Number of found documents: 8734
Published from to

IIUSTROVANÁ DĚTSKÁ KNÍŽKA A DODATKOVÉ PRÁCE (hračka, hra, kalendář, atd.)
2018 -
Mojí diplomovou prací je kniha polských pohádek pro děti. Jde o tradiční pohádky zpracované moderním přístupem s nadsázkou. Kniha obsahuje 12 příběhů a 20 ilustrací. Ilustrace mají charakter jednoduché, dětské kresby a jsou vybarveny jednolitými plochami. Keywords: pohádky; polské; polsko; děti; ilustrace Available in the ZČU Library.
IIUSTROVANÁ DĚTSKÁ KNÍŽKA A DODATKOVÉ PRÁCE (hračka, hra, kalendář, atd.)

Mojí diplomovou prací je kniha polských pohádek pro děti. Jde o tradiční pohádky zpracované moderním přístupem s nadsázkou. Kniha obsahuje 12 příběhů a 20 ilustrací. Ilustrace mají charakter ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Ilustrovaná kniha pro děti
2018 -
Ilustrovaná kniha pro děti od 10 let. Kniha pojednává o současné české myslivosti, sleduje její historii a mapuje myslivecký folklor a zvyky. Je také malou encyklopedií české zvěře nebo myslivecké mluvy. Cílem je pozitivně představit českou myslivost, vyzdvihnout její tradici v Čechách a na Moravě a její jedinečnost v celém světě. Projekt si klade za cíl edukaci, zlepšení znalosti přírody a krajiny. Keywords: myslivost; česká myslivost; ilustrace; ilustrovaná kniha; děti; kniha pro děti Available in the ZČU Library.
Ilustrovaná kniha pro děti

Ilustrovaná kniha pro děti od 10 let. Kniha pojednává o současné české myslivosti, sleduje její historii a mapuje myslivecký folklor a zvyky. Je také malou encyklopedií české zvěře nebo myslivecké ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

KOMBINOVANÁ KNIHA - KOMIKS A ILUSTRACE
2018 -
Vytvořila jsem autorskou osobní knihu na pomezí ilustrace a komiksu. Kniha vypráví tři paralelně se rozvíjející příběhy tří dívek. Na konci knihy čtenář zjistí, že se jedná o jednu a tutéž postavu, jež je projekcí kreslící (čtvrté) dívky. Ta po celý rok vytváří jeden obraz (barevný labyrint) - odraz jejího vnitřního světa. Kniha je rozdělena na jednotlivé roční doby, které ji dělí na pomyslné celky a je doplněna o úryvky textů z vybraných tří knih (Děvčátko Momo a ukradený čas; Malý princ; Jonathan Livingston Racek). Během ročních dob se odehrává vývoj hlavních protagonistů. Zvolila jsem techniku pastelem, abych umocnila snovou atmosféru a poetičnost příběhu. Dohromady kniha čítá 160 stran A5 (přes 70 celostránkových ilustrací). Keywords: jaro; léto; podzim; zima; předjaří; vnitřní já; skok Available in the ZČU Library.
KOMBINOVANÁ KNIHA - KOMIKS A ILUSTRACE

Vytvořila jsem autorskou osobní knihu na pomezí ilustrace a komiksu. Kniha vypráví tři paralelně se rozvíjející příběhy tří dívek. Na konci knihy čtenář zjistí, že se jedná o jednu a tutéž postavu, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Bibliofilie
2018 -
Pro moji diplomovou práci jsem si vybrala téma Bibliofilie. Vytvořila jsem tedy knihu s názvem Lesák bludný hledá domov a nachází kamarády. Kniha je prioritně vytvořená pro dětské čtenáře. Chtěla jsem se věnovat tématu hmyzu a tak hlavním hrdinou knihy je brouk Lesák bludný, který dal celé knize název. Kniha pojednává o tématu hledání domova, zázemí, přátelství. Toto téma jsem se snažila převést do jednoduchého, pohádkového příběhu srozumitelného pro děti. Mým záměrem bylo vytvořit barevně střídmou knihu, ale bohatou v kresbě, detailech, momentech překvapení a velkorysou svým rozměrem. Keywords: autorská kniha; pop-up prvky; brouk; hmyz; cesta; domov; kresba; verše Available in the ZČU Library.
Bibliofilie

Pro moji diplomovou práci jsem si vybrala téma Bibliofilie. Vytvořila jsem tedy knihu s názvem Lesák bludný hledá domov a nachází kamarády. Kniha je prioritně vytvořená pro dětské čtenáře. Chtěla jsem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Vizuální identita libovolně zvoleného českého města
2018 -
Diplomová práce pojednává o návrhu nového vizuálního stylu města Most. Navržený vizuální styl obsahuje nové logo, městský znak a další podpůrné materiály pro funkční vizuální identitu města. Keywords: vizuální styl; vizuální identita; město; most; logo Available in the ZČU Library.
Vizuální identita libovolně zvoleného českého města

Diplomová práce pojednává o návrhu nového vizuálního stylu města Most. Navržený vizuální styl obsahuje nové logo, městský znak a další podpůrné materiály pro funkční vizuální identitu města.

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Autorská kniha
2018 -
Autorskou knihu jsem koncipovala na téma cestování, přesněji cestování stopem. Není klasicky zpracovaná jako průvodce, ale předává subjektivní informace a vytváří tak individuální náhled na navštívená místa i fenomén stopování. Kniha se skládá z více dílů tvořící celek. Keywords: kniha; cestování; stopování; mapy; fotografie; grafický design; knižní vazba Available in the ZČU Library.
Autorská kniha

Autorskou knihu jsem koncipovala na téma cestování, přesněji cestování stopem. Není klasicky zpracovaná jako průvodce, ale předává subjektivní informace a vytváří tak individuální náhled na navštívená ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

VLASTNÍ FILOZOFIE, ANALÝZA STYLU "MOJE ZNAČKA" Celková koncepce, typ zákazníka a vize. Kolekce obuvi a doplňků (případně včetně oděvu). 6 ks modelů.
2018 -
Kolekce navržená na téma Vlastní filozofie, analýza stylu "Moje značka" vystihuje vzhled a směr působení autorčiny do budoucna plánované značky. Jedná se o velmi elegantní a precizně řemeslně zpracovaný dámský casual wear s náznakem maskulinních prvků. Hlavními elementy kolekce jsou, jak asymetrická střihová řešení, tak ruční práce a úpravy materiálu, jako jsou ažura ruční štepování a prošívání. Pro celistvost je každý model doplněn náušnicemi. Keywords: moje značka; nositelnost; elegance; klasika; asymetrické linie; ruční práce; ažura; štepování Available in the ZČU Library.
VLASTNÍ FILOZOFIE, ANALÝZA STYLU "MOJE ZNAČKA" Celková koncepce, typ zákazníka a vize. Kolekce obuvi a doplňků (případně včetně oděvu). 6 ks modelů.

Kolekce navržená na téma Vlastní filozofie, analýza stylu "Moje značka" vystihuje vzhled a směr působení autorčiny do budoucna plánované značky. Jedná se o velmi elegantní a precizně řemeslně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

HLEDÁNÍ NOVÝCH FOREM A PŘÍSTUPŮ, TECHNOLOGICKÝ EXPERIMENT Vlastní sebereflexe a tvorba ucelené autorské kolekce (6 ks modelů).
2018 -
Mým cílem bylo vytvořit autorskou kolekci oděvů se zajímavými siluetami a s experimentálními detaily volného tvaru. Také jsem chtěla, aby kolekce byla nositelná. Chtěla jsem dosáhnout určitého kompromisu mezi fantazií a životem. Hlavní slovo v kolekci má technika drappingu. Vzniklé věci mají organické tvary a jsou inspirované květy tulipánů a větvičkami myrty, jejichž symbolika je mi blízká. Věci, které vznikly pomocí drappingu, jsem vyvážila věcmi už známého střihu, abych dosáhla rovnováhy. Inspirovala jsem se také rytířskou zbrojí a její siluetou s přehnanými rameny a Japonskem. Keywords: tvarový experiment; technika drappingu; organický tvar; japonsko; rytířská zbroj; symbolismus; nositelnost Available in the ZČU Library.
HLEDÁNÍ NOVÝCH FOREM A PŘÍSTUPŮ, TECHNOLOGICKÝ EXPERIMENT Vlastní sebereflexe a tvorba ucelené autorské kolekce (6 ks modelů).

Mým cílem bylo vytvořit autorskou kolekci oděvů se zajímavými siluetami a s experimentálními detaily volného tvaru. Také jsem chtěla, aby kolekce byla nositelná. Chtěla jsem dosáhnout určitého ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

"UMĚNÍ NENÍ PRAVDA, ALE LEŽ, KTERÁ UMOŽŇUJE POZNAT PRAVDU" /P. Picasso
2018 -
Mým cílem bylo vytvořit něco "živého". Něco, k čemu bychom si mohli vytvořit hlubší vztah než k pouhé studeně neživé věci. Něco, co bychom si mohli ve své fantazii oživit a přiřknout tomu duši... Svou práci jsem nazvala "Větvíkonárium" - jedná se o soubor příjemných, barevných, mazlících zvířátek, která mi evokují blízkost a krásu vztahu mezi dvěma lidmi. Každé zvířátko má jiný tvar a všechny jsou vybaveny různými měkkými roztomilými pacičkami, oušky a končetinami, kterými mohou své nositele hladit a oblažovat. Tito Větvíci mu mohou připomenout, jak nezbytnou roli v jeho životě hrají láskyplné vztahy a jak důležité je, aby na to nezapomínal. Keywords: šperk; větvíkonárium; větvík; zvíře; vztah; fantazie; epoxydová pryskyřice; clear flex; náhrdelník; něha; krása Available in the ZČU Library.
"UMĚNÍ NENÍ PRAVDA, ALE LEŽ, KTERÁ UMOŽŇUJE POZNAT PRAVDU" /P. Picasso

Mým cílem bylo vytvořit něco "živého". Něco, k čemu bychom si mohli vytvořit hlubší vztah než k pouhé studeně neživé věci. Něco, co bychom si mohli ve své fantazii oživit a přiřknout tomu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

"ŠPERKEM JE VŠE, CO ZA NĚJ POVAŽUJEME" / V. K. Novák
2018 -
"Tato nejvyšší realita, která nemá nic společného s božskou osobou, je uvnitř každého člověka, či přesněji řečeno každý s ní splývá, protože mimo ni neexistuje nic." (Emile Durkheim, Elementární formy náboženského života) Hledám novou stabilitu, nový archetyp rodičovské dvojice, hledám ideál. Nové ikony musí být univezální, méně lidské. Univezalitu nacházím v základní geometrii, jednoduchých prvcích, jsou statické a neměnné, ze své podstaty vyzařují pocit bezpečí. Ikony musí podléhat kánonu. Kánonem je čtverec a jeho střed. KRUH / PRAVÝ ÚHEL / VERTIKÁLA / HORIZONTÁLA Ven stavím totem, dovnitř ikony, v kapse mám amulet. Pro stavbu objektu používám zoxidovanou měď, teplý ženksý kov, a antracitovou pěnu, která vizuálně působí pevně až dogmaticky. Objekt se dá libovolně sestavovat jako stavebnice, dá se skládat esteticky i zcela náhodně. Sama jsem objekt pod taktovkou náhody hnala do vertikály, aby připomínal totem, hromosvod osobní reformy... Keywords: centrál; velký; malý; hejno; stádo; člen; článek; řetěz; objekt; domov; kmen; totem; ikona; rituál; usebrání; osobní; intimní; bezpečí; neostrý; měkký; spojený; pevný; šperk; objekt; socha; monolit; maska; rodič; plenér; venku; les; kontext; člověk; měď; pěna; polyetylen; antracit; růžová; vertikála; horizontála; stavba; stavebnice; kruh; pravý úhel; čtverec; krajina; osa; osa y; osa x; žena; matka; skály Available in the ZČU Library.
"ŠPERKEM JE VŠE, CO ZA NĚJ POVAŽUJEME" / V. K. Novák

"Tato nejvyšší realita, která nemá nic společného s božskou osobou, je uvnitř každého člověka, či přesněji řečeno každý s ní splývá, protože mimo ni neexistuje nic." (Emile Durkheim, Elementární formy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases