Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19
Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
2022 - český
Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních aktů, zejména těch, které se vztahují k projektu Evropské zdravotní unie. Na základě této analýzy jsou doporučovány i další kroky, které by byly vhodné s ohledem na zkušenosti z pandemie Covid-19, a to zejména v oblasti dělby pravomocí mezi EU a členskými státy, v oblasti včasného varování a reakce, v oblasti budování strategické autonomie, pohybu osob na vnitřních i vnějších hranicích EU a pohybu zboží. The present report, the principal output of the TAČR project No TL04000052, critically analyses the possibilities for an EU response to contagious diseases, as they stem from existing EU law and, also, from the new legislative drafts, in particular those related to the European Health Union project. On the grounds of this analysis, further steps are recommended that would be appropriate in the light of the experience of the Covid-19 pandemic, in particular in the area of the division of competences between the EU and the Member States, in the area of early warning and response, in the area of building strategic autonomy, in the area of movement of people at the EU's internal and external borders and in the area of movement of goods. Klíčová slova: contagious diseases; Covid-19; EU; law; powers; strategic autonomy; early warning and response; free movement of persons; free movement of goods Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19

Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních ...

Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
Ústav státu a práva, 2022

Právní pojmy a konstrukce
Cvrček, František; Novák, František
1995 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Právní pojmy a konstrukce

Cvrček, František; Novák, František
Ústav státu a práva, 1995

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze