Barbora; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel
2002 - Czech
Keywords: mitotic spindle; centrosome; monoclonal antibody Available at various institutes of the ASCR
Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek

Šmejkalová, Barbora; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel
Ústav molekulární genetiky, 2002

Využití RT-PCR pro detekci exprese genů pro cytokiny a inducibilní syntázyoxidu dusnatého v transplantátech rohovky
Rychnavská, Z.; Sedláková, K.; Plšková, Jarmila; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
2002 - Czech
Exprese genů pro cytokiny a další imunoregulační molekuly byla detekována vxenotransplantátech rohovky pomocí RT-PCR. Expression of the genes for cytokines and other immunoregulatory molecules inrejected cornea xenografts was detected by means of RT-PCR. Keywords: nitric oxide; cytokines Available at various institutes of the ASCR
Využití RT-PCR pro detekci exprese genů pro cytokiny a inducibilní syntázyoxidu dusnatého v transplantátech rohovky

Exprese genů pro cytokiny a další imunoregulační molekuly byla detekována vxenotransplantátech rohovky pomocí RT-PCR....

Rychnavská, Z.; Sedláková, K.; Plšková, Jarmila; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2002

Současná genomika
Pačes, Václav
2001 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Současná genomika

Pačes, Václav
Ústav molekulární genetiky, 2001

Etické aspekty genomiky
Pačes, Václav
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Etické aspekty genomiky

Pačes, Václav
Ústav molekulární genetiky, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases