Number of found documents: 1487

Matematika na pozadí geografických informačních systémů
Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Czech
V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Matematika na pozadí geografických informačních systémů

V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) ...

Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof
Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
English
Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink presence, which cause fall of surface temperatures of constructions under the dew point due to radiation, are risky factors not only from structural point of view, when load bearing capacity of construction in time is reduced, but also from the view point of bio corrosion. Specific hygrothermal microclimate, different from air parameters in the ice arena, is formatted close to the individual members of roof construction. Newly developed mathematical and physical model using CFD simulation is used for simulation of hygrothermal stress in chosen part of the ice arena roof construction, which substantially affects quality, utility properties and life time of timber roof components. Results are compared with experiments in specific ice rink. Dřevo je díky nízké hmotnosti a velmi dobrým mechanickým vlastnostem jedním z nejčastěji využívaných materiálů na vytvoření zastřešení zimních stadionů. Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vnitřního vzduchu a přítomnost ledové plochy, snižující vzájemným sáláním povrchové teploty konstrukcí i pod teplotu rosného bodu, jsou rizikovým faktorem nejen z pohledu snížení únosnosti konstrukce v čase, ale také z hlediska biokoroze. V blízkosti jednotlivých prvků střešní konstrukce se vytváří specifické tepelně-vlhkostní mikroklima odlišné od parametrů vzduchu v hale. Nově vyvinutým matematicko-fyzikálním modelem a využitím CFD simulace bylo simulováno tepelně-vlhkostní namáhání částí dřevěné střešní konstrukce zimního stadionu, které nezanedbatelně ovlivňuje kvalitu, užitné vlastnosti a životnost dřevěných prvků střechy. Výsledky byly srovnány s experimenty na konkrétním zimním stadionu. Available in a digital repository NRGL
Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof

Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink ...

Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně

Simple artifical life framework
Klusáček, J.
English
Artificial life (AL) is a field of study dealing with computer models simulating life and its evolution. This article describes a simple framework created to work with an artificial life. Created framework works with simulation of behavior of single cell organism. In addition, it also simulates basic physics. Results of simulations are accessible through a web interface which allows observing the environment and details of each organism. Simple demo of realised program is aviable at address: http://klusacek.tk/~honza/sim/view.php?sim=sim. Keywords: Artificial life; Python; Grammatical evolution; Web interface Available in a digital repository NRGL
Simple artifical life framework

Artificial life (AL) is a field of study dealing with computer models simulating life and its evolution. This article describes a simple framework created to work with an artificial life. Created ...

Klusáček, J.
Vysoké učení technické v Brně

Electronicly controlled isolating autotransformer
Nedoma, J.
Czech
The goal of this work was to build a universal fully controllable laboratory power supply with AC output voltage. Main emphasis has been put on the final quality and durability of the power supply. Output voltage regulation is based on the principle of serial switching of secondary windings. The intelligent microprocessor control with alphanumeric display is also integrated in power supply. Realized power supply is suitable for universal applications, not only in electrical laboratories. Three fuses, electronic current and voltage limiters allow usage of this power supply also in school laboratories. The galvanic isolation is provided by a safety isolation of main transformers. Keywords: universal power supply; microprocessor; relay; autotransformer; safety isolating Available in a digital repository NRGL
Electronicly controlled isolating autotransformer

The goal of this work was to build a universal fully controllable laboratory power supply with AC output voltage. Main emphasis has been put on the final quality and durability of the power supply. ...

Nedoma, J.
Vysoké učení technické v Brně

Authentication via Smartphone with NFC
Horák, M.
Czech
This work is about replacement smartphones instead of smart cards in acces control. The main goal is to create an application which runs on Android and has the same function as a smart card. The requirements for this task are Smartphones with NFC (Near Field Communication) and Android KitKat OS version or higher version. The authentication protocol is based on using the hash function. This work shows main parts of the source code. The implementation contains the main service class which is based on the HCE (Host-Based Card Emulation) service, cryptographic methods and a graphic user interface. Keywords: NFC; Authentication; Android; Smartphone; HCE; Security Available in a digital repository NRGL
Authentication via Smartphone with NFC

This work is about replacement smartphones instead of smart cards in acces control. The main goal is to create an application which runs on Android and has the same function as a smart card. The ...

Horák, M.
Vysoké učení technické v Brně

Automated Shooting Range for Air Pistols
Radvanský, M.
Czech
This work deals with the design and manufacture of the device, which is used as a shooting range to practice shooting with an air gun. The device is controlled by the Arduino MEGA and could be connect to any number of smart targets. It is designed to be easily portable, comfortable to use, to enable multiple modes of activity and support several of shooters. The secondary aim is also to ensure the attractiveness of the firing for shooters. Keywords: Microcontroller; smart target; Arduino; multidevice communication; target practice Available in a digital repository NRGL
Automated Shooting Range for Air Pistols

This work deals with the design and manufacture of the device, which is used as a shooting range to practice shooting with an air gun. The device is controlled by the Arduino MEGA and could be connect ...

Radvanský, M.
Vysoké učení technické v Brně

Multichannel RF power meter
Hradňanský, V.
Czech
In this work is analysis of methods for measuring high-frequency power, then the design and implementation of multi-channel processor controlled high-frequency power meter. The device enables communication via USB or RS232 port, correction and calibration calculations stored on the SD card. Measurement results are displayed on the LCD display. The meter has three probes whitch can measure up to 8 GHz. Built-in 40 dB attenuator allows measure with power up to 100 W. A complete functional test tool including three types of probes, measuring unit and software. Keywords: Microprocessor; ATmega; logarithmic detector; power measurement system; LCD display; serial comunication; RS232; AD converter; AD8307; AD8313; AD8318 Available in a digital repository NRGL
Multichannel RF power meter

In this work is analysis of methods for measuring high-frequency power, then the design and implementation of multi-channel processor controlled high-frequency power meter. The device enables ...

Hradňanský, V.
Vysoké učení technické v Brně

Aeroplane model control using ISM 433 band
Juráň, J.
Czech
The aim of this work was to design multifunctional pair of devices for wireless transmission. Next goal was to use it to create RC model from hand launch glider to demonstrate wide possibilities of the developed system. Keywords: ISM; 433MHz; wireless transmission; FIFO; CRC; frequency hopping; OOK; FSK; GFSK; data whitening; Manchester code; RFM42; RFM 31; i2c; spi Available in a digital repository NRGL
Aeroplane model control using ISM 433 band

The aim of this work was to design multifunctional pair of devices for wireless transmission. Next goal was to use it to create RC model from hand launch glider to demonstrate wide possibilities of ...

Juráň, J.
Vysoké učení technické v Brně

Convertor for Wireless Temperature Sensing
Řežucha, T.
Czech
This thesis focuses on design of wireless power transfer module, which will be used as a power supply for wireless temperature sensor and/or other sensors. The device is suitable for industrial environment, where it can monitor required parameters of moving parts. Keywords: Wireless power transfer; electromagnetic resonance coupling; loosely coupled inductors; optical data transfer; temperature sensing. Available in a digital repository NRGL
Convertor for Wireless Temperature Sensing

This thesis focuses on design of wireless power transfer module, which will be used as a power supply for wireless temperature sensor and/or other sensors. The device is suitable for industrial ...

Řežucha, T.
Vysoké učení technické v Brně

Registration of Contrast-Enhanced Ultrasound Sequences
Šikner, T.
English
The registration of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) image sequences is necessary for correct perfusion analysis. Methods developed for CEUS images have to overcome the low signal to noise ratio, speckle noise and pixel intensity changes given by the application of ultrasound contrast agents. A method presented in this paper utilizes intensity-based algorithm. Keywords: Contrast-enhanced ultrasound image; image registration Available in a digital repository NRGL
Registration of Contrast-Enhanced Ultrasound Sequences

The registration of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) image sequences is necessary for correct perfusion analysis. Methods developed for CEUS images have to overcome the low signal to noise ratio, ...

Šikner, T.
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases