Počet nalezených dokumentů: 1

Ověřená technologie využití satelitního InSAR pro určování deformací povrchu Země : výzkumný záměr : (č.ú.1.5/2011): dokumentace
Böhm, Ondřej; Talich, Milan
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ověřená technologie využití satelitního InSAR pro určování deformací povrchu Země : výzkumný záměr : (č.ú.1.5/2011): dokumentace

Böhm, Ondřej; Talich, Milan
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze