Number of found documents: 4
Published from to

Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000: (konec 19., počátek 20. století)
Semotanová, Eva; Havelková, Marcela
2011 - Czech
Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary landscape. Témata: co je průmyslová krajina, jak se měnila od poloviny do konce 20. století a jakou stopu zanechaly tyto procesy v krajině dnešní. Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; průmysl; geografie průmyslu Available in a digital repository NRGL
Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000: (konec 19., počátek 20. století)

Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary ...

Semotanová, Eva; Havelková, Marcela
Historický ústav, 2011

Libeň - proměny průmyslové čtvrti
Horčáková, Václava
2011 - Czech
Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary landscape. Témata: co je průmyslová krajina, jak se měnila od poloviny do konce 20. století a jakou stopu zanechaly tyto procesy v krajině dnešní. Keywords: Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; průmyslové obvody; průmyslové stavby Available in a digital repository NRGL
Libeň - proměny průmyslové čtvrti

Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary ...

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2011

Pražská čtvrť Holešovice
Semotanová, Eva
2010 - Czech
Keywords: Praha-Holešovice; historie; geografie; Prague-Holešovice; history; geography; historie; městské obvody Available in a digital repository NRGL
Pražská čtvrť Holešovice

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

K problematice regionů – časoprostorových průsečíků.
Semotanová, Eva
2008 - Czech
The author focused on the approach of a historian – historical geographer to the concept and structuring of the topic, research border changes and the size of regions, description of regions on maps and creation of region´s names. Autorka se zabývá postupem historika - historického geografa ke konceptu a strukturování problému, výzkumem hranic a velikostí regionů, popisem regionů na mapách a tvořením názvů regionů. Keywords: regions; history; geography; regiony; historie; geografie; historie; regionální geografie; regionální historie Available in a digital repository NRGL
K problematice regionů – časoprostorových průsečíků.

The author focused on the approach of a historian – historical geographer to the concept and structuring of the topic, research border changes and the size of regions, description of regions on maps ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases