Number of found documents: 5
Published from to

Výzkumná zpráva. Experimentální studie vlivu ošetření vápenné omítky na její mechanické vlastnosti
Slížková, Zuzana
2019 - Czech
Byly zjištěny chemicko-fyzikální vlastnosti historické vápenné omítky vyžadující zpevnění a provedeny zkoušky zpevnění ethylsilikátem a nanovápennou disperzí. Nejvyššího zpevnění bylo dosaženo dvojnásobným ošetřením omítky prostředkem na bázi ethylsilikátu s koncentrací SiO2 300 g/l. Z důvodu požadovaných hydrofilních vlastností omítky bylo doporučeno finální ošetření omítky nanovápenným prostředkem, např. CaLosil IP 15 nebo CaLoSiL E 25. The chemical-physical properties of the historical lime render to be restored were tested and then the tests of consolidation effects using liquid consolidants based on ethyl silicate and nano-calcium dispersion were performed. The highest strengthening effect was achieved by double treatment of the render with product Remmers KSE 300 (based on ethyl silicate). Due to the required hydrophilic properties of the render after consolidation, the final treatment of the render with a nanolime suspension, eg CaLosil IP 15 or CaLoSiL E 25, was recommended. Keywords: historic lime mortar; consolidation; historic render; strengthening, ethylsilicate; nanolime suspension Available in a digital repository NRGL
Výzkumná zpráva. Experimentální studie vlivu ošetření vápenné omítky na její mechanické vlastnosti

Byly zjištěny chemicko-fyzikální vlastnosti historické vápenné omítky vyžadující zpevnění a provedeny zkoušky zpevnění ethylsilikátem a nanovápennou disperzí. Nejvyššího zpevnění bylo dosaženo ...

Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Materiálové složení dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Válek, Jan; Skružná, Olga; Kozlovcev, Petr; Viani, Alberto; Frankeová, Dita; Shaikh, Nigar
2018 - Czech
Cílem průzkumu bylo ověření materiálového složení dlažby a zhodnocení dalšího možného postupu při návrhu a výrobě replik. Odebrané vzorky byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, rentgenové difrakce, rentgenové fluorescenční analýzy a termické analýzy. Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že se jedná o keramickou dlažbu, která svým složením odpovídá vypálené cihlářské hlíně místního původu. The aim of the study was to verify the material composition of the paving and to evaluate the possible production of replicas. The sampled material was analyzed by using optical microscopy, X-ray diffraction, X-ray fluorescence and thermal analyses. The results showed that the studied paving is of ceramic origin and its composition corresponds to burnt brick clays of local raw materials. Keywords: paving; material analysis; ceramics; the Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelena Hora Available in a digital repository NRGL
Materiálové složení dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Cílem průzkumu bylo ověření materiálového složení dlažby a zhodnocení dalšího možného postupu při návrhu a výrobě replik. Odebrané vzorky byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, rentgenové ...

Válek, Jan; Skružná, Olga; Kozlovcev, Petr; Viani, Alberto; Frankeová, Dita; Shaikh, Nigar
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: závěrečná zpráva
Kabele, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, vytvoření nástrojů pro jejich optimalizaci a numerickou simulaci a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických objektech. Nově vyvinuté materiály dosahují zvýšené účinnosti a prodloužení životnosti ve srovnání s klasickými vápennými maltami. The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to classical lime mortars. Keywords: lime mortars; pseudo-ductility; salt resistance; frost resistance; internal hydrophobicity; fiber reinforcement; cocciopesto; metakaolin; linseed oil; micromechanics-based material design Available in digital repository of the ASCR
Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, ...

Kabele, P.; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu
Kabele, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, vytvoření nástrojů pro jejich optimalizaci a numerickou simulaci a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických objektech. Nově vyvinuté materiály dosahují zvýšené účinnosti a prodloužení životnosti ve srovnání s klasickými vápennými maltami. The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to classical lime mortars. Keywords: lime mortars; pseudo-ductility; salt resistance; frost resistance; internal hydrophobicity; fiber reinforcement; cocciopesto; metakaolin; linseed oil; micromechanics-based material design Available in digital repository of the ASCR
Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, ...

Kabele, P.; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech
Slížková, Zuzana; Petráňová, Veronika; Zeman, Antonín; Frankeová, Dita; Hauková, Petra
2014 - Czech
Cílem práce bylo provedení analýzy historických malt z 9. století. Jedná se o unikátní vzorky s mimořádnou trvanlivostí odebrané během restaurování kostela. Malé množství vzorků umožnilo provést jen mikroskopické analýzy, jejichž výsledkem je charakterizace kameniva a pojiva malt. Složení malt je proměnlivé, jako pojivo prokázáno vzdušné, dolomitické i hydraulické vápno. The aim of work was analysis of the historical mortars from the 9th century. This unique specimens with exceptional durability were provided by restorer during the renovation of the church. Small amounts of samples allowed to perform only the microscopic analysis, which results in the characterization of aggregates and mortar binder. The composition of the mortars is changing as binder shown of aerial, dolomitic and hydraulic lime. Keywords: historic mortars; aerial lime; dolomitic lime; SEM analysis of mortars; Kopčany Available in a digital repository NRGL
Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Cílem práce bylo provedení analýzy historických malt z 9. století. Jedná se o unikátní vzorky s mimořádnou trvanlivostí odebrané během restaurování kostela. Malé množství vzorků umožnilo provést jen ...

Slížková, Zuzana; Petráňová, Veronika; Zeman, Antonín; Frankeová, Dita; Hauková, Petra
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases