Number of found documents: 3
Published from to

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví
Chodějovská, Eva
2011 - Czech
Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie Available in a digital repository NRGL
Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2011

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví: program konference
Chodějovská, Eva
2011 - Czech
Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; kulturní krajiny; průmysl; tvorba krajiny Available in a digital repository NRGL
Průmyslová krajina jako kulturní dědictví: program konference

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2011

Regiony - časoprostorové průsečíky?
Semotanová, Eva
2008 - Czech
Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, transdisciplinární problematiku, k níž se vyjadřují historikové, geografové, etnologové, sociologové, demografové a mnozí další odborníci. Kritéria a možné přístupy k charakteristice a pojetí regionů svědčí o mnohovrstevnaté tematice, dotýkající se současné Evropy (a škály jejích regionů včetně Euroregionů) i historických evropských zemí a států. Cílem konference bylo ilustrovat šíři tématu, naznačit obecné i speciální otázky a teoretické úvahy propojit s regionálními sondami.Vědomí historické příslušnosti k vlastnímu regionu totiž bude i nadále hrát ve společnosti nezastupitelnou roli. Keywords: historie; geografie; konference; history; geography; historie; regionální geografie; historické mapy; regionální historie Available in a digital repository NRGL
Regiony - časoprostorové průsečíky?

Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases